Zakoni i propisi - Pravni savjeti 1 17.01.1991 Odluka o osnovici osiguranja koja služi za određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja i za obračun i uplatu doprinosa za to osiguranje osnivača privatnih poduzeća
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA HRVATSKE

Na temelju člana 6. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske ("Narodne novine", br. 58/90) Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske na sjednici održanoj 20. prosinca 1990. godine, donio je

ODLUKU

o osnovici osiguranja koja služi za određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja i za obračun i uplatu doprinosa za to osiguranje osnivača privatnih poduzeća

Član 1.

Osiguranicima - osnivačima privatnih poduzeća utvrđuje se osnovica za određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja kao i za obračun i uplatu doprinosa za to osiguranje na temelju vlastitog pismenog zahtjeva, a koja ne može biti manja od najniže osnovice osiguranja, utvrđene Odlukom Upravnog odbora za tu godinu.

Član 2.

Zahtjev za određivanje osnovice iz člana 1. ove Odluke osiguranik podnosi u roku od 30 dana od dana upisa u sudski registar.

Član 3.

Tijekom godine osiguranik može na vlastiti zahtjev povećati osnovicu osiguranja na koju plaća doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje.

Član 4.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnovici osiguranja koja služi za određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja i za obračun i uplatu doprinosa za to osiguranje osnivača privatnih poduzeća ("Narodne novine". br. 48/89).

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 142-14/90-23-3647

Urbroj: 342-22/01-90-3647

Zagreb, 20. prosinca 1990.

Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda

mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske

dr. Stjepan Blažinkov, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.