Zakoni i propisi - Pravni savjeti 2 24.01.1991 Podaci o prosječno mjesečno isplaćenom čistom osobnom dohotku po radniku u privredi Republike Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

OBJAVE

Na temelju člana 72. Općeg kolektivnog ugovora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 35/90), Zajednički organ VSSSH i PKH za praćenje provođenja i tumačenje odredbi Općeg kolektivnog ugovora Republike Hrvatske objavljuje

PODATKE

o prosječno mjesečno isplaćenom čistom osobnom dohotku po radniku u privredi Republike Hrvatske za razdoblja rujan - studeni 1990. godine, srpanj - rujan 1990. godine i o prosječno isplaćenom čistom osobnom dohotku po radniku u privredi Republike Hrvatske za mjesec studeni 1990. godine

1. Prosječno mjesečno isplaćeni čisti osobni dohotak po radniku u privredi Republike Hrvatske za razdoblje rujan - studeni 1990. godine iznosi 5.700,00 dinara. Podatak iz stava 1. ove točke koristi se kao osnovica za utvrđivanje visine izdataka prema članu 42, 43, 45, 48. i 49. Općeg kolektivnog ugovora Republike Hrvatske.

2. Prosječno mjesečno isplaćeni čisti osobni dohodak po radniku u privredi Republike Hrvatske za razdoblje srpanj - rujan 1990. godine iznosi 5237,00 dinara. Podatak iz stava 1. ove točke koristi se kao osnovica za utvrđivanje visine isplaćene prema članu 39. Općeg kolektivnog ugovora Republike Hrvatske.

3. Prosječno isplaćeni čisti osobni dohodak po radniku u privredi Republike Hrvatske za mjesec studeni 1990. godine iznosi 5.728,00 dinara. Podatak iz stava 1. ove točke koristi se kao osnovica za utvrđivanje visine isplate prema članu 40. Općeg kolektivnog ugovora Republike Hrvatske.

Broj: 05-71/1991. Zagreb, 18. siječnja 1991.

Za Zajednički organ VSSSH i PKH za praćenje provođenja i tumačenje odredbi Općeg kolektivnog ugovora Republike Hrvatske

Dragutin Knežević,

v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
Anđelko Jukić, v. r.
Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.