Zakoni i propisi - Pravni savjeti 2 24.01.1991 Odluka o usklađivanju mirovina od 1. siječnja 1990. godine
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA SAMOSTALNIH PRIVREDNIKA HRVATSKE

Na temelju člana 121. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine", br. 26/83, 5/86, 42/87. 34/89, 57/89. i 40/90), člana 1. stava 3. i 4. Društvenog dogovora o obaveznom usklađivanju mirovina u toku godine s kretanjem nominalnih osobnih dohodaka ("Narodne novine", br. 10/89), te člana 6. točke 13. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske, Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske na sjednici održanoj 28. studenoga 1990. godine donosi

ODLUKU

o usklađivanju mirovina od 1. siječnja 1990. godine

1. Mirovine svih korisnika mirovina kojima 1990. godina za koju se obavlja usklađivanje nije posljednja godina rada povećavaju se od 1. siječnja 1990. godine za 277,16% s tim da je u taj postotak uključeno povećanje prema Odluci u usklađivanju mirovina od 1. siječnja 1990. godine za 257,5% tako da će se te mirovine povećati još za 5,50%.

2. Korisnicima razmjernog dijela mirovine ostvarene primjenom međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju pripada razmjerni dio mirovine povećan prema odredbama ove odluke.

3. Mirovine boraca narodnooslobodilačkog rata prije 9. rujna 1943. i španjolskih boraca koje su određene i usklađene primjenom zajamčene mirovinske osnovice prema čl. 53. stav 4. odnosno čl. 58. stav 2. Zakona o osnovnim pravima iz mirovinskog i invalidskog osiguranja ("Službeni list SFRJ", br. 23/82, 77/82, 75185, 8/87, 65/87, 87/89. i 44/90), usklađuju se od 1. siječnja 1980. godine prema odredbama točke 1. ove odluke.

4. Kao osnovica za povećanje mirovina prema točki 1. do 3. ove odluke uzima se konačno usklađena mirovina koja je korisniku pripadala na dan 1. siječnja 1990. godine, odnosno na dan stjecanja prava ako je to pravo stečeno poslije toga dana.

5. Usklađivanje mirovina prema ovoj odluci obavit će stručna služba Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske po službenoj dužnosti bez donošenja rješenja uz obračun isplaćenih iznosa mirovina povećanih prema Odluci o usklađivanju mirovina od 1. siječnja 1990. godine, kojom su mirovine povećane za 257,5%.

6. S danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o usklađivanju mirovina od 1. siječnja 1990. godine kojom su mirovine povećane za 257,5%.

7. Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1990. godine.

Klasa: 142-14/90-23/3425

Urbroj : 342-22/01-90/3425

Zagreb, 28. studenoga 1990.

Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda

mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske

dr. Stjepan Blažinkov, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.