Zakoni i propisi - Pravni savjeti 57 27.12.1990 Naredba o usklađivanju iznosa cenzusa prihoda iz osobnog dohotka od samostalnog obavljanja poljoprivredne djelatnosti iz Zakona o invalidskom dodatku i drugim pravima vojnih invalida
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE SKRBI

Na temelju člana 50. stava 4. Zakona o invalidskom dodatku i drugim pravima vojnih invalida ("Narodne novine", br. 57/85, 55/86. i 57/89) ministar rada i socijalne skrbi donosi

NAREDBU

o usklađivanju iznosa cenzusa prihoda iz osobnog dohotka od samostalnog obavljanja poljoprivredne djelatnosti iz Zakona o invalidskom dodatku i drugim pravima vojnih invalida

I.

Iznos cenzusa prihoda iz osobnog dohotka od samostalnog obavljanja poljoprivredne djelatnosti iz člana 3. stava 1. točke 5. Zakona o invalidskom dodatku i drugim pravima vojnih invalida usklađuje se s koeficijentom povećanja katastarskog prihoda u Republici i od 1. siječnja 1991. iznosi 27,90 dinara mjesečno po članu domaćinstva.

II.

Ova naredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-02/90-01/04

Urbroj: 524-01-90-2

Zagreb, 17. prosinca 1990.

Ministar

Marin Črnja, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.