Zakoni i propisi - Pravni savjeti 51 07.12.1990 Odluka Ustavnog suda Hrvatske broj U/I-394/1987 od 11. listopada 1990.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD HRVATSKE

Ustavni sud Hrvatske je na sjednici 11. listopada 1990. godine donio ovu

ODLUKU

1. Utvrđuje se da su prestale važiti odredbe članova 18. stava 4. i 19. Zakona o mjesnim zajednicama ("Narodne novine", br. 19/83).

2. Ova odluka objavit ć se u "Narodnim novinama".

Obrazloženje

Ustavni sud Hrvatske je odlukom br. U/I-394/87. od 27. prosinca 1989. godine utvrdio da odredbe članova 18. stava 4. i 19. Zakona o mjesnim zajednicama ("Narodne novine", br.19/83) - prema kojima se statutom općine pobliže određuju kriteriji za utvrđivanje područja za koja se osniva mjesna zajednica i uređuju odnosi vezani uz osnivanje, izdvajanje i pripajanje mjesnih zajednica - nisu u skladu s Ustavom Socijalističke Republike Hrvatske.

Ova odluka dostavljena je Saboru SR Hrvatske 15. ožujka 1990. godine da je, u smislu člana 418. stava t. Ustava SR Hrvatske, u roku šest mjeseci uskladi s Ustavom.

Budući da Sabor Republike Hrvatse nije u navedenom roku uskladio osporene odredbe. Ustavni sud Hrvatske je, na temelju člana 4 le. stava 4, na sjednici 1 t. listopada 1990. godine, odlučio o prestanku važerzja odredaba člarkova 18. stava 4. i 19. Zakona o mjesnim zajednicama ("a rodne novine", br. 19/83).

Broj: U/I-394/ 1987.

Zagreb, 11. li stopada 1990

USTAVNI SUD HRVATSKE

Zamjenjuje predsjednika sudac

Vjekoslav Čemeljić, v r 964