Zakoni i propisi - Pravni savjeti 57 27.12.1990 Odluka o imenovanju članova Upravnog odbora Agencije za razvoj zdravstva
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I ZDRAVSTVA HRVATSKE

Na osnovi odredbi člana 22. Statuta Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske ("Narodne novine", br. 48/90), Skupština Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske, na prijedlog Izvršnog odbora, 4 prosinca 1990. godine donosi

ODLUKU

o imenovanju članova Upravnog odbora Agencije za razvoj zdravstva

Član 1.

Za članove Upravnog odbora Agencije za razvoj zdravstva (u daljnjem tekstu: Agencija), imenuje se dr. Josip Dolanski, ravnatelj Medicinskog centra Vinkovci, Ivan Gabrilo, dipl. iur, pomoćnik direktora Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravsta Hrvatske za pravne i organizacione poslove, Zlatko Gotal, dipl. iur, savjetnik u Ministarstvu za zdravstvo Hrvatske, prim. dr. Ivan Jakovac ravnatelj Kliničke bolnice "Dr. M. Stojanović", član Skupštine Republičkog fonda, dr. Maksim Valenčić rukovodilac Centra za dijalizu "Interdial", Opatija, dr. Ante Kutle, predsjednik Odbora Sabora Republike Hrvatske za zaštitu prirode i čovjekove okoline, ujedno i član Skupštine Republičkog fonda i dr. sci. ek. Ante Šola, Klinički bolnički centar "Firule" Split, ujedno i član Skupštine Republičkog fonda.

Član 2.

Za predsjednika Upravnog odbora Agencije bira se prim. dr. Ivan Jakovac, a za njegovog zamjenika Zlatko Gotal, dipl. iur.

Član 3.

Mandat članova Upravnog odbora iz člana 1. ove odluke i nadležnost za odlučivanje, utvrđena je odredbama Statuta Agencije.

Član 4.

Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 025-03/90-05/72

Urbroj: 338-09-90-1

Zagreb, 4. prosinca 1990.

Predsjednik Skupštine Republičkog fonda

prof. dr. sci. Mate Granić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.