Zakoni i propisi - Pravni savjeti 3 29.01.1991 Pravilnik o osposobljavanju osoba za vozače vozila na motorni pogon i polaganju vozačkog ispita
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO PROSVJETE I KULTURE

Na temelju članka 70. Zakona o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine", 20/90), ministar prosvjete i kulture donio je

PRAVILNIK

o osposobljavanju osoba za vozače vozila na motorni pogon i polaganju vozačkog ispita

Članak 1.

Ovim Pravilnikom:

a) propisuju se: uvjeti i način osposobljavanja osoba za vozače vozila pojedine kategorije; prostor, nastavna sredstva i pomagala i oprema koja omogućuje nesmetano osposobljavanje osoba za vozače vozila pojedine kategorije; razlozi, uvjeti i postupak utvrđivanja privremene ili trajne zabrane obavljanja djelatnosti osposobljavanja vozača; prostorni, tehnički i materijalni uvjeti za rad ispitne komisiie; stupanj i profil stručne spreme predsjednika i članova ispitne komisije i drugi uvjeti za članove ispitne komisije; uvjeti i način polaganja vozačkog ispita; evidencija i dokumentacija koju vode organizacije za osposobljavanje kandidata za vozača i polaganje vozačkih ispita;

b) utvrđuje se: nastavni plan i program osposobljavanja osoba za vozače vozila pojedinih kategorija; popis nastavnih sredstava i pomagala za realizaciju sadržaja programa osposobljavanja; program vozačkih ispita za pojedine kategorije vozila; program provjere poznavanja propisa i vještine upravljanja vozilom za osobe kojima je izrečena takva zaštitna mjera.

I. OSPOSOBLJAVANJE OSOBA ZA VOZAČE VOZILA NA MOTORNI POGON

Članak 2.

Poduzeća, organizacije udruženog rada usmjerenog obrazovanja, društvene organizacije, udruženja građana i radnička i narodna sveučilišta (u daljem tekstu auto-škole) mogu provoditi osposobljavanje osoba za vozače vozila na motorni pogon (osim dijela programa iz predmeta pružanje prve pomoći) ako:

1. imaju plan i godišnji program rada u osposobljavanju osoba za vozače,

2. je osiguran potreban broj stručnih radnika za uspješno ostvarivanje nastavnih planova i programa osposobljavanja - prema planu i godišnjem programu rada iz točke 1. stavka 1. ovoga članka,

3. osiguravaju potreban prostor, nastavna sredstva i pomagala te opremu koja omogućuje nesmetano osposobljavanje osoba za vozače.

Organizacije Crvenog križa mogu osposobljavati osobe za vozače iz programa pružanja prve pomoći i provoditi ispit iz prve pomoći ako za realizaciju programa osiguraju potreban broj stručnih radnika pod uvjetima iz stavka 1. točaka 1, 2. i 3. ovoga članka.

Auto-škole i organizaciie Crvenog križa osposobljavaju osobe za vozače vozila na motorni pogon prema nastavnim planovima i programima koji su sastavni dio ovoga Pravilnika.

Auto-škole i organizacije iz stavka 2. ovoga članka mogu započeti s izvođenjem programa kad Ministarstvo prosvjete i kulture svojim rješenjem utvrdi da ispunjavaju propisane uvjete za osposobljavanje osoba za vozače vozila određene kategorije.

Članak 3.

Osposobljavanje osoba za vozače vozila pojedine kategorije može se obavljati i izvan sjedišta ako su ispunjeni uvjeti iz članka 2, stavka 1, točke 2. i 3. i stavka 3. ovoga Pravilnika.

Za povremeno osposobljavanje osoba za vozače traktora, radnih strojeva, bicikla s motorom i motokultivatora izvan sjedišta, auto-škola i organizacija Crvenog križa moraju ispunjavati uvjete iz članka 2, stavka 1, točke 3. ovoga Pravilnika uz prethodnu obavijest upućenu Ministarstvu za prosvjetu i kulturu.

1. Auto-škole

Članak 4.

Za obavljanje djelatnosti auto-škola mora osigurati: učionicu, nastavna sredstva i pomagala, vozila na motorni pogon, prometni poligon ili odgovarajuću površinu, stručne kadrove, te odgovarajuće opremljene prostorije za rad pratećih službi i prijem stranaka.

Članak 5.

Učionica za izvođenje nastave iz prometnih i sigurnosnih pravila mora ispunjavati slijedeće uvjete:

1. da je sagrađena po normativima za izgradnju objekata,

2. da nije dio ugostiteljskog objekta ili stambenog prostora, ili da nije neposredno povezana sa ugostiteljskim objektom,

3. da ima vlastiti ulaz koji ne služi kao prolaz u druge prostorije,

4. da je zaštićena od buke, prašine i sl.,

5. da se može dovoljno prozračivati,

6. da ima mogućnost ravnomjernog grijanja na temperaturi najmanje 18"C,

7. da je dobro osvijetljena danju i noću i da je svjetlo jačine najmanje 150 luxa,

8. da ima radnu površinu po osobi 1,8 m2,

9. da ima zapreminu po osobi najmanje 5 m3,

10. da ima radnu površinu najmanje 8 m2 za nastavnike i nastavna pomagala,

11. da ima odgovarajući namještaj :

- školsku ploču s mogućnošću okretanja veličine najmanje 1 m2 ili bez mogućnosti okretanja veličine 2 m2 ili više,

- ormare za nastavni pribor, opremu i dokumentaciju,

- radne stolove i školske klupe,

- stolice s naslonom.

Pored učionice moraju postojati u istom građevinskom objektu prostorije sa sanitarnim čvorom s najmanje 1 WC muškim sa umivaonikom i 1 WC ženskim s umivaonikom.

Članak 6.

Za izvođenje nastave auto-škola mora imati nastavna sredstva i pomagala:

I. Priručnike

II. Vizualna i audio-vizualna nastavna sredstva i pomagala:

1. shemu prometnih znakova,

2. sheme ili crteže ili fotografije propisanih načina regulacije prometa,

3. sheme ili crteže ili fotografije propisanih pravila prometa,

4. prometni stol - maketu za pokazivanje prometnih situacija i pravila prometa ili magnetsku ploču sa svim prometnim elementima,

5. sheme ili crteže ili fotografije puta kočenja i zaustavljanja pri različitim brzinama i na različitim kolnicima,

6. modele ili sheme uređaja za upravljanje, uređaja za zaustavljanje, mjenjača, spojke i diferencijala,

7. maketu svjetlosnih i svjetlosno-signalnih uređaja s vlastitim izvorom svjetlosti,

8. sheme, crteže, fotografije. filmove pomoću kojih se može poučavati o utjecaju nedovoljnog znanja i vještine za upravljanje vozilom, utjecaju alkohola i drugih opojnih sredstava, umora, bolesti i drugih nepovoljnih psihofizičkih stanja i prirodnih činilaca na sigurnost prometa,

9. sheme, crteže, fotografije ili filmove o utjecaju neispravnosti vozila na sigurnost prometa,

10. sheme, crteže, fotografije ili filmove o upotrebi sigurnosnih pojaseva,

11. sheme, crteže, fotografije ili filmove o postupcima u slučaju prometne nezgode,

12. presjek pneumatika,

13. komplet propisane opreme vozila,

14. presjek ili maketa diesel-motora (samo za C i D kategoriju),

15. tahograf s kompletnim priključkom i dijagramskim listićima (za vozila C i D kategorije),

16. presjek ili maketa zračne kočnice s motornom kočnicom i kočnicom prikolice (za vozila C i D kategorije),

17. epiprojektor ili epidijaskop (prema potrebi),

18. grafoskop,

19. televizor s videorekorderom.

III. Vozila

Članak 7.

Osposobljavanje osoba za vozače pojedinih kategorija vozila izvodi se:

1. za A kategoriju - na vozilu A kategorije s dva kotača,

2. za B kategoriju - na vozilu B kategorije, koje nema automatski mjenjač,

3. za C kategoriju - na vozilu C kategorije čija najveća dopuštena masa iznosi najmanje 7,5 t,

4. za D kategoriju - na vozilu D kategorije, koje ima najmanje 35 sjedala,

5. za E kategoriju na vozilu C i D kategorije s priključnim vozilom sa dvije osovine nosivosti najmanje 3 t i da može razviti brzinu veću od 30 km/sat.

Osposobljavanje osoba za upravljanje traktorom može se izvoditi samo na traktoru s priključnim vozilom.

Vozilo za osposobljavanje invalidne osobe mora biti prilagođeno njezinim tjelesnim nedostacima o čemu mora postojati odgovarajuća potvrda o ispitivanju vozila organizacije za ispitivanje vozila.

Članak 8.

Osposobljavanje osoba za vozače motornih vozila B, C i D kategorije izvodi se na vozilima koja moraju imati:

1. uređaj za dvostruke komande spojke i radne kočnice,

2. dva vozačka ogledala s vanjskih strana prednjeg dijela vozila,

3. unutarnje ogledalo za vozilo B kategorije,

4. aparat za gašenje požara,

5. oznaku "auto-škola",

6. "L" pločicu, osim vozila koja imaju ploču za označavanje s nacrtanim znakom "L",

7. tahograf za vozila C i D kategorije.

Članak 9.

Ploča za označavanje vozila "auto-škola" je svjetleća ili od reflektirajuće tvari žute boje i na njoj je upisan tekst "auto-škola". Uz tekst "auto-škola" na ploči za označavanje ucrtava se još znak "L".

Na osobnim automobilima i kombi-vozilu oznaka "auto-škola" postavlja se na najvišem mjestu vozila. Na ostalim vozilima oznaka "auto-škola" postavlja se na sredini stražnje strane vozila, a može se postaviti na prednjoj strani vozila.

Članak 10.

Pločica "L" ima oblik kvadrata, plave je boje i na njoj je bijelom bojom ispisano slovo "L".

"L" pločica se postavlja:

1. na motociklu - jedna pločica na stražnjoj strani vozila, neposredno ispod ili iznad registarske pločice,

2. na priključnom vozilu - jedna pločica na stražnjoj strani s lijeve strane oznake "auto-škola",

3. na traktoru - dvije pločice: jedna na prednjoj strani a druga na stražnjoj strani vozila, neposredno s lijeve strane registarske pločice,

4. na ostalim vozilima - dvije pločice: jedna na prednjoj strani a druga na stražnjoj strani vozila.

Članak 11.

Za izvođenje početne nastave u upravljanju vozilom auto-škola mora osigurati poligon ili odgovarajuću površinu.

Prometni poligon za izvođenje vježbi u upravljanju vozilom sastoji se od jedne ili više površina u istom mjestu koje nisu javna cesta, a imaju prometno-tehničke elemente:

1. kolnik s najmanje dvije prometne trake za promet vozila u oba smjera, dužine najmanje 240 metara, a širine najmanje pet metara:

2. raskršća na kojima je moguće izvoditi vježbe upravljanja vozilom u situaciji:

- kad su ceste iste važnosti,

- kad je promet reguliran prometnim znakovima, a posebno semaforima,

- kad se promet odvija u kružnom toku;

3. prometnu površinu za uvježbavanje:

- kretanje naprijed - natrag,

- parkiranja odnosno garažiranja,

- promjena smjera kretanja (pletenica),

- promjena pravca kretanja vožnjom naprijed i natrag (naizmjenični boksovi),

- kretanja u zavoju i na uzastopnim zavojima različitog radijusa (izvođenje "osmice"),

- kretanja po klizavom kolniku,

- kretanja po oštećenom kolniku,

- vožnje na suženju ceste,

- vožnje pri izvođenju radova na cesti,

- vožnje na tucaničkom kolniku,

- vožnje na usponu i padu ceste,

- vožnje na prijelazu ceste preko željezničke pruge u razini,

- okretanja motocikla (izvođenje "osmice").

Prometno-tehnički elementi poligona, osim za uvježbavanje vožnje na tucaničkom kolniku i izvođenja radova na cesti, moraju biti izgrađeni sa suvremenim kolničkim zastorom (asfalt, beton, kocka i slično) prema tehničkim propisima za izgradnju cesta.

Odgovarajuća površina za izvođenje vježbi iz upravljanja vozilom sastoji se od jedne ili dvije površine od ukupno 500 m2. a jedna od dvije površine mora imati kolnik širine najmanje 5 m i dužine najmanje 50 m.

Odgovarajuća površina mora omogućavati uvježbavanje svih osnovnih radnji s vozilom kao što su: kretanje i zaustavljanje pri raznim brzinama. okretanje vozila s manevrom ili bez manevra, parkiranje i vožnja uz nagib.

Vježbe kretanja uz nagib za sve kategorije vozila, te vježbe polukružnog okretanja vozila C i D kategorije mogu se izvoditi i na javnim cestama sa slabijim intenzitetom prometa.

Prometni poligon ili odgovarajuća površina mora biti obilježena odgovarajućim znakom.

Članak 12.

Odobrenje za korištenje odgovarajuće površine izdaje nadležni organ uprave na čijem području djeluje auto-škola, odnosno poduzeće ili druga organizacija ako je vlasnik površine.

Članak 13.

Za osposobljavanje osoba za vozače auto-škola mora imati: propise iz oblasti prometa, priručnike iz programa osposobljavanja, odgovarajuću literaturu o djelovanju uređaja na vozilima koji su značajni za sigurnost u prometu, te djelovanju raznih nepovoljnih činilaca na odvijanje prometa, stručnu literaturu iz oblasti psihologije prometa, andragogije, metodike obuke vožnje i testove koji se koriste u toku i na kraju nastave.

Članak 14.

Auto-škola podnosi zahtjev za utvrđivanje uvjeta za izvođenje programa osposobljavanja Ministarstvu prosvjete i kulture.

