Zakoni i propisi - Pravni savjeti 4 02.02.1991 Objava o upisu u Registar proizvodaća poljoprivrednog sjemena
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

OBJAVE

OBJAVA

o upisu u Registar proizvodaća poljoprivrednog sjemena

Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva, na temelju člana 12. Zakona o poljoprivrednom sjemenu i poljoprivrednom sadnom materijalu ("Narodne novine", br. 50/88), objavljuje da su u Registar proizvođača poljoprivrednog sjemena upisani proizvođači:

1. PPK Kutjevo Društveno poduzeće, Kutjevo s pravom proizvodnje sjemena: pšenice, ječma, raži, zobi, heljde kategorije elita, original. I i II sortna reprodukcija; kukuruza - jednostruki, dvostruki i trostruki hibridi; soje. suncokreta, šečerne repe, stočne repe, uljane repice - kategorije elita, original, I i II sortna reprodukcija; krmne repice, lupine, djeteline, lucerne, trave, graha i boba - kategorije elita, original, I i II sortna reprodukcija i proizvodno sortno sjeme.

2. "Agroklas" Koprivnica s pravom proizvodnje sjemena: povrća - kategorije elita, original, I i II sortna reprodukcija i proizvodno sortno sjeme; stočnog kelja, stočne mrkve, stočne korabe - kategorije original, I i II sortna reprodukcija; cvijeća, aromatičnog i ljekovitog bilja.

3. Društveno poduzeće "Bednja", Ludbreg s pravom proizvodnje sjemena: pšenice, ječma, raži, zobi - kategorije original, I i II sortna reprodukcija; krumpira - kategorije original; inkarnatke, stočne repe, stočne mrkve, stočnog kelja. korabe, cikle, mrkve i matovilca - kategorije elita, original, I i II sortna reprodukcija, crvene i bijele djeteline, Ijulja, livadne vlasulje, klupčaste oštrice, mačjeg repka, rotkve, salate, uljane repice i prosa - kategorije original, I i I1 sortna reprodukcija; konoplje - kategorije original; matovilca - kategorije proizvodno sjeme; ljekovitog i aromatičnog bilja i cvijeća - kategorije original, I i II sortna reprodukcija.

4. Radna organizacija kooperanata "Trnovitica", Velika Trnovitica s pravom proizvodnje sjemena krumpira kategorije elita, original, I i I1 sortna reprodukcija i proizvodno sjeme.

5. "PIK Virovitica - Poljoprivreda", Virovitica, "PIK Virovitica - Poljoprivreda" Suhopolje, "PIK Virovitica - Poljoprivreda" Gradine, "PIK Virovitica - Poljoprivreda" Lukač udružene u "PIK Virovitica" Složeno poduzeće s pravom proizvodnje sjemena: pšenice, ječma, zobi, uljane repice, suncokreta, soje, šećerne repe, konoplje i kukuruza - kategorije jednostruki, dvostruki i trostruki hibridi.

6. Poljoprivredno poduzeće "Ivankovo", Ivankovo s pravom proizvodnje sjemena: pšenice, ječma, zobi, prosa, suncokreta, soje, uljane repice i šećerne repe - kategorije elita, original, I i II sortna reprodukcija; kukuruza - jednostruki, dvostruki i trostruki hibridi; lucerne i stočnog graška - kategorije elita, original. I i II sortna reprodukcija i proizvodno.

7. Poljoprivredno poduzeće "Sopot", Vinkovci s pravom proizvodnje sjemena: pšenice, ječma, zobi, prosa, suncokreta, soje, uljane repice i šećerne repe - kategorije elita, original, I i II sortna reprodukcija; kukuruza - jednostruki, dvostruki i trostruki hibridi; lucerne i stočnog graška kategorije elita, original, I i II sortna reprodukcija i proizvodno.

8. Poljoprivredno poduzeće "Glavnik" Stari Mikanovci s pravom proizvodnje sjemena pšenice, ječma, zobi, prosa, soje, suncokreta, uljane repice i šećerne repe - kategorije elita, original, i I i II sortna reprodukcija; kukuruza - jednostruki, dvostruki i trostruki hibridi; lucerne i stočnog graška - kategorije elita, original, I i II sortna reprodukcija i proizvodno.

9. Poljoprivredno poduzeće "Lipovac", Lipovac s pravom proizvodnje sjemena pšenice, ječma, zobi, prosa, soje, suncokreta, uljane repice i šećerne repe kategorije elita, original, I i II sortna reprodukcija, kukuruza - jednostruki, dvostruki i trostruki hibridi, lucerne i stočnog graška kategorije elita, original, I i II sortna reprodukcija i proizvodno.

10. Poljoprivredno poduzeće "Retkovci", Retkovci s pravom proizvodnje sjemena: pšenice, ječma, zobi, prosa, suncokreta, soje, uljane repice, šećerne repe, lucerne i stočnog graška - kategorije elita, original, I i II sortna reprodukcija i kukuruza - jednostruki, dvostruki i trostruki hibridi.

