Zakoni i propisi - Pravni savjeti 55 21.12.1990 Odluka o izmjeni Odluke o sadržaju, obliku i načinu izdavanja isprave kojom se dokazuje svojstvo korisnika zdravstvene zaštite
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I ZDRAVSTVA HRVATSKE

Na osnovi člana 80. stava 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine", broj 8/89 - pročišćeni tekst) i člana 22. Statuta Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske, na drugoj sjednici održanoj 4. prosinca 1990. g. donijela je

ODLUKU

o izmjeni Odluke o sadržaju, obliku i načinu izdavanja isprave kojom se dokazuje svojstvo korisnika zdravstvene zaštite

Član 1.

U odluci o sadržaju, obliku i načinu izdavanja isprave kojom se dokazuje svojstvo korisnika zdravstvene zaštite ("Narodne novine", broj 53/80,25/89,26/90) u članu 4. stavu 2. iza riječi :("Narodne novine", broj 15/89) stavlja se točka, daljni tekst briše se.

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama"

Klasa:025-03/90-05/70

Urbroj:338-09-90-1

Zagreb, 4.prosinca 1990.

Predsjednik skupštine Republičkog fonda

prof. dr. sci. Mate Granić