Uz zahtjev za utvrđivanje uvjeta auto-škola prilaže:

1. akt o osnivanju,

2. rješenje o upisu u registar privrednog suda ili registar društvenih organizacija,

3. opći akt o organizaciji i izvođenju procesa osposobljavanja osoba za vozače, o pravima i dužnostima osoba koje realiziraju program osposobljavanja, o sadržaju i programu stručnih organa auto-škole, o organizaciji i provođenju vozačkih ispita, o pravima i dužnostima osoba koje se osposobljavaju i polažu vozački ispit,

4. popis vozača - instruktora i nastavnika potrebnih za realizaciju programa rada iz članka 2. stavka 1. točke 1. ovoga pravilnika s dokumentima o stručnoj spremi vozača - instruktora i nastavnika,

5. popis i opis prostorija za obavljanje djelatnosti, uz koji se prilaže rješenje nadležnog organa općine da radni i poslovni prostori udovoljavaju uvjetima u pogledu tehničke opremljenosti i zaštite na radu,

6. spisak nastavnih sredstava i pomagala,

7. skicu poligona ili odgovarajuće površine s opisom prometno-tehničkih elemenata i odobrenjem nadležnog općinskog organa uprave odnosno vlasnika površine za korištenje površine,

8. spisak vozila na kojima će se osposobljavati vozači (tip i marka, broj sjedišta za autobus),

9. dokaz da je auto-škola zasnovala radni odnos s vozačima - instruktorima i nastavnicima, te da raspolaže prostorom, opremom, javnom površinom i vozilima za osposobljavanje,

10. broj autosimulatora i ostale opreme (ukoliko ih posjeduje).

Uz zahtjev za utvrđivanje uvjeta izvan sjedišta prilažu se dokumenti iz stavka 2. točke 4, 5, 6, 7, 8. i 9. ovoga članka.

Članak 15.

Auto-škole osposobljavaju osobe za vozače vozila pojedinih kategorije iz predmeta:

1. prometna i sigurnosna pravila,

2. upravljanje vozilom.

Članak 16.

Za vozače mogu se osposobljavati osobe:

1. koje su duševno i tjelesno sposobne za upravljanje vozilima,

2. koje su najviše tri mjeseca mlađe od godina potrebnih za izdavanje vozačke dozvole, dozvole za upravljanje traktorom odnosno potvrde o poznavanju prometnih propisa,

3. koje mogu samostalno rješavati pismene zadatke.

Članak 17.

Osobe koje se žele osposobljavati za vozače zaključuju s auto-školom ugovor kojim se utvrđuju međusobne obaveze.

Osobe koje nemaju prebivalište na području Republike Hrvatske prilikom upisa u program osposobljavanja dužne su priložiti potvrdu o boravištu na području Republike Hrvatske.

Članak 18.

Osobi koja se upisala u program osposobljavanja za vozača vozila B kategorije, auto-škola je dužna omogućiti završavanje propisanog programa u roku tri mjeseca od početka nastave, a osobama koje su se upisale u programe osposobljavanja za upravljanje drugim kategorijama vozila u roku koji je proporcionalno kraći ili duži zavisno od propisanog broja sati nastavnog plana.

Članak 19.

Nastava iz predmeta prometa i sigurnosna pravila organizira se u obrazovnim grupama od najviše 30 osoba.

Osposobljavanje osoba za vozače iz predmeta upravljanje vozilom provodi se individualno, a za vrijeme trajanja nastavnog sata, osim instruktora vožnje, u vozilu mogu biti samo osobe koje su neposredno zainteresirane za realizaciju programa osposobljavanja.

Članak 20.

Nastavni sat iz predmeta prometna i sigurnosna pravila traje 45 minuta, a blok-sat 90 minuta. U jednom danu može se jednoj grupi održati najviše tri nastavna sata. Nakon održanog nastavnog sata predavač obavezno koristi odmor od 10 minuta, a ako je održan blok-sat, 15 minuta.

Nastavni sat iz predmeta upravljanja vozilom traje 45 minuta.

Vježbe u upravljanju vozilom mogu se realizirati s jednom osobom najviše dva nastavna sata dnevno.

Članak 21.

Pohađanje nastave iz predmeta prometna i sigurnosna pravila i iz predmeta upravljanje vozilom je obavezno.

O završenom programu osposobljavanja iz prometnih i sigurnosnih pravila i iz upravljanja vozilom auto-škola osobi izdaje potvrdu.

Članak 22.

Osposobljavanje iz predmeta upravljanja vozilom počinje na poligonu ili na odgovarajućoj površini. Dio nastavnog programa koji se izvodi na poligonu ili odgovarajućoj površini može se ostvarivati na autosimulatoru, najviše tri sata.

Članak 23.

Osposobljavanje iz predmeta upravljanje vozilom, u dijelu koji se izvodi na poligonu ili simulatoru, može započeti kada osoba koja se osposobljava pribavi od ovlaštene organizacije zdravstva uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za upravljanje vozilom na motorni pogon.

Osposobljavanje iz dijela programa koji se izvodi na javnoj cesti može se izvoditi s osobom koja je u cijelosti odslušala propisani program iz predmeta poznavanja prometnih i sigurnosnih pravila, ili koja je na kontrolnim testovima pokazala da je usvojila sadržaje nastavnih cjelina "Prometni znakovi" i "Pravila prometa".

Članak 24.

Za vježbe iz upravljanja vozilom može se koristiti samo vozilo koje je tehnički ispravno i opremljeno u skladu s ovim pravilnikom.

Članak 25.

Za vrijeme osposobljavanja iz predmeta upravljanja vozilom vozač - instruktor mora imati nalog za vožnju (putni radni list), te karton o osposobljavanju za vozača osobe s kojom izvodi vježbe iz upravljanja vozilom.

Osoba koja se osposobljava dužna je imati kod sebe uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za upravljanje odgovarajućom kategorijom vozila.

Članak 26.

Osobe koje se osposobljavaju za vozače traktora ili motocikla mogu samostalno izvoditi vježbe upravljanja vozilom na javnoj cesti pod uvjetom da kod sebe imaju potvrdu auto-škole da su položiIe ispit iz predmeta poznavanje prometnih i sigurnosnih pravila, te završile 5 nastavnih sati vježbi iz predmeta upravljanje vozilom na poligonu, pod nadzorom vozača - instruktora.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka osobe koje imaju vozačku dozvolu B ili C kategorije, a osposobljavaju se za vozača vozila A kategorije ne moraju polagati ispit iz predmeta poznavanje prometnih i sigurnosnih pravila.

Potvrde iz ovoga članka izdaje auto-škola na rok od najviše 30 dana, a zatim na rok od najviše 7 dana uz svako ponovno polaganje ispita.

Članak 27.

Osoba koja je prekinula osposobljavanje za vozača ima pravo nastaviti osposobljavanje u istoj ili drugoj auto-školi ako od dana početka osposobljavanja do dana nastavljanja osposobljavanja nije prošlo više od dvije godine.

Osoba koja nastavlja osposobljavanje u drugoj auto-školi dužna je od auto-škole u kojoj se prethodno osposobljavala pribaviti potvrdu o pohađanju nastave iz predmeta prometna i sigurnosna pravila i fotokopiju kartona o osposobljavanju u upravljanju vozilom.

Osoba koja je započela osposobljavanje u auto-školi izvan Republike Hrvatske može se uključiti u proces osposobljavanja za vozača uz uvjet da prisustvuje nastavi iz prometnih i sigurnosnih pravila i upravljanje vozilom u punom, propisanom broju sati nastavnog plana.

Članak 28.

O osposobljavanju osoba za vozače auto-škole vode:

1. matičnu knjigu,

2. dnevnik rada s imenikom,

3. karton o osposobljavanju osoba za vozače u upravljanju vozilom.

Dijagramski listići tahografa također se smatraju dijelom dokumentacije auto-škole.

Matična knjiga čuva se trajno u arhivi auto-škole, a ostali dokumenti dvije godine.

2. Organizacije Crvenog križa

Članak 29.

Organizacija Crvenog križa podnosi zahtjev za utvrđivanje uvjeta za izvođenje programa osposobljavanja iz programa pružanja prve pomoći i za polaganje ispita Ministarstvu prosvjete i kulture.

Uz zahtjev za utvrđivanje uvjeta, općinska organizacija Crvenog križa prilaže:

1. rješenje o upisu općinske organizacije Crvenog križa u registar društvenih organizacija,

2. popis liječnika koji izvode nastavu iz predmeta pružanja prve pomoći; ugovore o određenoj vrsti radnog odnosa,

3. popis i opis prostorija za izvođenje programa osposobljavanja, uz koji se prilaže rješenje općinskog organa da prostorije udovoljavaju uvjetima u pogledu tehničke opremljenosti i zaštite na radu,

4. spisak nastavnih sredstava i pomagala,

5. opći akt o organizaciji nastave i provođenju ispita iz pružanja prve pomoći.

Općim aktom o organizaciji nastave i provođenju ispita iz pružanja prve pomoći pobliže se reguliraju prava i dužnosti predavača i članova ispitnih komisija, organizacija i izvođenje programa osposobljavanja i organizacija i provođenje ispita iz područja prve pomoći.

Članak 30.

Organizacije Crvenog križa koje osposobljavaju osobe za pružanje prve pomoći moraju osigurati učionicu koja ispunjava uvjete iz članka 5. Pravilnika i slijedeća nastavna sredstva i pomagala:

1. kutiju prve pomoći 1 komplet

2. individualni prvi zavoj:

- tip I 5 komada

- tip II 5 komada

- tip III 5 komada

3. zavoj 4 x 5 15 komada

4. zavoj 8 x 5 15 komada

5. zavoj 12 x 5 15 komada

6. trouglaste marame 30 komada

7. hidrofilnu gazu 1/4 10 komada

8. hidrofilnu gazu 1/2 5 komada

9. hidrofilnu gazu 1/1 5 komada

10. igle sigurnice 30 komada

11. ljepljivu traku (flaster) 2 x 5 1 komad

12. sterilne komprese od gaze 5 kutija

13. priručni materijal (prometni trokut, kravata, letvice, novine, karton za

izradu ovratnika i dr.)

14. lutku za izvođenje umjetnog disanja 1 komad

15. dasku za imobilizaciju kralježnice 1 komad

16. pokrivač 6 komada

17. 2 plastične vrećice različite veličine za spremanje amputiranih dijelova tijela

18. škare 1 komad

19. udžbenik "Prva pomoć u prometnoj nezgodi" 1 komad

Osim nastavnih sredstava iz točaka 1-19. mora biti osigurano sredstvo za čišćenje i dezinfekciju lutke za izvođenje umjetnog disanja.

Članak 31.

Nastavni sat iz predmeta pružanja prve pomoći traje 45 minuta, a blok-sat 90 minuta. Iza nastavnog sata obavezan je odmor od 10 minuta, a iza blok-sata odmor od 15

minuta.

U jednom danu može se kandidatu održati najviše 4 sata nastave.

Članak 32.

U obrazovnoj grupi, odjeljenju ili tečaju za osposobljavanje za pružanje prve pomoći može biti najviše 30 kandidata.

Članak 33.

Ispit iz predmeta pružanja prve pomoći polaže se pred ispitnom komisijom od tri člana koju imenuje nadležni organ općinske organizacije Crvenog križa.

Predsjednik ispitne komisije i jedan član (ispitivač) moraju biti liječnici s položenim ispitom stručne osposobljenosti koji se polaže pred komisijom koju imenuje Predsjedništvo Skupštine Crvenog križa Hrvatske.

Program stručnog osposobljavanja, sadržaj i oblik potvrde o položenom ispitu utvrdit će Predsjedništvo Skupštine Crvenog križa Hrvatske.

Treći član ispitne komisije je predstavnik općinske organizacije Crvenog križa.

Nadležni organ općinske organizacije Crvenog križa utvrđuje listu članova ispitne komisije svake druge godine.

Svojstvo člana ispitne komisije prestaje osobi za koju se utvrdi da je zloupotrijebila prava i dužnosti člana ispitne komisije.

Članak 34.

Ispit iz predmeta pružanje prve pomoći sastoji se od teoretskog i praktičnog dijela. Jedno pitanje odnosi se na teoretski, a dva na praktični dio ispita. Teoretski i praktični dio ispita polažu se jednovremeno.

O položenom ispitu izdaje se potvrda.

Članak 35.

Ispitu može pristupiti osoba koja je redovno pohađala nastavu iz predmeta pružanja prve pomoći.

U opravdanim slučajevima iznimno ispitu može pristupiti i osoba koja nije prisustvovala najviše jednoj trećini sati nastave, što ocjenjuje ispitna komisija.

Kandidat podnosi prijavu za polaganje ispita organizaciji Crvenog križa u kojoj je pohađao nastavu i osposobljavao se za pružanje prve pomoći.

Uz prijavu kandidat prilaže potvrdu o redovno završenoj nastavi.

Kandidat je dužan pristupiti ispitu najkasnije tri mjeseca nakon završetka nastave.

Kandidatu koji ne položi ispit iz pružanja prve pomoći odobrit će se ponovno polaganje u roku koji ne može biti kraći od 8 dana od dana polaganja ispita.

Članak 36.

Ispit iz pružanja prve pomoći nisu dužni polagati:

1. osobe koje su položile ispit iz pružanja prve pomoći prilikom ranijeg polaganja vozačkog ispita;

2. osobe koje su položile ispit iz pružanja prve pomoći u organizacijama Crvenog križa, u organizacijama usmjerenog obrazovanja ili drugim organizacijama, ako taj ispit obuhvaća program ispita iz pružanja prve pomoći prema ovom pravilniku.

Osobama iz stavka 1. ovoga članka ispitna komisija izdaje potvrdu na osnovi predočenih isprava. Izdavanje potvrde evidentira se u ispitnom zapisniku uz naznaku da je osoba oslobođena od polaganja ispita prema stavku 1. i 2. ovoga članka.

