Zakoni i propisi - Pravni savjeti 55 21.12.1990 Odluka o određivanju kolegijalnog organa za rješavanje žalbi osiguranika
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I ZDRAVSTVA HRVATSKE

Na osnovi odredbi čl 22. Statuta Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske ("Narodne novine", br. 48/90). respektirajući odredbe čl. 83. Zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju (pročišćeni tekst - "Narodne novine", br. 8/89). Skupština Republičog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske, održana 4. prosinca 1990. godine, donosi

ODLUKU

o određivanju kolegijalnog organa za rješavanje žalbi osiguranika

Član 1.

Ovom Odlukom određuje se kolegijalni organ, koji će u upravnom postupku, kao drugostepeni organ, rješavati žalbe osiguranika.

Član 2.

Za rješavanje čalbi osiguranika, izjavljenih protiv prvostepenih rješenja u upravnom postupku, određuje se Komisija za žalbe, sa sjedištem u Direkciji Stručne službe Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske u Zagrebu (u daljnjem tekstu: Republički fond). Iznimno od odredbe iz prethodnog stavka, u rješavanju prigovora koje su osiguranici podnijeli na ocjenu liječnika pojedinca; ili liječničke komisije, konačno rješenje donosi ovlašteni radnik Direkcije Stručne službe Republičkog fonda, na temelju ocjene liječničke ili više liječničke komisije.

Član 3.

Komisija za žalbe (u daljnjem tekstu: Komisija), može imati više vijeća, zavisno od broja osiguranika na određenom području, te broja i vrste predmeta. Pojedina vijeća mogu biti specijalizirana za rješavanje pojedinih žalbi. Direktor Republičkog fonda određuje broj vijeća i utvrđuje područje za koje će pojedino vijeće rješavati žalbe osiguranika.

Član 4.

Komisija se sastoji od predsjednika i dva člana. Predsjednika i članove Komisije imenuje direktor Republičkog fonda.

Član 5.

Predsjednik Komisije rukovodi radom Komisije i odgovara za njezin rad neposredno direktoru Republičkog fonda. Predsjednik i članovi Komisije su radnici Direkcije Stručne službe Republičkog fonda.

Član 6.

U postupku rješavanja žalbi, Komisija može u predmetima kada je to potrebno, pribaviti stručno-medicinsko mišljenje od medicinske komisije, odnosno organizacije zdravstva, koja takvo mišljenje može dati. Komisija odlučuje o žalbi donošenjem rješenja. Rješenje o žalbi potpisuje predsjednik Komisije Rješenje je konačno i protiv njega se može voditi spor pred sudom nadležnim prema mjestu sjedišta ispostave Stručne službe Republičkog fonda, prema mjestu osiguranja tužitelja.

Član 7.

Ova odluka stupa na snagu u roku od osam dana od dana objave u "Narodnim novinama"

Klasa:025-03/90-05/73

Urbroj:338-09-90-1

Zagreb, 4. prosinca 1990.

Predsjednik Skupštine Republičkog fonda

prof. dr sci. Mate Granić, v.r.