Zakoni i propisi - Pravni savjeti 5 11.02.1991 Objava o upisu u Popis ovlaštenih organizacija za obavljanje obveznih zdravstvenih pregleda poljoprivrednih usjeva za proizvodnju sjemena i objekata za proizvodnju poljoprivrednog sadnog materijala tijekom vegetacije
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

OBJAVE

OBJAVA

o upisu u Popis ovlaštenih organizacija za obavljanje obveznih zdravstvenih pregleda poljoprivrednih usjeva za proizvodnju sjemena i objekata za proizvodnju poljoprivrednog sadnog materijala tijekom vegetacije

Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva na osnovi čl. 22. st. 2. Zakona o zaštiti bilja od bolesti i štetočina ("Narodne novine", br.10/79), objavljuje da se u "Popis" upisuju organizacije sa slijedećim brojevima upisa:

1. I/4 (Rješenje br. UP/I-320-20/90-O1/2 od 29. X.1990.), DP Institut za poljoprivredu i turizam Poreč kao ovlaštena organizacija udruženog rada za obavljanje obveznih zdravstvenih pregleda poljoprivrednih usjeva za proizvodnju sjemena i objekata za proizvodnju poljoprivrednog sadnog materijala višegodišnjih biljaka tijekom vegetacije,

2. II/11 (Rješenje br. UP/I-320-20/90-O1/1 od 31. X. 1990.), Poljoprivredno znanstveni centar Osijek kao ovlaštena organizacija udruženog rada za obavljanje obveznih zdravstvenih pregleda poljoprivrednih usjeva za proizvodnju sjemena tijekom vegetacije.

Klasa: 320-I1/91-Ol/15

Urbroj : 525-09-91-1

Zagreb, 18. siječnja 1991

Pomoćnik ministra

Branko Čabara, dipl. inž., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.