Zakoni i propisi - Pravni savjeti 4 02.02.1991 Objava o brisanju iz Registra proizvođača poljoprivrednog sjemena
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

OBJAVE

OBJAVA

o brisanju iz Registra proizvođača poljoprivrednog sjemena

Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva, na temelju člana 7. Zakona o poljoprivrednom sjemenu i poljoprivrednom sadnom materijalu ("Narodne novine", br. 50/88), objavljuje da se iz Registra proizvođača poljoprivrednog sjemena brišu ovi proizvođači:

1. Poljoprivredni kombinat "Bednja" Ludbreg;

2. OOUR Ratarstvo Ovćare, OOUR Ratarstvo i vinogradarstvo Trenkovo i OOUR Ratarstvo i stočarstvo Kula u sastavu RO PPK Kutjevo;

3. OOUR Poljoprivreda "lvankovo" Ivankovo u sastavu RO Poljoprivreda Vinkovci SOUR-a PIK "Vinkovci", Vinkovci ;

4. OOUR Poljoprivreda "Sopot" Vinkovci u sastavu RO "Poljoprivreda" SOUR-a PIK "Vinkovci", V'inkovci;

5. OOUR Poljoprivreda "Glavnik" Stari Mikanovci u sastavu RO Poljoprivreda Vinkovci SOUR-a PIK Vinkovci;

6. OOUR Poljoprivreda Lipovac" Lipovac u sastavu RO Poljoprivreda, Vinkovci SOUR-a PIK Vinkovci;

7. OOUR Poljoprivreda "Retkovci", Retkovci u sastavu RO Poljoprivreda Vinkovci SOUR-a P1K Vinkovci;

8. OOUR Poljoprivreda "Šidski Banovci", Šidski Banovci u sastavu RO Poljoprivreda Vinkovci SOUR-a PIK Vinkovci ;

9. OOUR Poljoprivreda "Čeretinci" Markušica u sastavu RO Poljoprivreda SOUR-a PIK Vinkovci;

10. OOUR Poljoprivreda "Henrikovci" Nuštar u sastavu RO Poljoprivreda Vinkovci SOUR-a PIK Vinkovci;

11. OOUR Poljoprivreda "Žankovci" Vinkovci u sastavu RO Poljoprivreda. SOUR-a PIK Vinkovci;

12. OOUR Poljoprivreda "Nijemci" Nijemci u sastavu RO Poljoprivreda, Vinkovci, SOUR-a PIK Vinkovci;

13. "lstrasjeme" RO za proizvodnju i doradu sjemena, Vodnjan;

14. OOUR Poljoprivreda "Otok" u sastavu RO Poljoprivreda OOUR-a PIK Vinkovci;

15. RO "Agrolaguna" Poreč;

16. OOUR "Poljoprivreda" Delnice u sastavu RO "Goranin" Delnice;

17. OOUR Poljoprivredno-znanstveni centar u sastavu RO "Mate Balota" Poreč.

Klasa: 320-11/91-0l/e

Urbroj : 525-0 1-91-1

Zagreb, 14. siječnja 1991.

Ministar poljoprivrede i šumarstva

Ivan Tarnaj, dipl. inž., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.