Zakoni i propisi - Pravni savjeti 57 27.12.1990 Odluka Ustavnog suda Hrvatske broj U/I-173 od 15. studenog 1990.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD HRVATSKE

Ustavni sud Hrvatske, na sjednici 15. studenoga 1990. godine, donio je

ODLUKU

1. Poništava se Odluka Skupštine mjesne zajednice Gomirje od 18. ožujka 1990. godine o raspisivanju referenduma radi pribavljanja mišljenja građana o izdvajanju mjesne zajednice Gomirje iz sastava opčine Vrbovsko i pripajanju opčini Ogulin.

2. Ova odluka objavit će se u "Narodnim novinama" i u "Službenim novinama" općina, Buje, Buzet, Crikvenica, Čabar, Delnice, Krk, Ogulin, Opatija, Pag, Pazin, Poreč, Rab, Rijeka, Rovinj, Senj i Vrbovsko.

Obrazloženje

Skupština opčine Vrbovsko podnijela je Sudu prijedlog za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odluke navedene u točki 1. izreke. Osporenom se odlukom raspisuje referendum za mjesnu zajednicu Gomirje na kojem će se odlučivati o odcjepljenju mjesne zajednice Gomirje od opčine Vrbovsko i pripajanju opčini Ogulin. Referendum se određuje za 1. travnja 1990. godine. Odlukom se propisuje da će se ona objaviti javnim oglašavanjem na oglasnim tablama u Mjesnoj zajednici Gomirje. Sud je prijedlog prihvatio i poništio osporenu odluku zbog slijedećih razloga: Prema članu 10. stavu 2. Zakona o područjima opčine u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj ("Narodne novine", br. 39/62, 5/63, 13/65, 54/65, 27/67, 8/68, 20/68, 21/68, 30/70, 44/70, 48/70, 11/73, 6/74. 42/74, 1/75, 9/78, 31/80, 40/81, 5/86. 49/86, 55/86, 27/88 i 29/88) odluku o raspisivanju referenduma o izdvajanju mjesne zajednice iz sastava opčine Vrbovsko i pripajanju opčini Ogulin može donijeti samo Skupština opčine Vrbovsko. Budući da je osporenu odluku donijela Skupština mjesne zajednice Gomirje, to je ona donesena suprotno članu 10. stavu 2. Zakona. Osim toga u postupku je utvrđeno da je osporena odluka objavljena na oglasnoj ploči Mjesne zajednice Gomirje, a ne i u službenom glasilu opčine Vrbovsko. Prema odredbi člana 290. stava 2. Ustava Republike Hrvatske samoupravni opći akti ne mogu se primjenjivati prije nego što se objave na odgovarajući način. Samoupravni opći akti mjesne zajednice, kojima se uređuju odnosi od šireg značenja, prema odredbi člana 13. Zakona o mjesnim zajednicama ("Narodne novine", broj 19/83), objavljuju se u službenom glasilu opčine. Kako odluka navedena u točki 1. izreke, koja po ocjeni Suda ima karakter akta kojim se uređuju odnosi od šireg značenja nije objavljena u službenom glasilu opčine Vrbovsko. ona s obzirom na citirane ustavne i zakonske odredbe, nema ni pravni učinak. To su bili razlozi zbog kojih je Sud odlučio kao u izreci.

Broj: U/I-173/1990.

Zagreb, 15. studenoga 1990.

USTAVNI SUD HRVATSKE

Predsjednik

Jadranko Crnić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.