Zakoni i propisi - Pravni savjeti 1 17.01.1991 Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. siječnja 1990.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA HRVATSKE

Na temelju člana 76. i člana 123. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine" br. 26/83, 5/86, 42/87, 34/89, 57/89 i 40/90), te člana 6. točke 13. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske, Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske, na sjednici održanoj 28. studenoga 1990. godine, donosi

ODLUKU

o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. siječnja 1990.

1. Puni iznos doplatka za pomoć i njegu utvrđen na dan 1. siječnja 1990. godine u visini od 248,20 dinara, povećava se od 1. siječnja 1990. za 257,5% i iznosi 887,20 dinara.

2. Smanjeni iznos doplatka za pomoć i njegu utvrđen na dan 1. siječnja 1990. godine u visini od 186,10 dinara, povećava se od 1. siječnja 1990. godine za 257,5% i iznosi 665,40 dinara.

3. Slijepom korisniku porodične mirovine doplatak za pomoć i njegu pripada u punom iznosu.

4. Za korisnika doplatka za pomoć i njegu iz člana 76. stava 1. točke 3. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju, te korisniku invalidske mirovine odnosno starosne mirovine koji je pravo na taj doplatak stekao zbog sljepoće, doplatak za pomoć i njegu utvrđen na dan 1. siječnja 1990. godine u visini od 310,20 dinara, povećava se od 1. siječnja 1990. za 257,5% i iznosi 1.109,00 dinara.

5. U skladu s odredbama točke 1. do 4. ove Odluke stručna služba Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske po službenoj dužnosti, bez donošenja rješenja, odredit će pripadajući novi iznos doplatka za pomoć i njega svim korisnicima koji imaju pravo na taj doplatak na dan 1. siječnja 1990. ili su to pravo ostvarili nakon toga dana, uz obračun isplaćenih iznosa doplatka za pomoć i njegu prema Odluci o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. siječnja 1990. ("Narodne novine" br. 8/90).

6. Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. siječnja 1990. ("Narodne novine" br. 8/90).

7. Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1990. godine.

Klasa: 142-14/90-23/3425

Urbroj: 342-22/01-90/3425

Zagreb, 28. studenoga 1990.

Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda

mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske

dr. Stjepan Blažinkov, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.