Zakoni i propisi - Pravni savjeti 1 17.01.1991 Odluka o evidentiranju i iskazivanju svota osnovica osiguranja
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA HRVATSKE

Na temelju člana 6. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske, Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske, na sjednici održanoj 20. prosinca 1990. godine, donosi

ODLUKU

o evidentiranju i iskazivanju svota osnovica osiguranja

I.

Od 1. siječnja 1990. godine sve osnovice osiguranja (u daljnjem tekstu: svote) evidentiraju se i iskazuju u dinarima prema Zakonu o promjeni vrijednosti dinara ("Službeni list SFRJ", broj 83/89). Iznimno od stavke 1. ove točke svote ostvarene do 31. XII.1989. godine iskazuju se prema Zakonu o promjeni vrijednosti dinara, s tim da se pare ne zaokružuju na deseticu. Pri preračunavanju u pare treba iz evidentirane svote uzeti u obzir desetice dinara, tj. ako je desetica brojka 5 ili veća preračunate pare povećavaju se za jednu paru, a ako je desetica brojka manja od 5 svota se određuje prema stavku 2. Ako je svota u stavku 2. manja od jedne pare zaokružuje se na jednu paru.

II.

Svote evidentirane po satu, a iskazane u dinarima koji su važili do 1. siječnja 1990. godine preračunat će se po službenoj dužnosti na ukupnu vrijednost prema broju sati i takvu ukupnu vrijednost treba iskazati u dinarima i parama na način utvrđen točkom 1. stavkom 2, 3. i 4. ove Odluke.

III.

Svote evidentirane na magnetnim medijima u Republičkom fondu mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske preračunat će se po službenoj dužnosti primjenom točke 1. stavka 2. 3. i 4.

IV.

Nakon provedenog postupka prema točki jedan stavka 2. i točki dva ove Odluke, ako pojedinačna evidentirana vrijednost neke svote bude manja od jedne (1) pare, evidentirat će se kao jedna para.

V.

Za razdoblje prije 1. siječnja 1990. Služba Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske zaprima rješenja o visini osnovice poreza iz osobnog dohotka u kojima su svote iskazane u skladu sa Zakonom ili ovom Odlukom.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. travnja 1991.

Klasa: 142-14/90-23-3647

Urbroj: 342-22/01-90-3647

Zagreb, 20. prosinca 1990.

Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda

mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske

dr. Stjepan Blažinkov, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.