Zakoni i propisi - Pravni savjeti 57 27.12.1990 Odluka o prestanku uplate doprinosa Privrednoj komori Zagreb za razdoblje studeni - prosinac 1990.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

PRIVREDNA KOMORA ZAGREB

Na temelju člana 8. Odluke o osnovici i stopi za plaćanje doprinosa Privrednoj komori Zagreb u 1990. i prijedloga Komisije za materijalno-financijska pitanja Predsjedništva Komore od 21. prosinca 1990. Predsjedništvo Privredne komore Zagreb na sjednici održanoj 21. prosinca 1990. donosi

ODLUKU

o prestanku uplate doprinosa Privrednoj komori Zagreb za razdoblje studeni - prosinac 1990.

Član 1.

Organizacije i zajednice iz člana 1. Odluke o osnovici i stopi za plaćanje doprinosa Privrednoj komori Zagreb u 1990. godini (objavljene u "Narodnim novinama", br.16/90) oslobađaju se uplate doprinosa Privrednoj komori Zagreb za razdoblje studeni - prosinac 1990.

Član 2.

Konačni obračun doprinosa za 1990. utvrđuje se po godišnjem obračunu kao deset dvanaestina obaveze za 1990.

Član 3.

Služba društvenog knjigovodstva neće izdavati naloge za uplatu doprinosa za organizacije i zajednice iz člana 1. ove odluke za studeni - prosinac 1990. Za uplaćene akontacije za studeni i prosinac 1990. obveznici mogu izvršiti povrat sredstava.

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. studenoga 1990.

Broj: 01-6895/1-1990.

Zagreb, 10. prosinca 1990.

Predsjednik komore

Rudolf Kolar, dipl. inž. v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.