11. Poljoprivredno poduzeće "Šidski Banovci", Šidski Banovci s pravom proizvodnje sjemena: pšenice, ječma, zobi, prosa, suncokreta, uljane repice, soje i šećerne repekategorije elita, original, I i II sortna reprodukcija; lucerne i stočnog graška - kategorije elita, original, I i II sortna reprodukcija i proizvodno sjeme; kukuruza - jednostruki, dvostruki i trostruki hibridi.

12. Poljoprivredno pnduzeće "Čeretinci", Markušica s pravom proizvodnje sjemena: pšenice, ječma, zobi; prosa, suncokreta, soje, uljane repice, šećerne repe - kategorije elita, original, I i II sortna reprodukcija, kukuruza - jednostruki, dvostruki i trostruki hibridi, lucerne i stočnog graška - kategorije elita, original, I i II sortna reprodukcija i proizvodno.

13. Poljoprivredno poduzeće "Henrikovci", Nuštar s pravom proizvodnje sjemena: pšenice, ječma, zobi, prosa, suncokreta, uljane repice, soje, šećerne repe i duhana kategorije elita, original, I i II sortna reprodukcija; kukuruza - kategorije jednostruki, dvostruki i trostruki hibridi; lucerne i stočnog graška - kategorije elita, original, I i II sortna reprodukcija i proizvodno.

14. Poljoprivredno poduzeće "Žankovac", Vinkovci s pravom proizvodnje sjemena: pšenice, ječma, zobi, prosa, suncokreta, soje, uljane repice, šećerne repe i duhana kategorije elita, original, I i II sortna reprodukcija; kukuruza - kategorije jednostruki, dvostruki i trostruki hibridi; lucerne i stočnog graška - kategorije elita, original, I i 11 sortna reprodukcija i proizvodno.

15. Poljoprivredno poduzeće "Nijemci", Nijemci s pravom proizvodnje sjemena: pšenice. ječma, zobi, prosa, suncokreta, soje. uljane repice, šećerne repe - kategorije elita, original,1 i II sortna reprodukcija; kukuruza - kategorije jednostruki, dvostruki i trostruki hibridi; lucerne i stočnog graška - kategorije elita, original, I i II sortna reprodukcija i proizvodno.

16. "Istrasjeme" - Pula. Poduzeće za proizvodnju, doradu i promet sjemena, ukrasnog i sadnog bilja s pravom proizvodnje sjemena: pšenice, ječma, zobi, raži, heljde, prosa, svjetlice - kategorije elita, original, I i II sortna reprodukcija; kukuruza - kategorije jednostruki, dvostruki i trostruki hibridi; stočne i šećerne repe, uljane repice, suncokreta i soje - kategorije elita, original,1 i II sortna reprodukcija; krmnog i povrtnog bilja - kategorije elita, original, I i 11 sortna reprodukcija i proizvodno.

17. Poljoprivredno poduzeće "Otok" Otok s pravorn proizvodnje sjemena: pšenice, ječma, zobi, prosa, suncokreta, soje, uljane repice, šećerne repe - kategorije elita, original, I i II sortna reprodul:cija; kukuruza - jednostruki, dvostruki i trostruki hibridi; lucerne i stočnog grška -kategorije elita, original, I i II sortna reprodukcija i proizvodno.

18. "Agrolaguna" Poduzeće za poljoprivrednu proizvodnju i preradu p. o., Poreč.

19. "Goranin" Poduzeće za trgovinu, poljoprivredu i ugostiteljstvo, Delnice s pravom proizvodnje sjemena krumpira - kategorije elita, original, I i II sortna reprodukciia i proizvodno.

20. lnstitut za poljoprivredu i turizam, Poreč s pravom proizvodnje sjemena: pšenice. ječma, raži i zobi kategorije elita, original, I i II sortna reprodukcija; kukuruza - kategorije samooplodnih linija, jednostruki, dvostruki i trostruki hibridi, uljane repice i rotkvice - kategorije elita, original, I i ll sortna reprodukcija; lucerne, djeteline, facelije i povrća - kategorije elita, original, I i II sortna reprodukcija i proizvodno sjeme.

21. Agrokombinat "Jasinje" Poduzeće u društvenom vlasništvu, Slavonski Brod s pravom proizvodnje sjemena: pšenice. ječma, raži, zobi i heljde - kategorije elita, original, I i II sortna reprodukcija; kukuruza - kategorije jednostruki, dvostruki i trostruki hibridi; uljane repice, krmnog i povrtnog bilja - kategorije original, I i II sortna reprodukcija.

22. Društveno poduzeće "Agroma" Magadenovac s pravom proizvodnje sjemena: pšenice, ječma, raži, suražice, prosa i heljde - kategorije elita, original, I i II sortna reprodukcija; kukuruza - kategorije jednostruki, dvostruki i trostruki hibridi; uljane repice, suncokreta, soje, šećerne repe, konoplje, lana i duhana - kategorije elita, original I i II sortna reprodukcija; ljekovitog i aromatičnog bilja, krumpira i ostalog povrća; krmnog bilja i sjemena cvijeća- svih sjemenskih kategorija.

Klasa: 320-11/91-O1/2

Urbroj : 525-0 I -91-1

Zagreb, 14. siječnja 1991.

Ministar poljoprivrede i šumarstva

Ivan Tarnaj, dipl. inž., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.