Zakoni i propisi - Pravni savjeti 55 21.12.1990 Odluka o oslobađanju odnosno djelomičnom oslobađanju, te povratu poreza na promet i drugih davanja
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 2. točke 2. Zakona o ovlaštenjima Vlade Republike Hrvatske da propisuje privremene mjere za zaštitu gospodarskih interesa Republike ("Narodne novine", br. 52/90) Vlada Republike Hrvatske donosi

ODLUKU

o oslobađanju odnosno djelomičnom oslobađanju, te povratu poreza na promet i drugih davanja

I.

Pravo na oslobađanje odnosno djelomčno oslobađanje, te povrat u cjelini ili djelomično poreza na promet i drugih davanja imaju pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj registrirane za uvoz i promet putničkih automobila i građani sa prebivalištem na teritoriju Republike Hrvatske.

II.

Prava iz točke I odnose se na uvoz i promet putničkih automobila do 2.000 kubika zapremnine motora.

III.

Način obračuna, te izvršenja plaćanja i povrata poreza na promet i drugih davanja propisat će Ministarstvo financija.

IV.

Pravne osobe koje ostvaruju prava iz točke II mogu zaračunavati troškove trgovine najviše do uobičajene visine za prodaju putničkih vozila.

V.

Novčanom kaznom od 300.000 do 450.000 dinara kaznit će se za privredni prijestup pravna osoba koja ostvari prava iz točke I ove odluke, a da nije registrirana za trgovačku djelatnost. Za radnje iz stavka 1. ove točke kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 15.000 do 25.000 dinara.

VI.

Novčanom kaznom od 300.000 do 450.000 dinara kaznit će se za privredni prijestup pravna osoba koja se ne pridržava odredbi točke IV. Za radnju iz stavka 1. ove točke kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 15.000 do 25.000 dinara.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu slijedećeg dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 410-19/90-01/13

Urbroj : 5030116-90-3

Zagreb. 20. prosinca 1990

Potpredsjednik

dr. Franjo Gregurić, v r.