Zakoni i propisi - Pravni savjeti 2 24.01.1991 Odluka o izmjenama i dopunama Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ODVJETNIČKA KOMORA HRVATSKE

Na temelju člana 1. Zakona o izmjeni Zakona o odvjetništvu i službi pravne pomoći ("Narodne novine", br. 8/90) i Tbr. 50. st.1. Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjednika Odvjetničke komore Hrvatske, Upravni odbor Odvjetničke komore Hrvatske na sjednici od 15. prosinca 1990. donio je

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika

Član 1.

Tarifni broj 4, toč. 7. Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika Odvjetničke komore Hrvatske ("Narodne novine", broj 16/90) mijenja se i glasi: "Odvjetniku koji je određen za branitelja po službenoj dužnosti pripada nagrada iz ovog tarifnog broja u punom iznosu".

Član 2.

U tarifnom broju 7. toč. 2. tekst: "Za utvrđivanje rente kao vrijednost spora uzima se iznos jednogodišnje rente" zamjenjuje se tekstom koji glasi: "Ako se zahtjev odnosi na buduća davanja, koja se ponavljaju, kao vrijednost spora uzima se iznos petogodišnjih davanja, ukoliko se zahtjev ne odnosi na kraći period, kada se kao vrijednost spora uzima iznos davanja za taj period".

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Broj : 52/91

Zagreb. 15. prosinca 1991.

Predsjednik Odvjetničke komoreHrvatske

Mario Kos, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.