Zakoni i propisi - Pravni savjeti 2 24.01.1991 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o određivanju poslova koje mogu obavljati osobe na ratnom rasporedu u organima unutrašnjih poslova, o njihovom stručnom osposobljavanju i usavršavanju kao i nošenju uniforme za vrijeme obavljanja poslova
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO UNUTARJNIH POSLOVA

Na temelju člana 60. stava 3. Zakona o unutrašnjim poslovima ("Narodne novine", br. 55/89,18/90 i 47/90), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

o izmjeni Pravilnika o određivanju poslova koje mogu obavljati osobe na ratnom rasporedu u organima unutrašnjih poslova, o njihovom stručnom osposobljavanju i usavršavanju kao i nošenju uniforme za vrijeme obavljanja poslova

Član 1.

Obrazac službene legitimacije za vojne obveznike iz člana 27. Pravilnika o određivanju poslova koje mogu obavljati osobe na ratnom rasporedu u organima unutrašnjih poslova, o njihovom stručnom osposobljavanju i usavršavanju kao i nošenju uniforme za vrijeme obavljanja poslova ("Narodne novine", broj 20/1980) mijenja se.

Član 2.

Izmijenjeni obrazac službene legitimacije prema članu 1. ovoga pravilnika prilaže se uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Član 3.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Broj : 511-01-54-2/1-91.

Zagreb, 10. siječnja 1991.

Ministar

Josip Boljkovac, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


OBRAZAC SLUŽBENE LEGITIMACIJEPrednja strana

_______________________________________________________REPUBLIKA HRVATSKA

Ministarstvo unutarnjih poslova

SLUŽBENA LEGITIMACIJA

PRIPADNIKA REZERVNE POLICIJE

Ime________________________

Prezime____________________

Datum          M.P.          Potpis

izdavanja                    ovlaštene osobe______________________         __________________________________________________________________________________

Poleđina

_________________________________________________________OVLAŠTENJAImalac ove legitimacije ovlašten je da, pod uvjetima predviđenim zakonom, legitimira, zadrži i privede osobu nadležnom organu, uđe u tuđi stan i druge prostorije i izvrši pretragu bez pismene naredbe, da privremeno oduzme predmete koji mogu poslužiti kao 

Imalac ove legitimacije ovlašten je da nosi vatreno oružje i policijsku uniformu.

Ova legitimacija važi uz osobnu kartu.Reg.

broj_____________________________________________________________________


ttp://www.nn.hr/search/iaquery.exe">