Zakoni i propisi - Pravni savjeti 2 24.01.1991 Ispravak Zakona o dopuni Zakona o političkim organizacijama
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

OBJAVE

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Zakonu o dopuni Zakona o političkim organizacijama, koji je objavljen u "Narodnim novinama", broj 59 od 31. prosinca 1990, te se daje

ISPRAVAK

Zakona o dopuni Zakona o političkim organizacijama

U članu 1. iza člana 29a. treba da stoji član 29b. koji glasi: "Sabor Republike Hrvatske će uskratiti budžetska sredstva političkim organizacijama ukoliko je njihovo djelovanje usmjereno na koju od aktivnosti utvrđenih odredbom člana 4. ovoga zakona."

Klasa: 006-01/90-01/01

Zagreb, 22. siječnja 1991.

Tajnik Sabora Republike Hrvatske

Velibor Kikerec, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.