Zakoni i propisi - Pravni savjeti 4 02.02.1991 Objava o upisu u Popis organizacija udruženog rada odnosno drugih društvenih pravnih osoba ovlaštenih za stručni nadzor nad proizvodnjom poljoprivrednog sjemena
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

OBJAVA

o upisu u Popis organizacija udruženog rada odnosno drugih društvenih pravnih osoba ovlaštenih za stručni nadzor nad proizvodnjom poljoprivrednog sjemena

Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva, na temelju člana 18. Zakona o poljoprivrednom sjemenu i poljoprivrednom sadnom materijalu ("Narodne novine", br. 50/88), objavljuje da su u Popis organizacija udruženog rada odnosno drugih društvenih pravnih osoba ovlaštenih za stručni nadzor nad proizvodnjom poljoprivrednog sjemena upisana poduzeća:

1. PPK Kutjevo Društveno poduzeće, Kutjevo s pravom obavljanja stručnog nadzora sjemena: pšenice, zobi, ječma, raži i heljde

- kategorije elita, original, I i II sortna reprodukcija; kukuruza

- jednostruki, dvostruki i višestruki hibridi; soje, suncokreta, šećerne repe, stočne repe, uljane repice

- kategorije elita, original, I i II sortna reproelukcija; krmne repice, lupine, djeteline, lucerne, trave, graha i boba

- kategorije elita, original, I i II sortna reprodukcija i proizvodno sortno sjeme.

2. "Agroklas" Koprivnica s pravom obavljanja stručnog nadzora nad proizvodnjom sjemena pšenice, ječma, raži, zobi, heljde i prosa

- kategorije elita, original, I i II sortna reprodukcija; povrća - kategorije elita, original, I i II sortna reprodukcija i proizvodno sortno sjeme; uljane repice i konoplje

-kategorije elita, original, I i II sortna reprodukcija, uljane ogrštice, djeteline, lucerne, inkarnatke, grahorice, ljulja, klupčaste oštrice, mačjeg i lisičjeg repka, livadne vlasulje

- kategorije elita, original, I i II sortna reprodukcija i proizvodno; postrne repe, stočne repe, stočne mrkve, stočne korabe i stočnog kelja

- kategorije elita, original, I i 11 sortna reprodukcija i proizvodno sortno sjeme, ljekovitog i aromatičkog bilja i cvijeća.

3. Poljoprivredno poduzeće "Otok" Otok - Poljoprivredna stanica Vinkovci s pravom obavljanja stručnog nadzora nad proizvodnjom sortnog sjemena: pšenice, ječma, raži, zobi, kukuruza, suncokreta, soje, uljane repice, uljane rotkvice, konoplje, lucerne, crvene djeteline, trave i povrtnog bilja

- svih sjemenskih kategorija

4. Poljoprivredno-znanstveni centar, Poduzeće s p.o. Osijek s pravom obavljanja stručnog nadzora nad prozzvodnjom sjemena: pšenice, ječma, raži i zobi

- kategorije elita, original, I sortna reprodukcija; kukuruza, kategorije jednostruki, dvostruki i trostruki hibridi, šećerne repe, suncokreta, soje i uljane repice

- kategorije elita, original, I sortna reprodukcija; lucerne, djeteline, trava, povrća i ljekovitog bilja

- kategorije elita, original, I i II sortna reprodukcija i proizvodno.

Klasa: 320-11/91-O1/6

Urbroj : 525-01-91-1

Zagreb, 14. siječnja 1991.

Ministar poljoprivrede i šumarstva

Ivan Tarnaj, dipl. inž., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.