Zakoni i propisi - Pravni savjeti 59 31.12.1990 Odluka o utvrđivanju osnovice i stope za obračun doprinosa Privrednoj komori Slavonije i Baranje, Osijek za 1991. godinu
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

PRIVREDNA KOMORA SLAVONIJE I BARANJE

Na temelju člana 48. Zakona o udruživanju u privredne komore, te člana 44. Statuta Privredne komore Slavonije i Baranje, Izvršni odbor Privredne komore Slavonije i Baranje na sjednici održanoj 18. prosinca 1990. donio je

ODLUKU

o utvrđivanju osnovice i stope za obračun doprinosa Privrednoj komori Slavonije i Baranje, Osijek za 1991. godinu

Član 1.

Osnovica za obračunavanje doprinosa Privrednoj komori Slavonije i Baranje u 1991. godini za poduzeće u društvenom, zadružnom, mješovitom i privatnom vlasništvu, te složene oblike udruživanja, odnosno organiziranja poduzeća, banke, mješovite banke i druge financijske organizacije, zajednice osiguranja, zajednice rizika, poljoprivredne zadruge, je ostvareni dohodak iz periodičnog obračuna odnosno završnog računa bez umanjenja osnovice i olakšica.

Član 2.

Osnovica za obračunavanje doprinosa samostalnih privrednika Komori je porezna osnovica utvrđena od nadležnog organa skupštine općine na području koje je sjedište samostalnog privrednika.

Član 3.

Stopa za obračunavanje doprinosa za organizacije iz člana 1. ove odluke utvrđuje se u visini od 0,14% na osnovicu.

Član 4.

Mjesečna akontacija doprinosa uplaćuje se na račun 33600-637-1445 kod Službe društvenog knjigovodstva u Osijeku, do kraja mjeseca za tekući mjesec. Akontacija se utvrđuje tako da se mjesečna akontacija utvrđena po prethodnom obračunu množi s koeficijentom koji se dobije kada se masa isplaćenih osobnih dohodaka u mjesecu koji prethodi mjesecu za koji se plaća akontacija podijeli sa prosjećno mjesečno isplaćenim osobnim dohocima za razdoblje za koje je sačinjen obračun i to:

- za siječanj i veljaču na bazi osnovice iz periodičnog obračuna za razdoblje I - IX 1990. godine,

- za ožujak na bazi osnovice iz završnog računa za 1990. godinu,

- za travanj, svibanj i lipanj na bazi osnovice iz periodičnog obračuna za I - III 1991. godine,

- za srpanj, kolovoz i rujan na bazi osnovice iz periodičnog obračuna za razdoblje I - VI 1991. godine,

- za listopad, studeni i prosinac na bazi osnovice iz periodičnog obračuna za I - IX 1991. godine. Obveznik po utvrđenoj obvezi iz periodičnog obračuna odnosno završnog računa za pojedino razdoblje podnosi nadležnoj službi društvenog knjigovodstva nalog za uplatu razlike manje uplaćenog doprinosa, odnosno nalog za povrat više uplaćenog doprinosa po obračunu, u roku od 15 dana po predaji obračuna.

Član 5.

Doprinos koji temeljem ove odluke plaćaju samostalni privrednici - vlasnici samostalnih radnji, ustupa se nadležnom udruženju samostalnih privrednika kao doprinos Komore bržem razvoju zanatstva i uplaćuje se na račun udruženja.

Član 6.

Obavezna objašnjenja za provođenje ove odluke daje Izvršni odbor Privredne komore.

Član 7.

Ako obveznik ne izda nalog za uplatu doprinosa po ovoj odluci u utvrđenom roku, Služba društvenog knjigovodstva će izdati nalog za naplatu doprinosa.

Član 8.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama" a primjenjuje se od 1. siječnja 1991. godine.

Predsjednik Komore

Antun Klase, dipl. inž., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.