Zakoni i propisi - Pravni savjeti 4 02.02.1991 Objava o brisanju iz Popisa organizaaja udruženog rada odnosno drugih društvenih pravnih osoba ovlaštenih za stručni nadzor nad proizvodnjom poljoprivrednog sjemena
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

OBJAVE

OBJAVA

o brisanju iz Popisa organizaaja udruženog rada odnosno drugih društvenih pravnih osoba ovlaštenih za stručni nadzor nad proizvodnjom poljoprivrednog sjemena

Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva na temelju člana 7. Zakona o poljoprivrednom sjemenu i poljoprivrednom sadnom materijalu ("Narodne novine", br. 50/88) objavljuje da se iz Popisa organizacija ovlaštenih za stručni nadzor nad proizvodnjom poljoprivrednog sjemena brišu organizacije:

1.RZ Zajedničke službe

- Poljoprivredne službe u sastavu PPK Kutjevo, Kutjevo;

2. PIK Vinkovci

- OOUR Zajedničke službe

- Poljoprivredna stanica Vinkovci.

Klasa: 320-11/91-O1/11

Urbroj : 525-0 I -91-1

Zagreb, 14. siječnja 1991.

Ministar poljoprivrede i šumarstva

Ivan Tarnaj, dipl. inž., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.