Zakoni i propisi - Pravni savjeti 1 17.01.1991 Objava o brisanju iz Popisa ovlaštenih organizacija za izdavanje svjedodžbe o porijeklu i proizvodnim svojstvima za kvalitetna rasplodna grla
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

OBJAVE

OBJAVA

o brisanju iz Popisa ovlaštenih organizacija za izdavanje svjedodžbe o porijeklu i proizvodnim svojstvima za kvalitetna rasplodna grla

Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva, na temelju člana 14. Zakona o mjerama za unapređivanje stočarstva ("Narodne novine", br. 11/79) objavljuje da je iz Popisa ovlaštenih organizacija za izdavanje svjedodžbe o porijeklu i proizvodnim svojstvima za kvalitetna rasplodna grla. brisana organizacija pod rednim brojem: 2. Centar za selekciju konja PIK-a "Đakovo" (rješenje br.: UP/I-04-621/1980, od 7 I. 1981.).

Klasa: 320-08/90-01/77

Urbroj: 525-01-90-1

Zagreb, 19. prosinca 1990.

Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva pomoćnik ministra

Branko Čakara, dipl. ing., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.