Članak 37.

Organizacije Crvenog križa dužne su voditi slijedeću evidenciju:

- matičnu knjigu,

- dnevnik rada s imenikom,

- zapisnik o polaganju ispita.

Matična knjiga čuva se trajno u arhivi organizacije Crvenog križa, a ostali dokumenti dvije godine.

II. VOZAČKI ISPIT

Članak 38.

Vozački ispit može provoditi auto-škola koja na temelju odgovarajućeg rješenja Ministarstva prosvjete i kulture realizira program osposobljavaja i koja ispunjava prostorne, tehničke i materijalne uvjete za rad ispitne komisije.

Članak 39.

Ministarstvo prosvjete i kulture utvrđuje svojim rješenjem da li auto-škola ispunjava prostorne, tehničke i materijalne uvjete za provođenje vozačkih ispita.

Članak 40.

Za provođenje vozačkih ispita auto-škola mora raspolagati :

1. prostorom za prijem pošte i stranaka, za obradu, čuvanje i arhiviranje dokumentacije i evidencije, prostorijom za rad ispitne komisije i prostorijom za provođenje pismenog dijela vozačkog ispita;

2. uredskom tehnikom za administrativno poslovanje;

3. materijalnim uvjetima.

Članak 41.

Auto-škola podnosi zahtjev za utvrđivanje uvjeta za provođenje vozačkih ispita Ministarstvu prosvjete i kulture. Uz zahtjev za utvrđivanje uvjeta auto-škola prilaže:

1. rješenje Ministarstva za prosvjetu i kulturu kojim je utvrđeno da auto-škola ispunjava uvjete za osposobljavanje osoba za vozače vozila na motorni pogon,

2. popis i opis prostorija: za prijem pošte i stranaka; za čuvanje i arhiviranje evidencije i dokumentacije, za rad ispitne komisije za provođenje pismenog dijela vozačkog ispita,

3. popis uredske tehnike za administrativno poslovanje, te opreme za čuvanje i arhiviranje evidencije i dokumentacije,

4. rješenje nadležnog organa općine da prostorije udovoljavaju u pogledu tehničke opremljenosti, zaštite na vodu, zaštite i unapređivanja čovjekove okoline, osim ako je to rješenje dostavljeno Ministarstvu prosvjete i kulture u prethodnom postupku,

5. popis najmanje pet različitih ispitnih trasa sa skicama koje sadrže minimalne obavezne prometne uvjete iz članka 48. stavka 2. za praktični dio ispita iz predmeta upravljanje vozilom na motorni pogon.

Članak 42.

Vozačke ispite iz predmeta prometna i sigurnosna pravila i upravljanje vozilom provode komisije koje imenuje općinski organ uprave odnosno gradske zajednice općina nadležan za poslove obrazovanja.

Članak 43.

Ispitnu komisiju čini predsjednik i ispitivač, kojima se imenuju zamjenici.

Uz ispitnu komisiju ispitu iz upravljanja vozilom prisustvuje i vozač - instruktor koji je kandidata osposobljavao, odnosno vozač - instruktor kojeg odredi auto - škola.

Članak 44.

Za predsjednika ispitne komisije može biti imenovan vozač - instruktor sa završenim VI ili VII stupnjem stručne spreme prometne, pravne, tehničke ili odgojno-obrazovne struke sa tri godine radnog iskustva na poslovima osposobljavanja osoba za vozače iz predmeta upravljanje vozilom ili na poslovima člana ispitne komisije i položenim posebnim ispitom.

Za ispitivača ispitne komisije može biti imenovan vozač - instruktor odgovarajuće kategorije za koju provodi vozačke ispite, sa pet godina radnog iskustva na poslovima osposobljavanja osoba za vozače iz upravljanja vozilom, i položenim posebnim ispitom.

Članak 45.

Poseban ispit za člana ispitne komisije iz članka 44. ovoga pravilnika polaže se pred komisijom koju bira i imenuje Ministarstvo prosvjete i kulture.

Sadržaj, postupak i druge uvjete polaganja ispita iz ovoga članka propisat će Ministarstvo prosvjete i kulture.

Članak 46.

O položenom posebnom ispitu izdaje se uvjerenje na rok od tri godine, nakon čega se produžuje na zahtjev osobe kojoj je izdano.

Ministarstvo prosvjete i kulture poništit će izdano rješenje prije roka, odnosno odbiti njegovo produženje ako se utvrdi :

- da je vlasnik uvjerenja zloupotrijebio ovlaštenja člana ispitne komisije;

- da se vlasnik uvjerenja nije redovito uključivao u program stručnog usavršavanja, i da nije u roku od tri godine položio provjeru stručne osposobljenosti;

- da vlasnik uvjerenja u razdoblju duljem od tri godine nije neposredno radio na poslovima osposobljavanja osoba za vozače ili poslovima provođenja vozačkih ispita.

Članak 47.

Za vrijeme trajanja mandata u ispitnoj komisiji član ispitne komisije ne može izvoditi nastavu iz predmeta upravljanje vozilom.

Odredbe stavka 1. ovoga članka ne odnose se na zamjenike članova ispitne komisije, koji će samo izuzetno u slučaju bolesti ili drugog opravdanog razloga zamijeniti na ispitu člana ispitne komisije.

Zamjenici članova ispitne komisije za vrijeme povremenog ili privremenog rada u ispitnoj komisiji ne mogu provoditi ispite osobama koje su osposobljavali iz upravljanja vozilom.

Članak 48.

Vozački ispit polaže se iz sadržaja programa osposobljavanja osoba za vozače vozila pojedine kategorije.

Obavezni minimalni prometni uvjeti za praktični dio ispita iz predmeta upravljanje vozilom iz članka 41. točke 5. moraju sadržati najmanje slijedeće elemente:

- jedan od manevara s vozilom na poligonu (okretanje, paralelno, okomito ili koso parkiranje, vožnja osmice unazad),

- pokretanje vozila na uzdužnom nagibu (unaprijed ili unazad),

- uključivanje u promet vozilom s mjesta,

- dinamičko uključivanje u prometnicu s pravom prednosti,

- prestrojavanje i razvrstavanje vozilom u pokretu,

- mimoilaženje vozila,

- skretanje u lijevo i pravilan izbor izlaznog prometnog traka iz križanja,

- ubrzavanje vozila do maksimalne brzine koju dopušta trasa (minimalno 60 km/sat) uz odgovarajuću promjenu stupnja prijenosa, i od maksimalne brzine do druge (korištenje kočenja motorom i upotreba kočnice i spojke),

- desno skretanje s prilagođavanjem prilazne brzine prolaznoj brzini u skretanju ili zavoju,

- skretanje u lijevo iz glavne ulice ili ceste u sporednu,

- križanje ceste s prednošću prolaza.

Predlagač ispitnih trasa treba predložiti što veći broj ispitnih trasa pogodnih za provjeru osposobljenosti svih elemenata vještina iz nastavnog programa upravljanje vozilom, a prema mjesnim uvjetima u kojima djeluje.

Auto-škola koja ne ispunjava minimalne prometne uvjete može ispite provesti u najbližoj ili drugoj auto-školi koja ove uvjete ispunjava.

Članak 49.

Vozačkom ispitu može pristupiti osoba koja ispunjava uvjete za stjecanje vozačke dozvole.

Članak 50.

Auto-škola ovlaštena za provođenje ispita dužna je osobi omogućiti polaganje vozačkog ispita u roku od 14 dana od dana prijema prijave za ispit.

Članak 51.

Auto-škola ovlaštena za provođenje vozačkih ispita omogućuje polaganje ispita iz prometnih i sigurnosnih pravila osobi koja je prisustvovala nastavi iz tog nastavnog predmeta.

Auto-škola omogućuje polaganje ispita iz predmeta upravljanja vozilom osobi koja je u propisanom broju nastavnih sati pohađala nastavu iz tog predmeta i koja je položila ispit iz prometnih i sigurnosnih pravila.

Osobama koje su program realizirale u auto-školama izvan Republike Hrvatske omogućuje se pristupanje vozačkom ispitu uz prethodno prisustvovanje nastavi od 10 sati iz predmeta prometna i sigurnosna pravila i 10 sati nastave iz upravljanja vozilom. Ako ne govore hrvatski, strani državljani mogu pristupiti vozačkom ispitu uz službenog prevodioca kojeg osigurava auto-škola.

Članak 52.

Osoba koja je položila ispit iz prometnih i sigurnosnih pravila može ispit iz upravljanja vozilom u roku koji nije duži od 12 mjeseci polagati i u drugoj auto-školi ovlaštenoj za provođenje ispita.

Članak 53.

Osoba koja je osposobljena za vozača podnosi prijavu za polaganje vozačkog ispita auto-školi koja je ovlaštena za provođenje ispita.

Članak 54.

Uz prijavu za polaganje vozačkog ispita prilaže se:

1. uvjerenje o tjelesnoj i duševnoj sposobnosti za upravljanje motornim vozilom kategorije za koju polaže vozački ispit,

2. potvrdu o završenoj obuci iz pojedinog predmeta ili cijelog programa osposobljavanja.

Kandidat za vozača motornog vozila kategorije "D" prilaže i dokaz da ispunjava propisane uvjete o dužini vozačkog staža.

Članak 55.

Po prijemu prijave auto-škola utvrđuje da li kandidat ispunjava propisane uvjete za polaganje vozačkog ispita. Ako su ispunjeni svi propisani uvjeti za polaganje vozačkog ispita, ispitna komisija utvrđuje mjesto i vrijeme polaganja i o tome pravovremeno obavještava osobu koja se prijavila za polaganje ispita.

Članak 56.

Prije početka ispita ispitna komisija je dužna utvrditi identitet osobe koja želi polagati ispit.

Komisija neće dozvoliti polaganje ispita osobi za koju utvrdi da zbog bolesti ili psihičkog stanja u kome se nalazi nije u stanju da polaže ispit.

Članak 57.

Komisija ne smije započeti s ispitom iz upravljanja vozilom ako ustanovi da vozilo na kome se polaže ispit nije tehnički ispravno.

Članak 58.

Ispit iz prometnih i sigurnosnih pravila polaže se pismeno, na testu.

U ispitnoj grupi koja polaže ispit može biti najviše 30 osoba.

Članak 59.

Ispit iz prometnih i sigurnosnih pravila traje 60 minuta.

Ispit je položila ona osoba koja je točnim odgovorima na pitanja u testu postigla najmanje 90% bodova.

Osobi koja nije položila ispit iz prometnih i sigurnosnih pravila ispitna komisija je dužna saopćiti pogreške radi kojih nije položila ispit.

Članak 60.

Na ispitu iz upravljanja vozilom utvrđuje se da li je osoba stekla znanje i potrebnu vještinu za samostalno upravljanje motornim vozilom kategorije za koju polaže vozački ispit.

Članak 61.

Ispit iz upravljanja vozilom polaže se na poligonu i u prometu na javnoj cesti.

Članak 62.

Na ispitu iz upravljanja vozilom za vozača motornih vozila A kategorije koji se polaže na poligonu ili za to uređenoj površini, osoba koja polaže ispit treba pokazati da je u stanju pripremiti vozilo za vožnju i pravilno izvoditi vozilom naročito slijedeće radnje:

1. polazak vozilom s mjesta, održavanje pravca u vožnji sa promjenom stupnja prijenosa i davanje odgovarajućih znakova, okretanje vozila i vožnja u suprotnom smjeru na prostoru obilježenom linijom širine 0,2 m, čija je dužina najmanje 35 m;

2. vožnja u pravcu oznake u obliku broja osam, koji je ucrtan na prostoru u 8 x 5 m i ograničen čunjevima, pri čemu osoba koja polaže ispit ne smije nogom dodirivati tlo.

Članak 63.

Na ispitu iz upravljanja vozilom za vozača motornih vozila B, C, D i E kategorije, na dijelu ispita koji se polaže na prometnom poligonu ili za to uređenoj odgovarajućoj površini (a za vozača vozila C, D i E kategorije i na pogodnoj javnoj cesti), osoba koja polaže ispit treba pokazati da je u stanju pripremiti vozilo za vožnju i da pravilno vozilom izvodi slijedeće radnje:

1. održavanje pravca pri vožnji unazad na jednoj prometnoj traci širine 2,5 m i zaustavljanje vozila na siguran način;

2. polukružno okretanje vozila B kategorije na prostoru čija širina iznosi 5 m odnosno polukružno okretanje vozila C i D kategorije na traci širine 5 m uz korištenje bočne ceste;

3. parkiranje vozila koso ili uz ivicu kolnika vožnjom unaprijed i unazad u određeni prostor, odnosno uz desnu ili lijevu ivicu kolnika u smjeru kretanja vozila i

4. zaustavljanje i polazak vozila na površini pod nagibom uz upotrebu pomoćne kočnice.

Ispit iz upravljanja motornim vozilom C, D i E kategorije polaže se na prostoru na kome je članovima komisije moguće da potpuno ocijene vještinu osobe u izvođenju radnji iz stavka 1. točke 1, 2, 3. i 4. ovoga članka.

Članak 64.

Na ispitu iz upravljanja vozilom za vozača motornih vozila kategorije A, B, C, D i E koji se polaže na javnoj cesti, osoba koja polaže ispit treba da pokaže znanje i potrebnu vještinu za sigurno i samostalno upravljanje vozilom u skladu s prometnim pravilima i propisima - prema prometnim uvjetima na cesti.

Članak 65.

Ispit iz upravljanja motornim vozilom A, B, C, D i E kategorije koji se polaže na javnoj cesti traje dok se komisija ne uvjeri da li je osoba osposobljena za sigurno i samostalno upravljanje vozilom u prometu, ali ne duže od 30 minuta.

Članak 66.

