Zakoni i propisi - Pravni savjeti 5 11.02.1991 Odluka o visini posebnih naknada za upotrebu javnih cesta i određenih objekata na cestama
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

PODUZEĆE "HRVATSKE CESTE"

Na temelju članka 43. stava 3. Zakona o javnim cestama ("Narodne novine", br. 42/90) i članka 22. stava 1. Statuta Poduzeća "Hrvatske ceste" - poduzeća za održavanje, zaštitu, rekonstrukciju i izgradnju cesta u Hrvatskoj (u daljnjem tekstu "Hrvatske ceste" Zagreb), Upravni odbor "Hrvatske ceste", Zagreb, na 7. sjednici od 17. siječnja 1991. donio je

ODLUKU

o visini posebnih naknada za upotrebu javnih cesta i određenih objekata na cestama

Članak 1.

Ovom se odlukom utvrđuje visina posebne naknade za upotrebu auto-ceste Ivanja Reka - Brodski Stupnik, auto-ceste Zagreb - Karlovac, tunela "Učka" i mosta kopno - otok Krk, i to po kategorijama vozila i cestarinskim prolazima.

Članak 2.

Naknada za upotrebu auto-ceste Ivanja Reka - Brodski Stupnik, ovisno o naplatnim stanicama, iznosi:

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
ULAZ                          IZLAZ
Ivanja Reka   I. Grad Popovača Kutina Novska Okučani N. Grad. Lužani B. Stup.
kateg.
____________________________________________________________________________________
I.       20,00   35,00   55,00  75,00   95,00  110,00  130,00  130,00
II.       30,00   55,00   85,00 110,O0  140,00  165,00  195,00  195,00
III.      55,00  110,00   165,00 220,00  280,00  335,00  390,00  395,00
IV.       110,00 220,00  335,00 445,00  555,00 665,00  775,00  785,00
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ULAZ                          IZLAZ
Ivanić-Grad   I. Reka Popovača Kutina Novska Okučani N. Grad. Lužani B. Stup.
kateg.
____________________________________________________________________________________
I.       20,00  20,00   35,00   55,00   75,00  95,00   110,00  115,00
II.       30,00  30,00   55,00   85,00  110,00  140,00  165,00  170,00
IIl.      55,00  55,00  110,00  165,00  220,00  280,00  335,00  340,00
IV.       110,00 110,00  220,00  335,00  445,00  555,00  665,00  675,00
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ULAZ                          IZLAZ
Popovača    I. Reka I. Grad  Kutina Novska Okučani N. Grad. Lužani  B. Stup.
kateg.
____________________________________________________________________________________
I.       35,00   20,00   20,00  35,00   55,00   75,00   95,00    95,00
II.       55,00   30,00  30,00  55,00   85,00   110,00  140,00  140,00
III.      110,00  55,00  55,00  110,00   165,00  220,00  280,00   280,00
IV.       220,00  110,00  110,00 220,00  335,00  445,00  555,000  565,00
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ULAZ                          IZLAZ
Kutina     I. Reka I. Grad Popovača Novska Okučani N. Grad. Lužani  B. Stup.
kateg.
____________________________________________________________________________________
I.       55,00  35,00   20,00    20,00   35,00   55,00   75,00   75,00
II.       85,00  55,00   30,00    30,00   55,00   85,00   110,00   115,00
III.      165,00 110,00   55,00    55,00   110,00  165,00  220,00   225,00
IV.       335,00  220,00  110,00   110,00  220,00  335,00  445,00   455,00
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ULAZ                          IZLAZ
Novska I. Reka  I. Grad  Popovača Kutina Okučani N. Grad. Lužani  B. Stup.
kateg.
____________________________________________________________________________________
I.       75,00    55,00    35,00   20,00   20,00   35,00    55,00   55,00
II.       110,00   85,00    55,00   30,00   30,00   55,00    85,00   85,00
III.      220,00  165,00   110,00  55,00   55,00   110,00   165,00  170,00
IV.       445,00  335,00   220,00  110,00  110,00  220,00   335,00  340,00
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ULAZ                          IZLAZ
Okučani I. Reka I. Grad  Popovača Kutina  Novska  N. Grad.  Lužani  B. Stup.
kateg.
____________________________________________________________________________________
I.        95,00  75,00    55,00   35,00   20,00   20,00   35,00    40,00
II.       140,00  110,00   85,00   55,00   30,00   30,00    55,00    60,00
III.      280,00  220,00  165,00   110,00  55,00   55,00   110,00   115,00
IV.       555,00  445,00  335,00   220,00  110,00  110,00   220,00   230,00
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
ULAZ                          IZLAZ
Nova Grad.   I. Reka I. Grad Popovača Kutina Novska Okučani  Lužani  B. Stup.
kateg.
____________________________________________________________________________________
I.       110,00  95,00   75,00   55,00   35,00  20,00    20,00   20,00
II.       165,00 140,00  110,00   85,00   55,00  30,00    30,00   30,00
III.      335,00  280,00  220,00  165,00  110,00  55,00    55,00   60,00
IV.       665,00  555,00  455,00  335,00  220,00 110,00   110,00  120,00
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ULAZ                           IZLAZ
Lužani I. Reka I. Grad Popovača Kutina Novska Okučani N. Grad. B. Stup.
kateg.
____________________________________________________________________________________
I.       130,00  110,00   95,00   75,00  55,00   35,00   20,00   3,00
II.       195,00  165,00  140,00  110,00  85,00   55,00   30,00   4,00
III.      390,00  335,00  280,00  220,00 165,00  110,00   55,00    7,00
IV.       775,00  665,00  555,00  445,00  335,00 220,00  110,00   12,00
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ULAZ                          IZLAZ
B. Stupnik   I. Reka I. Grad Popovača Kutina Novska Okučani N. Grad Lužani
kateg.
____________________________________________________________________________________
I.       130,00  115,00  95,00   75,00   55,00   40,00   20,00   3,00
II.       195,00  170,00 140,00   115,00  85,00    60,00   30,00  4,00
III.      395,00  340,00 280,00   225,00  170,00   115,00   60,00   7,00
IV.       785,00  615,00 565,00   455,00  340,00  230,00  120,00  12,00
____________________________________________________________________________________

