Zakoni i propisi - Pravni savjeti 2 24.01.1991 Odluka o usklađivanju naknada osobnog dohotka u vezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA SAMOSTALNIH PRIVREDNIKA HRVATSKE

Na temelju člana 123. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine" br. 26/83, 5/86, 42/87, 34/89. 57/89. i 40/90) i člana 6. točke 13. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske. Upravni odbor Republićkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske, na sjednici održanoj 28. studenoga 1990. godine, donosi

ODLUKU

o usklađivanju naknada osobnog dohotka u vezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju

1. Naknade osobnog dohotka u vezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju koje osigurava i isplaćuje Republički fond mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske, ako osnovica za određivanje naknade nije utvrđena na temelju osobnih dohodaka iz godine 1990. povećavaju se od 1. siječnja 1990. godine za 277,16%. U taj postotak povećanja uključeno je povećanje prema Odluci o usklađivanju naknada osobnog dohotka u vezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju od 1. siječnja 1990. godine. kojom su ove naknade povećane od 1. siječnja 1990. za 257,5%.

2. Kao osnovica za povećanje prema točki 1. ove odluke služi iznos naknade koji je korisniku pripadao na dan 1. siječnja 1990. godine. odnosno na dan priznavanja prava na naknadu ako je to pravo priznato nakon 1. siječnja 1990. godine.

3. Povećanje naknade iz točke 1. ove odluke obavit će stručna služba Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske, po službenoj dužnosti, bez donošenja rješenja, uz obračun isplaćenih iznosa naknade prema Odluci o usklađivanju naknada osobnog dohotka u vezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju, prema kojoj su te naknade povećane za 257,5%.

4. S danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o usklađivanju naknada osobnog dohotka u vezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju prema kojoj su ove naknade povećane za 257,5%.

5. Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1990. godine.

Klasa: 142-14/90-23/3425

Urbroj : 342-22/01-90/3425

Zagreb, 28. studenoga 1990.

Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda

mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske

dr. Stjepan Blažinkov, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.