Osobama koje polažu ispit iz upravljanja vozilom za vozača traktora i vozača vozila A kategorije ispitna komisija zadaje ispitni zadatak (itinerer) unaprijed, a zatim ih slijedi drugim vozilom.

Članak 67.

Ispit za vozača radnog stroja i motokultivatora, te za vozača bicikla s motorom polaže se samo iz predmeta prometna i sigurnosna pravila.

Ispitu za vozača bicikla s motorom može pristupiti osoba koja dokaže da je savladala vještinu vožnje biciklom ili biciklom s motorom.

Za učenike koji su završili program iz prometnih i sigurnosnih pravila za upravljanje biciklom s motorom ispite u osnovnoj školi provode ispitne komisije auto-škola.

Provjera vještine upravljanja biciklom s motorom obavlja se na poligonu prema kriterijima za polaganje vozačkog ispita za upravljanje vozilom A kategorije.

Članak 68.

Uspjeh osobe na ispitu iz upravljanja vozilom komisija ocjenjuje ocjenama "položio" ili "nije položio".

Ocjenom "položio" ocjenjuje se osoba za koju predsjednik ispitne komisije i ispitivač u toku polaganja ispita utvrde da je stekla znanje i potrebnu vještinu za samostalno, sigurno i pravilno upravljanje motornim vozilom na poligonu i u prometu na cesti.

Ispit iz upravljanja motornim vozilom provodi se na poligonu i na javnoj površini (ispitnoj trasi) kao jedna cjelina.

Za osobe koje ispit iz predmeta upravljanje vozilom polažu prvi put i na ispitu ne zadovolje, ispitna komisija auto-škole utvrđuje program od najmanje pet sati dopunske nastave, a za osobe koje polažu ispit za vozača vozila C i D kategorije najmanje dva sata dopunske nastave.

Poslije svakog slijedećeg neuspješnog polaganja ispita iz upravljanja vozilom ispitna komisija utvrđuje dopunski program od jedan do pet sati nastave, a za osobe koje polažu ispit za vozača vozila C i D kategorije dopunski program od najmanje jedan do dva nastavna sata.

Osobi koja nije položila ispit, ispitna komisija je dužna saopćiti greške koje je u toku vožnje učinila. Greške se unose u test i zapisnik o polaganju vozačkog ispita.

Članak 69.

Osoba koja nije zadovoljna ocjenom ispitne komisije ima pravo u roku 24 sata od saopćenja ocjene uložiti prigovor na ocjenu ispitne komisije.

Prigovor se podnosi ispitnoj komisiji. Sastav ispitne komisije proširuje se s vozačem - instruktorom sa najmanje 3 godine iskustva u izvođenju programa iz upravljanja vozilom i koji nije osposobljavao osobu iz stavka 1. ovoga članka.

Prigovor se može uložiti u slučaju:

- ako za ispit nisu bili osigurani svi regularni uvjeti utvrđeni ovim pravilnikom;

- ako vozilo na kojem se provodio ispit nije bilo ispravno;

- ako ispitu nije prisustvovala komisija u punom sastavu ;

- ako ispitna komisija nije ispravno bodovala odgovore kandidata u ispitnom testu;

- ako ispitna komisija nije korektno bodovala elemente vožnje na ispitu iz upravljanja vozilom;

- ako postupanje članova ispitne komisije prema kandidatu nije u toku ispita bilo u skladu s važećim didaktičkim normama.

Članak 70.

Ispitna komisija iz članka 69. stavka 2. ovoga pravilnika dužna je odlučiti o prigovoru kandidata u roku od dva dana od primitka prigovora.

Ako ispitna komisija iz stavka 1. ovoga članka uvaži prigovor kandidata, auto-škola je dužna kandidatu omogućiti polaganje ispita pred izmijenjenom komisijom u roku od najviše pet radnih dana od dana održavanja ispita.

Članak 71.

Osobi koja ne položi ispit iz prometnih i sigurnosnih pravila ili iz predmeta upravljanja vozilom odobrit će se ponovno polaganje ispita u roku koji ne može biti kraći od sedam dana od posljednjeg polaganja ispita.

Članak 72.

Osoba za vozača vozila na motorni pogon koja položi ispit iz prometnih i sigurnosnih pravila, može u roku od jedne godine od dana polaganja tog ispita više puta polagati ispit iz upravljanja vozilom.

Ako osoba u roku iz stava 1. ovoga članka ne položi ispit u upravljanju vozilom, dužna je ponovno polagati ispit iz predmeta prometna i sigurnosna pravila.

Članak 73.

Ako osoba odustane od započetog polaganja ispita, smatra se da ispit nije položila.

Članak 74.

Osoba koja u roku od 24 mjeseca od dana početka nastave iz prometnih i sigurnosnih pravila ne položi vozački ispit stječe pravo na daljnje polaganje vozačkog ispita nakon ponovnog prisustvovanja nastavi iz prometnih i sigurnosnih pravila i upravljanja vozilom prema propisanom nastavnorn planu.

Članak 75.

O vozačkom ispitu vodi se zapisnik o polaganju ispita. Zapisnik iz stavka 1. ovoga članka potpisuje predsjednik i ispitivač.

Članak 76.

Osobi koja je položila vozački ispit izdaje se uvjerenje o položenom vozačkom ispitu.

Uvjerenje o položenom vozačkom ispitu izdaje autoškola u kojoj se kandidat osposobio za polaganje vozačkog ispita, a potpisuje predsjednik ispitne komisije i osoba ovlaštena za zastupanje auto-škole.

Članak 77.

Ispitne testove priprema, čuva i distribuira auto-školama ovlaštenim za provođenje vozačkog ispita organizacija koju ovlasti Ministarstvo prosvjete i kulture.

Članak 78.

Dokumentaciju o položenom vozačkom ispitu (test kandidata iz upravljanja vozilom, zapisnik i matičnu knjigu) vodi i čuva auto-škola u kojoj se kandidat osposobio za polaganje vozačkog ispita.

Članak 79.

Organizacije za provođenje vozačkih ispita dužne su svojim općim aktom detaljnije regulirati prava i dužnosti članova ispitne komisije, vozača - instruktora koji prisustvuju ispitu i kandidata koji polažu ispit.

Članak 80.

Auto-škola ovlaštena za provođenje vozačkih ispita vodi :

1. evidenciju prijava kandidata za polaganje vozačkog ispita.

2. evidenciju kandidata koji su polagali vozački ispit.

III. RAZLOZI, UVJETI I POSTUPAK ZABRANE OBAVLJANJA DJELATNOSTI AUTO-ŠKOLA I ORGANIZACIJA CRVENOG KRIŽA

Članak 81.

Ministarstvo prosvjete i kulture zabranit će auto--školi obavljanje djelatnosti osposobljavanja osoba za vozače vozila na motorni pogon i organizaciji Crvenog križa osposobljavanje iz programa pružanje prve pomoći ako započnu osposobljavanje kandidata prije donošenja rješenja iz članka 2. ovoga pravilnika, ili prestanu ispunjavati uvjete propisane u članku 4, 5, 6, 7, 11. i 30. ovoga pravilnika.

Članak 82.

Kada Ministarstvo prosvjete i kulture utvrdi da autoškola: prema osobama koje se žele osposobljavati ne postupi u skladu s člankom 17. ovoga pravilnika; za vježbe

upravljanja vozilom koristi vozilo koje ne ispunjava uvjete iz članka 24. ovoga pravilnika; u svom općem aktu nije detaljno utvrdilo obavezu stručnog usavršavanja iz članka 68. Zakona o sigurnosti prometa na cestama; ne vodi dokumentaciju iz članka 28. Pravilnika; osobama u procesu osposobljavanja ne omogući polaganje vozačkog ispita u roku iz članka 18. ovoga pravilnika: nastavu organizira na način koji nije u skladu s odredbama članka 19, 20. 23. ovoga pravilnika odredit će rok u kojem je auto-škola dužna otkloniti utvrđene nedostatke.

Ako auto-škola ne otkloni neodostatke iz stavka 1. ovoga članka u utvrđenom roku, Ministarstvo prosvjete i kulture donijet će rješenje o zabrani rada.

Članak 83.

Kada Ministarstvo prosvjete i kulture utvrdi da organizacija Crvenog križa: organizira nastavu na način koji nije u skladu s odredbama članka 31. ovoga pravilnika, vodi evidenciju na način koji nije u skladu s odredbom članka 37. ovoga pravilnika, ispit iz pružanja prve pomoći provodi na način koji nije u skladu s odredbama članka 29. i 33. ovoga pravilnika odredit će rok u kojem je organizacija Crvenog križa dužna otkloniti utvrđene nedostatke.

Ako organizacija Crvenog križa ne otkloni nedostatke iz stavka 1. ovoga članka u utvrđenom roku. Ministarstvo prosvjete i kulture donijet će rješenje o zabrani rada.

Članak 84.

Ako se izriče zabrana osposobljavanja vozača auto-školi organiziranoj kao poduzeće, prestanak rada obavlja se uz uvjete i način kako je to utvrđeno zakonom za prestanak rada poduzeća.

Članak 85.

Ministarstvo prosvjete i kulture naredit će auto-školi ili organizaciji Crvenog križa da obustavi osposobljavanje osobe za vozača koja za upis u program ne ispunjava uvjete iz članka 16. ovoga pravilnika, a osobama iz drugih republika koje nemaju potvrdu o boravku iz članka 17. stavka 2. Pravilnika o osposobljavanju vozača.

Članak 86.

Ministarstvo prosvjete i kulture zabranit će rad nastavniku iz predmeta prometna i sigurnosna pravila, odnosno vozaču - instruktoru: koji u pogledu stručne spreme ne ispunjava uvjete iz članka 62. Zakona o sigurnosti prometa na cestama koji nema dozvolu za vozača - instruktora iz članka 65. Zakona o sigurnosti prometa na cestama; koji ne zadovolji na provjeri stručne osposobljenosti iz članka 68. Zakona o sigurnosti prometa na cestama; koji nije zasnovao radni odnos u organizaciji u kojoj realizira program osposobljavanja.

Ministarstvo prosvjete i kulture zabranit će rad predavaču iz pružanja prve pomoći ako ne ispunjava uvjete iz članka 62. stavka 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Članak 87.

Ministarstvo prosvjete i kulture zabranit će rad i podnijeti zahtjev nadležnom organu za pokretanje disciplinskog postupka za vozača - instruktora i nastavnika iz predmeta prometna, i sigurnosna pravila: koji poslove i zadatke obavlja suprotno odredbama općeg akta o organizaciji i izvođenju procesa osposobljavanja osoba za vozače (članak 14. stavak 2. točka 3. ovoga pravilnika); koji nastavu izvodi u alkoholiziranom stanju.

Članak 88.

Ministarstvo prosvjete i kulture zabranit će provođenje vozačkih ispita u auto-školama koje nemaju rješenje iz članka 39. ovoga pravilnika.

Članak 89.

Kada Ministarstvo prosvjete i kulture utvrdi da auto-škola: svojim aktom nije detaljnije regulirala prava i dužnosti osoba iz članka 79. ovoga pravilnika, svojim aktom nije razradila postupak rješavanja prigovora kandidata iz članka 69. ovoga pravilnika, koja ispite provodi suprotno odredbama članka 42, 43. i 48. ovoga pravilnika odredit će rok u kojem je auto-škola dužna otkloniti utvrđene nedostatke.

Ako auto-škola ne otkloni nedostatke iz stavka 1. ovoga članka u utvrđenom roku, Ministarstvo prosvjete i kulture donijet će rješenje o zabrani rada.

Članak 90.

Kad Ministarstvo prosvjete i kulture utvrdi da je autoškola organizirala ispite suprotno odredbi članka 56, 57, 59. i 61. ovoga pravilnika, odgovornim osobama zabranit će rad i podnijeti nadležnom organu prijedlog za utvrđivanje disciplinske odgovornosti.

Članak 91.

Ministarstvo prosvjete i kulture zabranit će rad ispitnoj komisiji kada se utvrdi da je ispite provodila suprotno odredbama članka 48. ovoga pravilnika i poništit će uvjerenje o posebnom ispitu za člana ispitne komisije iz članka 46. ovoga pravilnika.

Članak 92.

Ministarstvo prosvjete i kulture zabranit će rad u ispitnoj komisiji osobama: koje u pogledu stručne spreme i radnog iskustva ne ispunjavaju uvjete iz članka 44. ovoga pravilnika; koje nisu položile poseban ispit iz članka 45. ovoga pravilnika, kojima je prestala valjanost uvjerenja o posebnom ispitu za člana ispitne komisije iz članka 46. ovoga pravilnika; koje se stručno ne usavršavaju prema odredbi članka 68. Zakona o sigurnosti prometa na cestama; koje poslove člana ispitne komisije obavljaju na način koji nije u skladu s člankom 47. ovoga pravilnika.

Ministarstvo prosvjete i kulture zabranit će rad u komisiji za polaganje ispita iz prve pomoći osobama koje ne ispunjavaju uvjete iz članka 33. ovoga pravilnika.

Članak 93.

Radnik auto-škole za kojeg se utvrdi da je ispitni test učinio dostupnim osobama prije nego su pristupile ispitu iz poznavanja prometnih i sigurnosnih pravila Ministarstvo prosvjete i kulture zabranit će rad i predložiti nadležnom organu pokretanje disciplinskog postupka.

Članak 94.

Osobi koja potpisuje uvjerenje o osposobljenosti i o položenom vozačkom ispitu, te osobi koja organizira nastavu i ispite Ministarstvo prosvjete i kulture zabranit će rad ako nije u auto-školi zasnovala radni odnos.

Ako osoba koja nije ovlaštena za zastupanje auto-škole potpiše uvjerenje iz stavka 1. ovoga članka, Ministarstvo prosvjete i kulture zabranit će joj rad i podnijet će nadležnom organu prijedlog za utvrđivanje disciplinske i druge odgovornosti.

