Zakoni i propisi - Pravni savjeti 4 02.02.1991 Objava o brisanju iz Registra doradivača poljoprivrednog sjemena
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

OBJAVE

OBJAVA

o brisanju iz Registra doradivača poljoprivrednog sjemena

Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva, na temelju člana 7. Zakona o poljoprivrednom sjemenu i poljoprivrednom sadnom materijalu ("Narodne novine", br. 50/88) objavljuje da se iz Registra dorađivača poljoprivrednog sjemena brišu organizacije:

1. "lstrasjeme" RO za proizvodnju i doradu sjemena, Vodnjan;

2. OOUR Dorada sjemenske robe sa mješavinom stočne hrane, Kutjevo i OOUR Dorada sjemenske robe, Slavonska Požega u sastavu RO PPK Kutjevo;

3. Poljoprivredni kombinat "Bednja" Ludbreg;

4. OOUR "Klasje" prehrambena industrija i sjemenarstvo, Podravska Slatina u sastavu IPK "Croatia", Osijek.

Klasa: 320-11/91-01/10

Urbroj : 525-O1-91-1

Zagreb, 14. siječnja 1991.

Ministar poljoprivrede i šumarstva

Ivan Tarnaj, dipl. inž., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.