Zakoni i propisi - Pravni savjeti 1 17.01.1991 Odluka o graničnom iznosu najnižeg mirovinskog primanja od 1. siječnja 1990.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA HRVATSKE

Na temelju člana 92. stava 1, 2. i 3. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine", br. 26/83, 5/86, 42/87, 34/89, 57/89 i 40/90), te člana 6. točke 13. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske, Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske, na sjednici održanoj 28. studenoga 1990. godine donosi

ODLUKU

o graničnom iznosu najnižeg mirovinskog primanja od 1. siječnja 1990.

1. Kao granični iznos najnižeg mirovinskog primanja radi određivanja zaštitnog dodatka uz mirovinu, određuje se od 1. siječnja 1990. godine iznos od 1.109,00 dinara.

2. Prema graničnom iznosu najnižeg mirovinskog primanja iz točke 1. ove Odluke stručna služba Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske, po službenoj dužnosti, bez donošenja rješenja, odredit će novi iznos zaštitnog dodatka svim korisnicima mirovina koji imaju pravo na taj dodatak.

3. Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o graničnom iznosu najnižeg mirovinskog primanja u 1990. godini ("Narodne novine" br. 8/90).

4. Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1990. godine.

Klasa: 142-14/90-23/3425

Urbroj: 342-22/01-90/3425

Zagreb, 28. studenoga 1990.

Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda

mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske

dr. Stjepan Blažinkov, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.