Članak 95.

Ministarstvo prosvjete i kulture pokrenut će postupak poništenja uvjerenja o položenom vozačkom ispitu kada utvrdi: da je osoba uvjerenje pribavila na temelju lažnih podataka; da se osoba na ispitu služila nedozvoIjenim sredstvima; da je osoba utjecala na članove ispitne komisije.

IV. PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA ZA OSOBE KOJE NA PROVJERU UPUTI NADLEŽNI ORGAN

Članak 96.

Ispitna komisija organizacije ovlaštene za provođenje ispita provjerava osposobljenost osobe koju na provjeru svojim rješenjem uputi nadležni organ.

Provjera osposobljenosti provodi se prema nastavnom planu i programu za onu kategoriju vozila koja je navedena u rješenju.

Provjera se provodi prema odredbama ovoga pravilnika o polaganju ispita.

Članak 97.

O provedenom osposobljavanju odnosno provjeri ovlaštena organizacija dužna je pismeno izvijestiti nadležni organ koji je vozača uputio na osposobljavanje i provjeru u roku od 8 dana od dana provjere.

Osobi koja položi program provjere ovlaštena organizacija izdaje potvrdu.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 98.

Auto-škole mogu koristiti nastavna sredstva i pomagala koja zadovoljavaju suvremene odgojno-obrazovne standarde.

Na vozačkom ispitu mogu se koristiti testovi i drugi ispitni materijali koje je odobrilo Ministarstvo prosvjete i kulture.

Članak 99.

Auto-škole dužne su Ministarstvu prosvjete i kulture prijaviti promjene u svojoj djelatnosti koje se odnose na prostor za izvođenje programa i za polaganje vozačkog ispita i odgovarajuću površinu odnosno poligon.

Auto-škole dužne su prijaviti promjene u roku od 30 dana od nastanka promjena.

Članak 100.

Nastavni plan i program osposobljavanja osoba za vozače vozila na motorni pogon, prometno-tehnički elementi poligona, oblik i sadržaj obrazaca i evidencija iz članka 21, 28, 37. i 76. ovoga pravilnika priloženi su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 101.

Ministarstvo prosvjete i kulture vodi evidenciju o auto-školama.

Članak 102.

Auto-škole i organizacije Crvenog križa dužne su početi provoditi osposobljavanje osoba za vozače vozila na motorni pogon u skladu s odredbama članka 15 - 28. i 29 - 37. ovoga pravilnika u roku od 30 dana nakon njegovog stupanja na snagu.

Članak 103.

Stupanjem na snagu ovoga pravilnika prestaje važiti Pravilnik o osposobljavanju vozača ("Narodne novine", br. 41/85.)

Članak 104.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 602-10/90-01-125

Urbroj: 532-02/12-90-01

Zagreb, 3. prosinca 1990.

Ministar

prof. dr. Vlatko Pavletić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

NASTAVNI PROGRAMI OSPOSOBLJAVANJA VOZAČA VOZILA NA MOTORNI POGON

Nastavni predmeti:

I. PROMETNA I SIGURNOSNA PRAVILA

II. UPRAVLJANJE VOZILOM NA MOTORNI POGON

III. PRUŽANJE PRVE POMOĆI OSOBAMA OZLIJEĐENIM U PROMETNOJ NEZGODI

____________________________________________________________________________
ŽELI STEĆI KATEGORIJU      POSJEDUJE KATEGORIJU
____________________________________________________________________________
                      Radni stroj
KATEGORIJE PREDMETI  Ni jednu Motokultiv.  Traktor A    B    C    D
                      Bicikl s mot.
____________________________________________________________________________
        Prometna i sigurn.   15       5        0    0    0    0
        pravila

Radni stroj   Upravlj. vozilom na   5*       5*       0    0    0    0
        motorni pogon (UMV)

        Prva pomoć (PP) 0        0        0    0    0    0
____________________________________________________________________________
TRAKTOR PSP           15   0            0    0    0    0

        UMV           5    5            5    0    0    0

        PP           10   10           0    0    0    0
____________________________________________________________________________
        PSP           30   15   15           0    0    0

A        UMV           5    5    5            5    5    5

        PP           10   10   0            0    0    0
____________________________________________________________________________
        PSP           30   15   15       0        0    0

B        UMV           25   25   20       25       0    0

        PP           10   10   0        0        0    0
____________________________________________________________________________
        PSP           40   25   25       15   15       0

C        UMV           30**  30**  25       30**  10       0

        PP           10   10   0        0    0        0
____________________________________________________________________________
        PSP           ---   ---   ---       ---   ---   10   --

D        UMV           ---   ---   ---       ---   --   15   ---

        PP           ---   ---   ---       ---   ---   0    ---
____________________________________________________________________________
        PSP           ---   ---   ---       ---   ---   0    0

E        UMV           ---   ---   ---       ---   ---   5    5

        PP           ---   ---   ---       ---   ---   0    0
____________________________________________________________________________
* FAKULTATlVNO
** MOGUĆNOST:10 SATI NA VOZILU "B" KATEGORIJE I 20 SATI NA VOZILU "C" KATEGORIJE.
I. NASTAVNI PREDMET PROMETNA I SIGURNOSNA PRAVILA

Ciljevi i zadaci predmeta:

- upoznati kandidate za vozače s osnovnim uvjetima, karakteristikama i zakonitostima organizacije i odvijanja cestovnog prometa,

- osposobiti kandidate za vozače da samostalno primjenjuju prometne propise i pravila u rješavanju kompleksnih situacija u prometu,

- razvijati i jačati svijest o osobnoj odgovornosti vozača za ponašanje u cestovnom prometu radi sprečavanja prometnih nesreća,

- izgraditi kod kandidata za vozače stavove o prometu kroz odgovornost, točnost, preciznost, sposobnost za samostalnost u primjeni prometnih propisa i pravila,

- razvijati uvjerenje da su sigurnosne navike uvjet za sigurno i uredno odvijanje prometa i samozaštite od grešaka i bezobzirnosti agresivnih sudionika prometa.

1. NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA OSPOSOBLJAVANJE KANDIDATA ZA VOZAČE MOTORNIH VOZILA "A" i "B" KATEGORIJA

1.1. Osnovna znanja o cesti, vozilu i sudionicima prometa

1. Značenje izraza u cestovnom prometu

2. Vrste vozila na motorni pogon

3. Vrste sudionika prometa, njihove obaveze i odgovornosti.

1.2. Prometni znakovi i znaci što ih daju ovlaštene službene osobe i njihovo značenje

1. Znakovi opasnosti

2. Znakovi izričitih naredbi

3. Znakovi obavijesti

4. Dopunske ploče uz znakove

5. Svjetlosni prometni znakovi

6. Oznake na kolniku, pločniku i slično

7. Svjetlosne i druge oznake na cesti

8. Znaci koje daju ovlaštene službene osobe.

1.3. Pravila prometa

1. Radnje s vozilom u prometu

- utvrđivanje i ispunjavanje uvjeta za obavljanje radnji vozilom u prometu

- uključivanje vozilom u prometu

- strana kretanja

- kretanje vozila na cesti s više prometnih traka za jedan smjer

- okretanje vozila

- vožnja unatrag.

2. Brzina kretanja vozila

- procjena uvjeta na cesti i prilagođavanje brzine kretanja vozila

- ograničenje brzine

- zaustavni put vozila

- opasnosti zbog pogrešne procjene odstojanja i rastojanja u kretanju u odnosu na druga vozila.

3. Raskršće i regulacija odvijanja prometa na raskršću

- pojam raskršća

- reguliranje odvijanja prometa na raskršću:

- cesta iste važnosti

- glavne i sporedne ceste

- na kojem je promet reguliran semaforima

- na kojem prometom upravlja pripadnik policije (ovlaštena službena osoba).

4. Skretanje vozilom na raskršću

- prestrojavanje vozila radi skretanja

- skretanje u desno

- skretanje u lijevo.

5. Prednost prolaza

- pravila o prednosti prolaza

- opasnosti zbog neustupanja prednosti.

6. Mimoilaženje

7. Pretjecanje i obilaženje

- utvrđivanje uvjeta za izvođenje radnje pretjecanja

- način izvođenja pretjecanja i strana pretjecanja

- zabrana pretjecanja

- obilaženje vozila, prepreka i drugih objekata na cesti

- ugrožavanje sigurnosti prometa zbog nepropisnog i nepravilnog pretjecanja i obilaženja.

8. Zvučni i svjetlosni znaci upozorenja

9. Zaustavljanje i parkiranje

- način i uvjeti za parkiranje i zaustavljanje u prometu na cesti

- zabrana zaustavljanja i parkiranja u prometu na cesti

- parkiranje na parkiralištima

- opasnosti na cesti zbog nepropisnog zaustavljanja i parkiranja.

10. Vuča vozila

- vučenje priključnih vozila

- vučenje neispravnih vozila.

11. Upotreba svjetala u prometu

- upotreba svjetala noću

- upotreba svjetala danju i u uvjetima smanjene vidljivosti

problem adaptacije vida na različitu osvjetljenost ceste

- prilagođavanje brzine kretanja vozila.

12. Udaljenost (odstojanje) između vozila u prometu

na cesti (vožnja u koloni)

13. Promet na auto-cesti i cesti rezerviranoj za promet motornih vozila

14. Promet vozila pod pratnjom i vozila s prednošću prolaza i odnos vozača prema njima

15. Promet u tunelu

16. Promet na prijelazu ceste preko željezničke pruge

17. Izvođenje radova na cesti

- osiguravanje radova na cesti

- osiguranje radova

- obilaženje prepreka zbog radova na cesti.

18. Prijevoz u vozilu i osoba i tereta na vozilu

19. Kretanje pješaka i obveze vozača prema pješacima

- pravila kretanja pješaka

- obaveze vozača prema pješacima

- presjecanje kolone pješaka.

1.4. Utjecaj nekih faktora na stjecanje sigurnosnih pravila i navika

1. Znanje, vještina i navike vozača u upravljanju vozilom - osnova sigurnosti

2. Stvaranje sigurnosnih navika u upravljanju vozilom i međusobna solidarnost među vozačima

3. Utjecaj alkohola, opojnih sredstava, utjecaj lijekova, bolesti i drugih nepovoljnih psihofizičkih stanja vozača na sigurno upravljanje vozilom

4. Zdravstvena sposobnost za upravljanje motornim vozilom

- neka oboljenja vozača koja utječu na sigurnost za upravljanje motornim vozilom

- selekcija vozača.

5. Ergonomski faktori i sigurnost prometa

- tehnička ispravnost vozila i rizici u prometu zbog neispravnosti vozila

- prilagođavanje cestovnih uvjeta u prometu

- nepovoljni vanjski uvjeti i njihov utjecaj na sigurnost prometa (vidljivost općenito, kiša, snijeg, magla, poledica, odron kamenja, blato i dr).

6. Osnove defanzivne vožnje

7. Utjecaj prometne preventive na smanjenje prometnih nesreća i na stvarenje humanih odnosa i međusobnog razumijevanja i poštivanja svih sudionika prometa

8. Kontrola prometa, vozača i vozila

9. Provođenje represivnih mjera u prometu.

1.5. Dužnosti u slučaju prometne nezgode

1.6. Osnovni uređaji i oprema na motornom vozilu "A i B" kategorije od bitnog utjecaja za sigurnu vožnju

1. Osnovni dijelovi (shematski prikaz)

2. Uređaji na motornim i priključnim vozilima

- uređaji za upravljanje vozilom

- uređaji za zaustavljanje vozila

- uređaji za osvjetljavanje ceste i za davanje svjetlosnih znakova

- uređaji koji omogućavaju normalnu vidljivost

- uređaji za davanje zvučnih znakova

- uređaji za kretanje vozila unazad

- uređaji za kontrolu i davanje znakova

- uređaji za odvod ispušnih plinova

- priključni uređaji

- ostali uređaji za sigurnost vožnje.

3. Oprema vozila

4. Provjera tehničke ispravnosti vozila i otklanjanje tih neispravnosti

- prije svake upotrebe

- priprema vozila za posebne vremenske uvjete i duga putovanja

- priprema vozila za tehnički pregled.

OPĆE UPUTE ZA IZVOĐENJE PROGRAMA ZA VOZAČE MOTORNIH VOZILA "A i B" KATEGORIJE

Ovaj program izrađen je na osnovama suvremenih principa i zakonitosti odvijanja cestovnog prometa i teoretsko-praktičnih situacija s elementima vozačke logike. Pri sastavljanju programa imali smo na umu opću obrazovnu razinu suvremenih kandidata za vozače, pri čemu veći dio sadržaja programa ima reprodukcijsku vrijednost, a manji dio čine izvorna i dopunjena znanja.

Pravila prometa i pravila sigurnosne vožnje moraju biti izvođena i praćena dobro izabranim i korisnim primjerima vozačke i prometne prakse. U svakoj prilici valja koristiti sva stečena znanja iz prometa, a nova znanja moraju se na njih prirodno nastavljati i proširivati.

Program, naime osim znanja pruža i informacije o različitim prometnim situacijama koje praktično u mjestu osposobljavanja vozača ponekad i ne postoje, ali će zbog toga takva informacija biti osnovno predznanje za uključivanje u intenzivniji i dinamičniji promet u velikim gradovima sa suvremenim prometnicama.

Za obradu sadržaja nastavnog programa, predložen je minimalan broj sati. U izvedbenom plenu i programu taj će se broj sati detaljnije razraditi. lzvjesna odstupanja od ovoga broja sati su moguća, čak i nužna, ovisno o pojedinoj sredini gdje auto-škola radi, a i grupi kandidata koja se nalazi na osposobljavanju.

2. NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA OSPOSOBLJAVANJE OSOBA ZA VOZAČE BICIKLA S MOTOROM (MOPEDA)

2.1. Bicikl s motorom

1. Osnovni dijelovi i uređaji na biciklu s motorom

2. Funkcioniranje uređaja, oprema i održavanje bicikla s motorom

3. Stjecanje prava na upravljanje biciklom s motorom

4. Prijevoz osoba i stvari biciklom s motorom

5. Vuča prikolice

6. Registracija

2.2. Prometni znaci

1. Znaci opasnosti

2. Znaci izričitih naredbi

3. Znaci obavijesti

4. Dopunske ploče uz znakove

5. Svjetlosni znaci i svjetlosne oznake

6. Oznake na kolniku

7. Znaci koje daju ovlaštene službene osobe (policajci).

2.3. Pravila prometa za upravljanje biciklom s motorom

1. Uključivanje u promet

2. Kretanje u prometu na cesti i biciklističkoj stazi

3. Znaci koje daju vozači bicikla s motorom rukama

4. Promet na raskršću

5. Prednost prolaza

6. Brzina kretanja i opasnosti zbog brzine

7. Pretjecanje i obilaženje

8. Zaustavljanje i parkiranje

9. Znaci upozorenja drugim vozačima i sudionicima prometa

10. Vožnja noću i u uvjetima smanjene vidljivosti

11. Vozila s pratnjom i vozila s pravom prednosti i prolaza

12. Promet pješaka

13. Obaveze vozača prema pješacima

14. Presjecanje kolone pješaka

15. Promet na prijelazu ceste preko željezničke pruge.

2.4. Osnove prometne kulture

1. Prilagođeno ponašanje u prometu na cesti

2. Specifične opasnosti za vozače bicikla s motorom

3. Utjecaj vremenskih i drugih nepovoljnih uvjeta na sigurnost vožnje

4. Tipične prometne nesreće vozača bicikla s motorom

5. Međusobno poštivanje sudionika u prometu

6. Važnost znanja i usvojenost sigurnosnih navika na sigurnu vožnju bicikla s motorom.

2.5. Postupak u slučaju prometne nesreće

OPĆE UPUTE ZA IZVOĐENJE PROGRAMA ZA VOZAČE BICIKLA S MOTOROM

Ovaj program izrađen je na osnovama zakonskih obaveza i iskustva koja ukazuju da je bicikl s motorom u novije vrijeme sve popularnije prometno sredstvo prije svega kao ekonomično vozilo, ali najčešće u korištenju mlade generacije - školske omladine.

Odabrani su oni sadržaji koji se nastavljaju i koji su dobrim dijelom sastavni dio programa izvannastavnih aktivnosti u prometnim programima učenika osnovnih škola. Dakle, radi se o znanjima koja su neophodna za ovladavanje specifičnim pravilima vožnje bicikla s motorom, prije svega u mješovitom prometu u uvjetima uvećane opasnosti zbog izloženosti toga vozila vrlo složenim uvjetima gradske vožnje.

3. NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA OSPOSOBLJAVANJE OSOBA ZA VOZAČE TRAKTORA, RADNIH STROJEVA I MOTOKULTIVATORA

3.1. Traktor, radni stroj i motokultivator

1. Osnovni dijelovi uređaja

2. Vuča priključnih vozila i poljoprivrednih i drugih priključaka

3. Prijevoz osoba i tereta na priključnim vozilima traktora i motokultivatora

4. Registracija

5. Pravo na upravljanje

6. Vuča zaprežnih vozila traktorom

7. Rad sa radnim strojem.

3.2. Prometni znaci

1. Znakovi opasnosti

2. Znakovi izričitih naredbi

3. Znakovi obavijesti

4. Dopunske oznake uz znakove

5. Svjetlosni prometni znakovi

6. Svjetlosne i druge oznake na cesti

7. Oznake na kolniku, pločniku i slično

8. Znaci koje daju ovlaštene službene osobe (policajci).

3.3. Pravila prometa

1. Uključivanje u promet

2. Strana kretanja na cestama

3. Brzina kretanja

4. Skretanje na raskršću

5. Prednost prolaza

6. Promet na raskršću

7. Mimoilaženje

8. Pretjecanje i obilaženje

9. Zvučni i svjetlosni znaci upozorenja

10. Zaustavljanje i parkiranje

11. Upotreba svjetala u prometu

12. Promet na prijelazu ceste preko željezničke pruge

13. Obaveze vozača prema pješacima i drugim sudionicima prometa

14. Vožnja unatrag i polukružno okretanje

15. Vožnja noću u uvjetima smanjene vidljivosti.

3.4. Sigurnosna pravila u vožnji

1. Vizualni tehnički pregled traktora, radnog stroja i motokultivatora prije uključivanja u promet

2. Obaveze vozača pri uključivanju sa Zemljane ceste na cestu s kolničkim zastorom

3. Utjecaj alkohola na sposobnost vožnje

4. Osvjetljenost noću priključnih vozila i tereta koji se prevozi

5. Opasnost u prometu na cesti u lošim nepovoljnim vremenskim uvjetima

6. Opasnost u prometu zbog nepravilnog prijevoza osoba na traktoru i motokultivatoru i njegovim priključnim vozilima i drugim priključcima

7. Pažljiv odnos prema drugim vozačima.

OPĆE UPUTE ZA IZVOĐENJE PROGRAMA ZA VOZAČE TRAKTORA, RADNOG STROJA I MOTOKULTIVATORA

Ovim programom obuhvaćeni su sadržaji koje treba diferencirano obrađivati, jer se radi o tri vrste vozila, mada će u prvom planu biti najveći broj kandidata za upravljanje traktorom, pa tako treba i koncipirati predavanja.

Budući je danas nezamislivo bilo koje obavljanje poslova ovim vozilima, a da se ipak ne kreću javno-prometnim površinama, neophodno je da predavači vrlo iscrpno objasne pravila prometa i važnosti njihova poštivanja radi sigurnosti vozača i drugih sudionika u prometu. Osim toga, potrebno je ukazati na malu brzinu kojom se ta vozila kreću radi pravodobne provjere i izvođenja sporih radnji uključivanja i isključivanja iz prometa.

4. NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA OSPOSOBLJAVANJE OSOBA ZA VOZAČE MOTORNIH VOZILA "C" KATEGORIJE

Program se sastoji iz:

a) Nastavnih sadržaja programa za vozače motornih vozila "A" i "B" kategorije, ali isključivo s aspekta i u funkciji vozila "C" kategorije, i

b) Sadržaja programa od 4.1. do 4.6. cjeline.

4.1. Specifičnost u prijevozu tereta

1. Smještaj i učvršćivanje tereta

2. Dozvoljeni gabariti, osovinski pritisci i ukupne težine

3. Prijevoz specijalnih tereta - izdavanje odobrenja

4. Označavanje tereta koji je izvan gabarita vozila

5. Ograničenje brzine za teretna vozile i skupove vozila.

4.2. Prijevoz opasnih materija

1. Klasifikacija opasnih materija

2. Uvjeti koje moraju ispuniti vozila za prijevoz

3. Oprema vozila

4. Postupak u slučaju kvara na vozilu ili prometne nezgode

5. Dužnost posade vozila

6. Brzina kretanja vozila.

4.3. Prijevoz osoba vozilima u prostoru za smještaj tereta

1. Prijevoz osoba teretnim motornim vozilom bez odobrenja i s odobrenjem

2. Oprema vozila i kontrola tehničke ispravnosti

3. Opterećenje vozila i pravo na upravljanje vozilom

4. Brzina kretanja vozila.

4.4. Trajanje vremena u upravljanju vozilom

1. Ukupno trajanje vremena upravljanja vozilom

2. Odmori vozača

3. Način rada udvojenih posada na vozilima

4. Evidencija o provedenorn radnom vremenu, odmorima i prekidima vožnje

4.5. Dokumentacija u prijevozu tereta

4.6. Sredstva za prijevoz tereta

5. NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA OSPOSOBLJAVANJE OSOBA ZA VOZAČE MOTORNIH VOZILA "D" KATEGORIJE

Program se sastoji iz:

a) Nastavnog programa za vozače motornih vozila "C" kategorije uz uvjet da je kandidat za vozača položio ispit za vozača motornih vozila "C" kategorije, i

b) Sadržaja programa od 5.1. do 5.4. cjeline.

5.1. Prijevoz putnika motornim vozilom "D" kategorije

1. Pojam i podjela prijevoza putnika

2. Faktori koji utječu na sigurnost i prijevoz putnika

3. Način prijevoza putnika (linijski i izvanlinijski)

4. Osnovni propisi iz Zakona o javnom prijevozu putnika

5. Prijevoz školske djece (označavanje vozila i mjere predostrožnosti).

5.2. Sredstva za prijevoz putnika

1. Općenito o sredstvima za prijevoz putnika

2. Označavanje autobusa.

5.3. Organizacija, način i uvjeti prijevoza putnika

1. Gradski promet

2. Prigradski promet

3. Međugradski promet.

4. Međunarodni promet.

5.4. Dokumentacija o prijevozu putnika.

OPĆE UPUTE ZA IZVOĐENJE PROGRAMA ZA VOZAČE "C" i "D" KATEGORIJE

Novonastali prometno-tehnički uvjeti na cestama i stanje sigurnosti uvjetuju kvalitetnije i sveobuhvatnije osposobljavanje vozača motornih vozila "C" i "D" kategorije. Osnovu programa ovih kategorija čini program za "B" kategoriju i dodatni dijelovi programa sa specifičnostima o obavljanju prijevoza i posebnim prometnim pravilima.

Kod kandidata koji se izravno osposobljavaju za vozače motornih vozila "C" kategorije ostvaruje se program predviđen za "A" i "B" kategoriju i program za "C" kategoriju, ali u izvedbenom dijelu prilagođen vrsti vozila i funkciji javnog prijevoza robe i stvari. Međutim, za kandidate koji imaju vozačku dozvolu za upravljanje "B" kategorijom, a osposobljavaju se za "C" kategoriju, obvezan je samo dodatni program, a iz programa "A" i "B" kategorije mogu se ponavljati oni sadržaji koji su po ocjeni nastavnika bitni za uspješnost ovladavanja cjelokupnog sadržaja i koji su osnova sigurnosti. Taj broj sati trebao bi u izvedbenom programu planirati predavač.

Vozači koji imaju vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom "C" kategorije, a osposobljavaju se za "D" kategoriju, osim dopunskog programa trebali bi također iz programa "C" kategorije ponoviti određene sadržaje koje će planirati predavač.

U obradi pojedinih nastavnih cjelina u programu za "C" i "D" kategoriju neophodno je osmisliti svaki sadržaj s praktičnim problemima u prometu i akcenat dati na cjelokupno ovladavanje sadržaja, koji moraju biti bitna pretpostavka za sigurniji javni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe.

II. NASTAVNI PREDMET UPRAVLJANJE VOZILOM NA MOTORNI POGON

Ciljevi i zadaci:

Ciljevi i zadaci vježbi iz predmeta upravljanja vozilom na motorni pogon su:

- upoznati polaznika s vozilom, njegovom upotrebljivošću i održavanjem u tehnički ispravnom stanju,

- da polaznik shvati zakonitosti kretanja vozila na motorni pogon (mehanika kretanja) i uvjete po kojima se to zbiva,

- da polaznik razvije vještinu dobrog i sigurnog upravljanja vozilom na motorni pogon,

- da polaznik stekne sigurnost u upravljanju vozilom na motorni pogon uz primjenu adekvatnih prometnih pravila i propisa,

- da polaznik usvoji elemente prometne kulture ponašanja u prometu i da njeguje humane odnose prema ostalim sudionicima u prometu.

NASTAVNI PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA U UPRAVLJANJU VOZILOM NA MOTORNI POGON

A. UPOZNAVANJE VOZILA

1. Osnovno upoznavanje sa mogućnostima vozila, svrhom, opasnostima i odgovornosti posjedovanja i korištenja vozila.

2. Upoznavanje funkcionalnih sustava vozila na kojem se izvodi osposobljavanje:

- pogonsko-transmisijski sustav

- sustav za zaustavljanje vozila

- upravljački sustav

- sustav promjena stupnjeva prijenosa (promjene brzina)

- signalni sustav

- sigurnosni sustav (aktivni i pasivni elementi sigurnosti vozila)

- eksploatacijski sustav.

3. Naglašavanje najčešćih razlika u položaju i načinu aktiviranja komandi.

B. UPOTREBA KOMANDI I UREĐAJA VOZILA NA MJESTU

1. Priprema za polazak:

- ergonomsko podešavanje sjedala prema nožnim komandama

- ergonomsko podešavanje sjedala prema ručnim komandama

- ergonomsko podešavanje unutarnjeg i vanjskog retrovizora

- ergonomsko podešavanje sigurnosnog pojasa i naslona za glavu.

2. Položaj nožnih komandi, svrha i načini aktiviranja

3. Položaj ručnih komandi, svrha i načini aktiviranja

4. Položaj i način upozoravanja vozača pomoću audio-vizualnih kontrolno-signalnih uređaja.

C. UPOTREBA KOMANDI VOZILA U POKRETU

1. Izvođenje funkcionalno povezanih pokreta i aktiviranje komandi i uređaja vozila pri:

- kretanju vozila na površini bez i sa uzdužnim nagibom

- slobodno i forsirano zaustavljanje vozila

- smanjivanju brzine kretanja i uloga spojke

- okretanju vozila

- vožnji u pravcu

- vožnji prema stop-crti

- vožnji i unazad

- vožnji "osmica" unaprijed i unazad

- parkiranju i napuštanju vozila

- promjenama stupnja prijenosa od I-ma i od Ma-II

- kočenju motorom.

