Zakoni i propisi - Pravni savjeti 4 02.02.1991 Odluka o privremenom utvrđivanju osnovice i stope članskog doprinosa, te načinu i rokovima plaćanja doprinosa Zadružnom savezu Bjelovar za razdoblje 1. siječnja do 3I. ožujka 1991. godine
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

OSNOVNI ZADRUŽNI SAVEZ ZAJEDNICE OPĆINA BJELOVAR

Na temelju člana 94. i 101. Zakona o udruživanju poljoprivrednika ("Narodne novine". br. 40/78), člana 32. Statuta Osnovnog zadružnog saveza Zajednice općina Bjelovar i članka 5. Privremene statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovnog zadružnog saveza Zajednice općina Bjelovar Upravni odbor Osnovnog zadružnog saveza Zajednice općina Bjelovar, na sjednici održanoj 22. sijećnja 1991. godine, donio je

ODLUKU

o privremenom utvrđivanju osnovice i stope članskog doprinosa, te načinu i rokovima plaćanja doprinosa Zadružnom savezu Bjelovar za razdoblje 1. siječnja do 3I. ožujka 1991. godine

I.

Osnovicu članskog doprinosa kojim članice Zadružnog saveza Bjelovar osiguravaju sredstva za rad Saveza čini ostvareni bruto osobni dohodak bez umanjenja po osnovi oslobođenja i olakšica.

II.

Članice Zadružnog saveza i njihovi sljedbenici plaćaju članski doprinos po stopi od 1,5% od osnovice iz stava 1. ove odluke.

III.

Članski doprinos uplaćuje se na žiro-račun Zadružnog saveza Bjelovar, broj 31200-603-2031, na dan uplate poreza i doprinosa iz osobnih, dohodaka.

IV.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. siječnja 1991. godine.

Broj : 01-6/91.

Bjelovar, 22. siječnja 1991.

predsjednik

Andrija Žabić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.