Zakoni i propisi - Pravni savjeti 52 12.12.1990 Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji Socijalističke Republike Hrvatske za restrukturiranje i razvoj
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

OBJAVE

Nakon izvršenog usporedivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji Socijalistićke Republike Hrvatske za restrukturiranje i razvoj, koji je objavljen u "Narodnim novinama" br. 47 od 14. studenoga 1990, te se daje

ISPRAVAK

Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji Socijalističke Republike Hrvatske za restrukturiranje i razvoj

U članu 8h. u 3. retku iza riječi "odnosno" treba stajati riječ "strane".

Klasa: 302-01/90-03/02

Zagreb, 28. studenoga 1990.

Tajnik Sabora Republike Hrvatske

Velibor Kikerec, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.