Zakoni i propisi - Pravni savjeti 55 21.12.1990 Odluka o visini i načinu udruživanja sredstava za primarnu zdravstvenu zaštitu radnika zaposlenih u društvenom sektoru za razdoblje listopad - prosinac 1990. godine
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

SKUPŠTINA REPUBLIČKOG FONDA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I ZDRAVSTVA HRVATSKE

Na osnovi odredbi čl. 22. Statuta Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske, respektirajući odredbe čl. 62. stavka 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine", br. 31/90), Skupština Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske, na sjednici održanoj 4. prosinca 1990. godine, donijela je

ODLUKU

o visini i načinu udruživanja sredstava za primarnu zdravstvenu zaštitu radnika zaposlenih u društvenom sektoru za razdoblje listopad - prosinac 1990. godine

Član 1.

Poduzeća i druge pravne osobe, koje su sredstava za korištenje primarne zdravstvene zaštite radnika u neposrednim odnosima slobodne razmjene rada osiguravale i plaćale po sistemu cijena puta usluga, osigurat će i plaćati sredstva za tu zdravstvenu zaštitu za mjesec listopad - prosinac 1990. godine u visini i na način propisan ovom Odlukom.

Član 2.

Sredstva za primarnu zdravstvenu zaštitu radnika zaposlenih kod poduzeća i drugih pravnih osoba iz člana 1. ove Odluke, utvrđuju se u mjesečnom iznosu po zaposlenom radniku i iznose za područja općina na kojima je sjedište obveznika uplate tih sredstava, i to:

1. za općinu Dugo Selo 105,50 dinara

2. za općinu Ivanić Grad 200,00 dinara

3. za općinu Križevci 109,00 dinara

4. za općinu Kutina 171,00 dinara

5. za općinu Ozalj 83,40 dinara

6. za općinu Pakrac 150,00 dinara

7. za općinu Podr. Slatina 170,00 dinara

8. za općinu Pregrada 114,00 dinara

9. za općinu Virovitica 184,40 dinara

10. za općinu Zelina 111,50 dinara

11. za općinu Zlatar-Bistrica 83,40 dinara

12. za općinu Korčula 156,80 dinara

Sredstva iz stavka 1. ovog člana, obračunavaju se istovremeno s doprinosom iz dohotka za zdravstveno osiguranje i uplaćuju na žiro-račun Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske - ispostave u odnosnoj općini.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 025-03/90-05/69

Urbroj : 33p-09-90-1

Zagreb, 4. prosinca 1990.

Predsjednik Skupštine Republičkog fonda

prof. dr. scf. Mate Granić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.