Zakoni i propisi - Pravni savjeti 1 17.01.1991 Uputstvo o provedbi Odluke o evidentiranju i iskazivanju svota osnovica osiguranja
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA SAMOSTALNIH PRIVREDNIKA HRVATSKE

Na temelju člana 6. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske, Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske, na sjednici održanoj 20. prosinca 1990. godine, donosi

UPUTSTVO

o provedbi Odluke o evidentiranju i iskazivanju svota osnovica osiguranja

1. Sve pravne osobe koje po važećim zakonima uspostavljaju propisane obrasce za samostalne privrednike za potrebe mirovinskog i invalidskog osiguranja dužne su počevši od 1. siječnja 1990. svote osnovica osiguranja iskazivati u dinarima prema Zakonu o promjeni vrijednosti dinara (u tzv. konvertibilnim dinarima "Službeni list SFRJ", br. 83/89).

2. Na taj način iskazuju se sve novčane svote ostvarene za godinu 1990. i dalje, bez obzira kada se propisani obrasci uspostavljaju.

3. Iznimno - novčana svota koja je ostvarena u razdoblju do 31. prosinca 1989., a propisani obrasci se uspostavljaju iza 1. siječnja 1990. zaokružuje se pri preračunavanju u pare, desetice dinara do 4 zanemaruju se, a desetice dinara od 5 ili više zaokružuju se na jednu paru (primjer A i B).

4. U slučajevima kada je pojedinačna svota nakon zaokruživanja manja od jedne pare svota se evidentira kao jedna para (primjer C).

5.

___________________________________________________________________________________
Primjeri                A            B            C
___________________________________________________________________________________

Svote u dinarima važećim
do 31. prosinca 1989.          452.738     452.762     37
___________________________________________________________________________________

Zaokruživanje i iskazivanje
u konvertibilnim dinarima        45,27          45,28          0,01
___________________________________________________________________________________6. Ovo uputstvo stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 142-14/90-23-3647

Urbroj: 342-22/90-23-3647

Zagreb, 20. prosinca 1990.

Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda

mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske

dr. Stjepan Blažinkov, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.