Zakoni i propisi - Pravni savjeti 5 11.02.1991 Objava o brisanju iz Popisa ovlaštenih organizacija za obavljanje obveznih zdravstvenih pregleda poljoprivrednih usjeva za proizvodnju sjemena i objekata za proizvodnju poljoprivrednog sadnog materijala tijekom vegetacije
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

OBJAVE

OBJAVA

o brisanju iz Popisa ovlaštenih organizacija za obavljanje obveznih zdravstvenih pregleda poljoprivrednih usjeva za proizvodnju sjemena i objekata za proizvodnju poljoprivrednog sadnog materijala tijekom vegetacije

Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva na osnovi čl. 22. st. 2. Zakona o zaštiti bilja od bolesti i štetočina ("Narodne novine", br. l0/79), objavljuje, da se iz "Popisa" brišu organizacije sa slijedećim rednim brojevima upisa:

1) I/3 (Rješenje br. UP/I-08-98/1-85 od 5. III 1985.), Centar usmjerenog obrazovanja - Poljoprivredno znanstveni centar, Poreč, kao ovlaštena organizacija udruženog rada za obavljanje obveznih zdravstvenih pregleda poljoprivrednih usjeva za proizvodnju sjemena i objekata za proizvodnju poljoprivrednog sadnog materijala tijekom vegetacije,

2) II/10 (Rješenje br. 06-UP/I-224/79 od 3. V 1979.) IPK Osijek RO Institut za razvoj i informatiku OOUR Poljoprivredno znanstveni centar Osijek, kao ovlaštena organizacija udruženog rada za obavljanje obveznih zdravstvenih pregleda poljoprivrednih usjeva za proizvodnju sjemena tijekom vegetacije.

Klasa: 320-11/91-O1/16

Urbroj : 525-09-91- I

Zagreb, 18. siječnja 1991.

Pomoćnik ministra

Branko Čakara, dipl. inž., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.