2. Utvrđivanje uvjeta za skretanje i okretanje vozilom

- upotreba pokazivača smjera kretanja

- provjera položaja i namjera drugih sudionika u prometu pomoću retrovizora

- provjera položaja i namjera drugih sudionika u prometu u "mrtvom kutu" obaveznim okretanjem glave i ramena

- okretanje tijela pri vožnji unazad.

D. UPRAVLJANJE VOZILOM I PRILAGOĐAVANJE BRZINE TEHNIČKIM ELEMENTIMA I STANJU CESTE

1. Upravljanje vozilom i prilagođavanje brzine prema tehničkim elementima ceste u naselju i van naselja:

- vožnja sredinom prometnog traka

- vožnja horizontalnim zavojima ceste s usklađivanjem prilazne i prolazne brzine

- vožnja uzdužnim nagibima ceste

- vožnja različitim poprečnim nagibima ceste u pravcu i zavojima

- vožnja vertikalnim zavojima ceste (prevoji i udoline)

- vožnja nadvožnjacima, podvožnjacima, mostovima, tunelima danju, petljama i dr.

- vožnja auto-cestom i cestom rezerviranom za promet motornih vozila

- vožnja pri obaveznim skretanjima

- prilagođavanje prilazne brzine prije skretanja prolaznoj brzini u toku skretanja.

2. Upravljanje vozilom i prilagođavanje brzine prema vrsti i stanju ceste u naselju i van naselja:

- prema vrsti kolnika (asfalt, beton, kocka, tucanik, zemlja i sl.)

- prema stanju kolnika (oštećenja, udarne rupe, odroni, razne prepreke i dr.).

3. Upravljanje vozilom i prilagođavanje brzine u nepovoljnim meteorološkim uvjetima u naselju i van naselja:

- prva kiša

- kiša

- blato

- snijeg

- uvjetima smanjene vidljivosti (magla, dim, u pravcu sunca, noću i dr.).

E. UPRAVLJANJE VOZILOM I PRILAGOĐAVANJE BRZINE PREMA UVJETIMA REGULACIJE PROMETA

1. Upravljanje vozilom prema pravilima prometa u naselju i van naselja:

- pravovremeno i potpuno obavještavanje sudionika u prometu o namjerama pomoću: svjetlosnih i zvučnih signala, položaja i načina kretanja vozila

- pravilan izbor strane kretanja na cestama sa više prometnih traka u jednom smjeru

- kretanje cestom s jednosmjernim prometom

- pravilan položaj i izbor izlaznog prometnog traka pri skretanju na različitim križanjima

- propuštanje vozila s pravom prvenstva prolaza.

2. Upravljanje vozilom prema horizontalnoj signalizaciji u i van naselja.

3. Upravljanje vozilom prema vertikalnoj signalizaciji u i van naselja.

4. Upravljanje vozilom prema naredbama ovlaštenih osoba u naselju i van naselja.

5. Upravljanje vozilom prema maksimalno dozvoljenim brzinama u naselju i van naselja.

6. Upravljanje vozilom cestovnim prijelazom preko željezničke pruge bez signalizacije koja najavljuje nailazak vlaka u uvjetima dovoljne vidljivosti (bez guste magle i dima).

F. UPRAVLJANJE VOZILOM I PRILAGOĐAVANJE BRZINE PREMA DRUGIM SUDIONICIMA U PROMETU

1. Upravljanje vozilom i prilagođavanje brzine prema pješacima (posebno djeci, invalidima, starijim osobama i organiziranim kolonama) u naselju i van naselja.

2. Upravljanje vozilom i prilagođavanje brzine prema osobama koje rade na cesti, goničima, jahačima i sl. u naselju i van naselja.

3. Upravljanje i prilagođavanje brzine vozila prema drugim sudionicima u prometu koji upravljaju vozilima u naselju i van naselja pri:

- statičkom i dinamičkom uključivanju i isključivanju u promet

- mimoilaženju sa i bez središnje linije

- dinamičkom prestrojavanju

- razvrstanju u trake pri skretanju na križanju

- propuštanju vozila

- obilaženju zaustavljenih ili parkiranih vozila

- obilaženju sporih vozila (biciklisti, zaprege, traktori, radni strojevi i sl.)

- pretjecanju

- desnom skretanju na križanjima

- lijevom skretanju na križanjima

- prolasku cestom s pravom prvenstva na križanjima

- križanju ceste s pravom prvenstva

- kružnom toku prometa

- polukružnom okretanju

- suženju ceste

- vožnji u nizu i koloni

- parkiranju.

4. Upravljanje vozilom i prilagođavanje brzine prema načelima kulturnog ponašanja u prometu:

- naizmjenično propuštanje vozila pri suženju ceste kada prioritet nije oređen

- naizmjenično uključivanje vozila iz većeg u manji broj prometnih traka

- prestrojavanje radi omogućavanja istovremenog uključivanja drugih sudionika u prometni tok

- dopuštanje uključivanja vozilu s parkirališta u spori ili zaustavljeni gusti promet

- omogućavanje izlaska iz nepovoljnog položaja vozilima drugih sudionika u prometu.

G. UPRAVLJANJE VOZILOM PRI POGREŠKAMA SUDIONIKA U PROMETU

1. Na osnovi stalno uvježbavanog prilagođavanja brzine kretanja vozila, uspostavljanje kontinuirane smirenosti i samouvjerenosti radi mogućnosti pravovremenog uočavanja i predviđanja mogućih pogrešaka sudionika u prometu te izbora odgovarajuće radnje unaprijed, a u cilju izbjegavanja prometne nezgode.

2. Poduzimanje izbjegavajućih radnji s vozilom pri pogreškama osobe koja se osposobljava za vozača:

- forsiranim kočenjem

- naglim pokretom upravljača

- naglim povećanjem brzine

- kombiniranim naglim korekcijama kretanja vozila

- izborom manjih posljedica.

3. Poduzimanje izbjegavajućih radnji s vozilom pri pogreškama drugih sudionika u prometu:

- upotreba zvučnog signala

- forsiranim kočenjem

- naglim pokretima upravljača

- naglim povećanjem brzine

- kombiniranim naglim korekcijama kretanja vozila

- izborom manjih posljedica

OPĆE UPUTE

Program iz predmeta upravljanje vozilom na motorni pogon, a koji slijedi iz utvrđene organizacije prometa na svim javnim prometnim površinama, ostvarit će se u potrebnom opsegu samo ako se sukcesivno i kumulativno savladavaju navedene cjeline od A-G.

Ovo tim prije, jer auto-škole osposobljavaju osobe za vozače u ograničenom broju različitih prometnih uvjeta, pa je zbog toga važno da se utvrđene i sistematizirane vještine detaljno i savjesno usvoje, kako bi budući vozač mogao samostalno primijeniti stečene vještine, te stalnim pravilnim ponavljanjem postati siguran vozač.

Vozač-instruktor, prema obrazovanju, životnoj dobi, motiviranosti, sposobnostima i vozačkom predznanju osobe koja se osposobljava, određuje način i tempo usvajanja potrebnih vještina.

Sistematizirane vještine po grupama A-G predstavljaju redoslijed jedino mogućeg postupnog kumuliranja spoznaja i vještina, a prema povećavanju složenosti prometnih situacija u kojima će budući vozač morati samostalno donositi odluke, pravilno i sigurno upravljati vozilom, te poduzimati izbjegavajuće radnje u slučajevima neminovnih vlastitih pogrešaka i pogrešaka drugih sudionika u prometu.

Dinamika savladavanja pojedinih vještina, njihovo komponiranje prema raspoloživim prometnim uvjetima i zadržavanje u pojedinoj skupini vještina ili vraćanje u nju, ovisi isključivo o znanju, pozitivnom iskustvu i spremnosti vozača-instruktora da realizaciju programa optimalno prilagodi sposobnostima kandidata i osnovnom cilju da se budući vozač osposobi za sigurno i samostalno sudjelovanje u prometu, a ne samo za polaganje ispita.

Uspješnost svog rada vozač-instruktor treba mjeriti osposobljenošću budućeg vozača da samostalno poduzima izbjegavajuće radnje u slučajevima pogrešaka drugih sudionika u prometu, pa zbog toga ne smije preuranjeno reagirati i na taj način onemogućavati kandidata da pokaže ovu najvažniju sposobnost.

Ponašanje, stavovi, metode, predviđanje opasnih događaja, sveobuhvatnost pristupa osobi koja se osposobljava, kao i crte ličnosti instruktora, neposredno a i dugoročno utječu, pozitivno ili negativno, na ponašanje,

III. NASTAVNI PREDMET PRUŽANJE PRVE POMOĆI OSOBAMA OZLIJEĐENIM U PROMETNOJ NEZGODI

Cilj i zadaci :

Osnovni cilj osposobljavanja osoba za vozače u pružanju prve pomoći je spašavanje života ozlijeđenih osoba u cestovnom prometu, sprečavanje komplikacija koje mogu nastati zbog nepružanja prve pomoći ili neodgovarajućeg transporta, a za posljedicu mogu imati invaliditet, zatim duže i skuplje liječenje.

Cilj je osposobljavanja razvijanje svijesti o međusobnoj ovisnosti i solidarnosti sudionika u prometu, te razvijanje svijesti svakog sudionika o važnosti pravovremeno i pravilno pružene prve pomoći.

Nastavni program iz predmeta pružanja prve pomoći sadrži slijedeće nastavne jedinice:

I. uvod

- opći postupak u prometnoj nezgodi s unesrećenim osobama

- postupak s unesrećenim (izvlačenje unesrećenih iz vozila, otklanjanje odjeće, pregled unesrećenih osoba)

- kutija prve pomoći i priručni materijal za pružanje prve pomoći

1. sat

2. postupak s onesviještenima

- uzroci, znakovi i opasnost gubitka svijesti

- prva pomoć (bočni položaj, položaj na trbuh)

1/2 sata

3. krvarenje

- uzroci i znakovi stavove, metode, predviđanja mogućih opasnosti i kulturno ponašanje u prometu budućih vozača.

Nepravilno, nekulturno ili opasno ponašanje vozača u prometu kao i stradanje u prometu - manjim ili većim dijelom mogu biti uzrokovana nestručnim ili neodgovornim radom instruktora.

Vozakči ispit je samo komisijska provjera da su znanja i vještine potrebne na izabranoj ispitnoj trasi prezentirane tako da iz njihovih elemenata proizlazi uvjerenje da će se isti elementi vještina u svim prometnim situacijama koje ih zahtijevaju sigurno ponoviti, a s vremenom usavršiti.

Ispit je provjera znanja i vještina neophodnih za pravilan izbor položaja, pravca i brzine vozila u odnosu na trenutne prometne uvjete, mogućnosti izbora i postupke drugih sudionika u prometu.

- zaustavljanje krvarenja (pritiskom prsta, kompresivnim zavojem, metodom podvezivanja udova)

- unutrašnje krvarenje: znakovi i prva pomoć

- iskrvarenje: znakovi i prva pomoć

- postupak s amputiranim dijelom tijela

2. 1/2 sata

4. prva pomoć pri prestanku disanja:

- uzroci i znakovi prestanka disanja

- umjetno disanje upuhivanjem zraka i po Holger-Nielsenu: indikacije, kontraindikacije, postupak

1. 1/2 sat

5. otvorene ozljede (rane, opekline, ozljede od sumporne kiseline)

- pokrivanje otvorenih ozljeda sterilnim materijalom

- učvršćivanje sterilnog materijala zavojem i trouglom maramom (tipični zavoji)

1/2 sat

6. imobilizacija

- utvrđivanje potreba imobilizacije

- imobilizacija udova, kralježnice i zdjelice

2. sata

7. transport unesrećenih

- izbor i priprema vozila za transport unesrećenih

- prijenos unesrećenih do transportnog vozila i stavljanja u vozilo

- položaj unesrećenih u toku transporta

- promatranje unesrećenih u toku transporta

1. sat

Ukupno: 10 sati

DIMENZIJE I PROMETNO-TEHNIČKI ELEMENTI POLIGONA ZA POČETNU OBUKU U UPRAVLJANJU VOZILOM

1. KOLNIK

2. RASKRŠĆE CESTA ISTE VAŽNOSTI


3. RASKRŠĆE REGULIRANO PROMETNIM ZNAKOVIMA

4. KRIŽANJE SA SEMAFORIMA

5. KRIŽANJE S KRUŽNIM TOKOM PROMETA - "KRUŽNICA"


Prva unutarnja stranica matične knjige

_________________________________________________________________________________

AUTO-ŠKOLA

________________________________________________________
_____________________________________________________________________


MATIČNA KNJIGA


        Svezak ________


Redni broj od ___________ do ___________

Godina od ______________ do ___________                Direktor

                _________________Druga unutarnja stranica matične knjige
____________________________________________________________________________
Upute za popunjavanje:

Listovi u matičnoj knjizi sadrže podatke o osobama koje su se u auto-školi osposobIjavale za upravljanje
 vozilima na motorni pogon.
Podaci o osobama unose se u rubrike koje su označene brojevima od 1 do 19. Sadržaj pojedinih rubrika jasno
 je određen, pa za unošenje podataka nisu potrebna posebna objašnjenja.
Dajemo objašnjenje samo za rubriku "2" i "19". U rubrici "2" ime oca osobe koja se osposobljavala ne upisuje 
se u istom redu sa prezimenom i imenom te osobe nego u slijedećem redu.
U rubrici "19" upisuju se podaci: posjedovanje vozačke dozvole prije uključivanja u proces osposobljavanja,
 dolazak iz druge auto-škole, izdavanje duplikata i drugo.
Na posljednjoj stranici ne tiskaju se rubrike za upisivanje podataka o osobama koje su uključene u proces
 osposobljavanja.

