Zakoni i propisi - Pravni savjeti 57 27.12.1990 Odluka o davanju suglasnosti na Statut Poduzeća Hrvatske ceste - poduzeće za održavanje, zaštitu, rekonstrukciju i izgradnju cesta u Hrvatskoj
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

STATUTI JAVNIH PODUZEĆA

Na temetju člana 23. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine". broj 41/90) i člana 13. Zakona o javnim cestama ("Narodne novine", broj 42/90) Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 11. prosinca 1990. donijela je

ODLUKU

o davanju suglasnosti na Statut Poduzeća "Hrvatske ceste" - poduzeće za održavanje, zaštitu, rekonstrukciju i izgradnju cesta u Hrvatskoj

Daje se suglasnost na Statut Poduzeća "Hrvatske ceste" donijet na sjednici Upravnog odbora Poduzeća "Hrvatske ceste", 16. studenog 1990.

Klasa: 340-09/90-01/01

Urbroj: 5030112-90-4

Zagreb, 20. prosinca 1990.

Predsjednik

Josip Manolić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.