Članak 3.

Naknada za upotrebu auto-ceste Zagreb - Karlovac iznosi:

_______________________________________________________________
Kategorija           Jastrebarsko          Karlovac
_______________________________________________________________
I.                   20,00          40,00
II.                   30,00          60,00
III.                  35,00          110,00
IV.                   110,00         220,00
_______________________________________________________________

Članak 4.

Naknada za upotrebu tunela "Učka" i mosta kopnootok Krk "Titov most" iznosi:

_______________________________________________________________
Kategorija               Tunel          Most
_______________________________________________________________
I.                   45,00          45,00
II.                   70,00          70,00
III.                  135,00         135,00
IV.                   270,00         270,00
______________________________________________________________

Članak 5.

Korisnici objekata za čiju se upotrebu plaća posebna naknada (autoceste, tunel, most), za vozila registrirana u SFR Jugoslaviji - plaćaju 75% naknade navedene u ovoj Odluci.

Korisnici objekata za čiju se upotrebu plaća posebna naknada, za plaćanje ove naknade mogu koristiti pretplatu. Pretplatni blok iznosi 25 karata (bonova).

Popust u pretplati iznosi 20%.

Stanovnici otoka Krka, Cresa i Lošinja čija su putnička vozila (I kategorija) registrirana kod Policijske uprave Krk i Cres-Lošinj, kao i vozila javnog prijevoza putnika na redovnim linijama između otoka i kopna, za plaćanje naknade na mostu kopno-otok Krk mngu koristiti pretplatu, popust u pretplati iznosi 70%.

U trajanju ugovora s poduzećima INA i JUNA ostaju na snazi obaveze iz tih ugovora o besplatnom korištenju mosta kopno-otok Krk.

Članak 6.

Na dan stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini posebne naknade za korištenje auto-cesta i odredenih objekata na cestama ("Narodne novine", br. 54/88, 21/89, 55/89, 28/90. i 38/90.).

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu slijedećega dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Broj : 07-04-391 /91.

Zagreb, 17. siječnja 1991.

Predsjednik Upravnog odbora " Hrvatske ceste" Zagreb

prof. dr. Dražen Topolnik, dipl. ing., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.