____________________________________________________________________________Listovi matične knjige:
____________________________________________________________________________
Red br.     Ime, prezime i     Dan, mjesec   Mjesto Adresa     Kat.  Vrijeme
        ime oca     i god. rodenja rodenja i    boravista    vozila pohadanja
                            opcina                 od-do
____________________________________________________________________________
1        2            3        4        5        6    7
____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
        Program osposob. voza. ispita
    Upravljanje voz.                Prometna i           Pruzanje prve
                            sigurnosna           pomoci
____________________________________________________________________________
Ispit polagao  Broj sati    Datum      Ispit polagao  Broj  Datum      Broj uvjerenja
koliko puta   nastave     polozenog    koliko puta   sati  polozenog    i datum izdavanja
                ispita             nastave ispita
____________________________________________________________________________
8        9        10       11       12   13       14
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Opc. org.    Datum      Potpis     Potpis         PRIMJEDBA
Crvenog izdavanja    ovlastene    osobe koja
križa      uvjerenja    osobe      osposobljava
____________________________________________________________________________
15       16       17       18           19
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________Zadnja stranica matične knjige
____________________________________________________________________________"Ovaj svezak matične knjige počinje rednim brojem _______________


a završava rednim brojem __________________________."        Štambilj

                            Potpis ovlaštene osobe

                            ______________________


_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


AUTO-ŠKOLA ___________________________________________________________


DNEVNIK RADA S IMENIKOM


Redni broj obrazovne grupe ___________/__________god.


Vrijeme održavanja nastave:

od ________ do ____________


                            Voditelj auto-škole

                            __________________


Nastavnik: _____________________________


________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Red.  Mat.  Ime i prezime  God.  Zanimanje    Kat.      Prisustvovanje nastavi
br.   br.           rod.          vozila         Datum
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Prisustvovanje nastavi     Kontrolni        Kontrolni    PRIMJEDBA    Red. br.
    Datum          zadaci u        zadaci na
                toku nastave.      kraju nastave.
____________________________________________________________________________
                                                1
                                                2
                                                ...

                                                30
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Datum  Nastavna    Broj  Potpis     Datum      Nastavna    Broj  Potpis
    jedinica    sati  nastavnika           jedinica    sati  nastavnika
    Sifra                          Sifra
____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Auto-škola:                           Broj matične
                                knjige
____________________________________________________________________________

KARTON O OSPOSOBLJAVANJU OSOBA ZA VOZAČE U UPRAVLJANJU VOZILOM
____________________________________________________________________________
Polaznik:                                Kategorija:
____________________________________________________________________________
Adresa:                             Telefon:
____________________________________________________________________________
Vozač-instruktor:                    Vozilo:
____________________________________________________________________________
Ostali podaci:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Datum izvođenja:                            Ovlaštena osoba:
                        MP
_____________                          _________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
Datum: Promjena podataka:                       Ovjera:
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Napomene:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Evidencija odrzanih sati osposobljavanja
____________________________________________________________________________
Red.  Datum: Od-do  Potpis         Red.  Datum: Od-do  Potpis
br.               polaznika        br.               polaznika
____________________________________________________________________________
1.                           27.
2.                           28.

...                           ...

25.                           51.
26.                           52.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Evidencija realizacije programa osposobljavanja
____________________________________________________________________________
Nastavna cjelina                Datum izvodjenja        Potpis instrukt.
____________________________________________________________________________
A Upoznavanje vozila
____________________________________________________________________________
B Upotreba komandi i uredaja na mjestu
____________________________________________________________________________
C Upotreba komandi vozila u pokretu
____________________________________________________________________________
D. Upravljanje i prilagodavanje brzine
elementima i stanju ceste
____________________________________________________________________________
E Upravljanje i prilagodavanje brzine
prema uvjetima regulacije prometa
____________________________________________________________________________
F Upravljanje i prilagodavanje brzine
prema drugim sudionicima u prometu
____________________________________________________________________________
G Upravljanje pri pogreskama sudionika
u prometu
____________________________________________________________________________
Vozacki ispit
____________________________________________________________________________Obrazac 1
____________________________________________________________________________

______________________
(naziv auto-škole)

Broj:__________________

Datum :_______________

Na temelju članka 41. Pravilnika o osposobljavanju osoba za vozače vozila na motorni pogon i 
polaganju vozačkih ispita ("Narodne novine", broj ___/91),
________________________________________________, izdaje
        (naziv auto-škole i sjedište)

POTVRDU

Kandidat ___________________________________, ________________________________
        (ime, ime oca i prezime)            (jedinstveni matični broj gradana)

rođen _____________________u _______________________, _________________________,
    (dan, mjesec, godina)          (mjesto)            (općina)

_____________________________pohađao je u vremenu od ________ do ___________
        (republika)

nastavu za vozača vozila na motorni pogon____________________________________,
                                (kategorija vozila)
po propisanom nastavnom planu i programu i to:

1. iz nastavnog predmeta prometna i sigurnosna pravila ___________________sati,

2. iz nastavnog predmeta upravljanje vozilom ___________________sati.

Kandidat __________________________završio je - nije završio program osposobljavanja
            (ime i prezime)

iz prometnih i sigurnosnih pravila i iz upravljanja vozilom.
Potvrda se izdaje radi polaganja vozačkog ispita - nastavka osposobljavanja u drugoj auto-školi.

                    M.P.

                            Osoba ovlaštena za zastupanje auto-škole
                            __________________________

Prilog: fotokopija kartona o osposobljavanjuObrazac 2
____________________________________________________________________________

_________________________
(naziv auto-škole)

Broj:_____________________

Datum :__________________

Na temelju članka 76. Pravilnika o osposobljavanju osoba za vozače vozila na motorni pogon i polaganju vozačkih
 ispita, ("Narodne novine", broj _____/91),
______________________________________________, izdaje
        (naziv auto-škole i sjedište)

UVJERENJE

o položenom vozačkom ispitu

Kandidat __________________________________,_______________________________
            (ime, ime oca i prezime)    (jedinstveni matični broj gradana)

rođen __________________________ u _________________, ____________________
        (dan, mjesec. godina)          (mjesto)        (općina)

__________________________________ polagao je ispit za vozača vozila na motorni
        (republika)

pogon _______________________________ u vremenu od _________ do ________
        (kategorija vozila)

i vozački ispit je uspješno položio.

Ovo uvjerenje izdaje se u svrhu izdavanja vozačke dozvole za upravljanje vozilom na motorni pogon
 _______________________
    (kategorija vozila)

                        M.P.

Predsjednik Ispitne                       Osoba ovlaštena za
komisije                            zastupanje auto-škole
____________________                  _______________________________________________________________________________________________

Općinska organizacija Crvenog križa___________________________________


MATIČNA KNJIGA


Svezak _________

Redni broj od _______________ do _______________

Godina od ______________ do ____________Odgovorna osoba:

____________________


________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Upute za popunjavanje:

Listovi u matičnoj knjizi sadrže podatke o osobama koje su se u organizaciji Crvenog križa osposobljavale za 
pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nezgodi - za vozače vozila na motorni pogon.
Podaci o osobama unose se u rubrike koje su označene brojevima od 1 do 10. Sadržaj pojedinih rubrika jasno je 
određen, pa za unošenje podataka nisu potrebna posebna objašnjenja.
Dajemo objašnjenje samo za rubriku 2 i 10. U rubrici 2 ime oca osobe koja se osposobljavala ne upisuje se u 
istom redu sa prezimenom i imenom te osobe nego u slijedećem redu.
U rubrici 10 upisuju se podaci: izdavanje duplikata, oslobođen polaganja ispita prema Pravilniku o
 osposobljavanjuosoba za vozače vozila na motorni pogon i druge napomene.
Na posljednjoj stranici ne tiskaju se rubrike za upisivanje podataka o osobama koje su uključene u proces
 osposobljavanja.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ovaj svezak matične knjige počinje rednim brojem ____________________,

a završava rednim brojem _________________________Štambilj                        Potpis odgovorne osobe
                            _____________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Općinska organizacija Crvenog križa_____________________________________


DNEVNIK RADA S IMENIKOM


Redni broj obrazovne grupe ________________/_______________ god.
Vrijeme održavanja nastave:
od ______________ do ______________Za Općinsku organizaciju                        Nastavnik:
Crvenog križa:
______________________                     __________________

____________________________________________________________________________Imenik i evidencija pohadanja nastave
____________________________________________________________________________
Red.  Mat.  Prezime i ime i     Dan, mjesec i      Zanimanje    Prisustvovao nastavi
br.   br.   ime oca     godina rod.               Datum
____________________________________________________________________________
1    2    3            4            5            6
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________REALIZACIJA IZVEDBENOG PROGRAMA
____________________________________________________________________________
Datum      Nastavne jedinice            Broj sati        Potpis
____________________________________________________________________________
1        2                    3            4
____________________________________________________________________________


____________________________________________________________________________
        Vrijeme odrzavanje nastave od ______sati do _________sati
____________________________________________________________________________


____________________________________________________________________________
        Vrijeme odrzavanje nastave od ______sati do _________sati
____________________________________________________________________________


____________________________________________________________________________
        Vrijeme odrzavanje nastave od ______sati do _________sati
____________________________________________________________________________
Nastavni predmet: PRUŽANJE PRVE POMOĆI OSOBAMA OZLIJEĐENIM U PROMETNOJ NEZGODI

Cilj i zadaci:
Osnovni cilj osposobljavanja osoba za vozače u pružanju prve pomoći je spašavanje života ozlijeđenih osoba
 u cestovnom prometu, sprečavanje komplikacija koje mogu nastati zbog nepružanja prve pomoći ili neodgovarajućeg
 transporta, a za posljedicu mogu imati invaliditet, zatim duže i skuplje Iiječenje.
Cilj je osposobljavanja razvijanje svijesti o međusobnoj ovisnosti i solidarnosti sudionika u prometu, te 
razvijanje svijesti svakog sudionika o važnosti pravovremeno i pravilno pružene prve pomoći.
Teme i nastavne jedinice:

1. Uvod
1.1. Opći postupak u prometnoj nezgodi s unesrećenim osobama
1.2. Postupak s unesrećenim (izvlačenje unesrećenih iz vozila, otklanjanje odjeće, pregled unesrećenih)
1.3. Kutija prve pomoći i priručni materijal za pružanje prve pomoći
                                    _________________ 1 sat
2. Postupak s onesviještenima
2.1. Uzroci, znakovi i opasnosti gubitka svijesti
2.2. Prva pomoć (bočni položaj, položaj na trbuh)
                                    _________________1/2 sata
3. Krvarenje
3.1. Uzroci i znakovi
3.2. Zaustavljanje krvarenja (pritiskom prsta, kompresivnim zavojem, metodom podvezivanja udova)
3.3. Unutrašnje krvarenje: znakovi i prva pomoć
3.4. Iskrvarenje: znakovi i prva pomoć
3.5. Postupak s amputiranim dijelom tijela
                                    _________________2 1/2 sata
4. Prva pomoć pri prestanku disanja
4.1. Uzroci i znakovi prestanka disanja
4.2. Umjetno disanje upuhivanjem zraka i po Holger-Nielsenu: indikacije, kontraindikacije, postupak
                                    _________________1 1/2 sata

5. Otvorene ozljede
5.1. Rane, opekline ozljede od sumporne kiseline
5.2. Pokrivanje otvorenih ozljeda sterilnim materijalom
5.3. Učvršćivanje sterilnog materijala zavojem i trouglom maramom (tipični zavoji)
                                    _________________ 1 1/2 sata
6. Imobilizacija
6.1. Utvrđivanje potreba imobilizacije
6.2. Imobilizacija udova, kralježnice i zdjelice
                                    _________________ 2 sata
7. Transport unesrećenih
7.1. Izbor i priprema vozila za transport unesrećenih
7.2. Prijenos unesrećenih do transportnog vozila i stavljanje u vozilo
7.3. Položaj unesrećenih u toku transporta
7.4. Promatranje unesrećenih u toku transporta
                                    _________________ 1 sat
                                        Ukupno : 10 sati
Upute:
- Podatke na stranici 1, te rubrike 2, 3, 4 i 5 na stranici 2 popunjava Općinska organizacija Crvenog križa.
- Podatke o prisustvovanju nastavi unosi osoba koja realizira nastavni program.
- Na stranici 3 unose se podaci o realizaciji izvedbenog programa. U rubrici 2 podaci se mogu unositi i šifrom. 
Šifra pojedine nastavne jedinice otisnuta je na stranici 4 (npr: postupak s amputiranim dijelom tijela - šifra:
 3.5.). Uz podatke o realizaciji izvedbenog programa osoba koja realizira program dužna je upisati vrijeme
 održavanja nastave od-do sati, te unijeti vlastoručni potpis.____________________________________________________________________________

Crveni križ Hrvatske
Općinska organizacija
Crvenog križa____________________

ZAPISNIK O ISPITU*


Broj matične knjige ____________________

Kandidat za vozača motornog vozila ______________________________________
                            (prezime i ime)

Jedinstveni matični broj građana __________________ Adresa boravišta ______________

bio je dana ___________________ u _________________ sati ispitan iz oblasti pružanja prve pomoći

osobama ozlijeđenim u prometnoj nezgodi na osnovi člana 59. Zakona o sigurnosti prometa na cestama

("Narodne novine", br. 20 od 4. V 1990.).

Kandidat je prilikom ispita odgovarao na slijedeća pitanja:

I. Teoretski dio:
1._________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

II. Praktični dio :
1._________________________________________________________________________
2._________________________________________________________________________

Kandidat je ispit

                    POLOŽIO NIJE POLOŽIO

                                Predsjednik Ispitne komisije:

                M.P.              Ispitivač :

                                Član Ispitne komisije:

____________________________________________________________________________
*Napomena: Naznaka o oslobađanju od polaganja ispita osobe koja prema Pravilniku o osposobljavanju osoba
 za vozače vozila na motorni pogon nije dužna polagati ispit evidentira se u dijelu predviđenom za ispitna
 pitanja.