Zakoni i propisi - Pravni savjeti 50 30.11.1990 Odluka o visini dnevnice za službena putovanja i visini naknada drugih troškova koji se republičkim organima uprave priznaju u materijalne troškove
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju člana 1. Uredbe o naknadama za putne i druge troškove koji se Republičkim organima uprave priznaju u materijalne troškove ("Narodne novine", broj 31/5, 55/86, 14/87 i 43/87)" Vlada Republike Hrvatske na sjednici odžanoj 27. studenoga 1990, godine donijela je

ODLUKU

o visini dnevnice za službena putovanja i visini naknada drugih troškova koji se republičkim organima uprave priznaju u materijalne troškove

I

Dnevnica za službeno putovanje u zemlji, bez troškova noćenja iznosi 300,00 dinara. Troškovi noćenja priznaju se u punom iznosu prema priloženom računu, osim u hotelima kategorije "de luxe".

II.

Terenski dodatak utvrđuje se u iznosu od 300,00 dinara dnevno.

III.

Naknada za odvojeni život od obitelji utvrđuje se u visini od 3.140,00 dinara mjesečno.

IV.

Izdaci za prehranu radnika kojima se terete materijalni troškovi utvrđuju se u iznosu od 1.120,000 dinara.

V.

Naknada za upotrebu vlastitog automobila radnika u službene svrhe utvrđuje se u iznosu 2,50 dinara po prijeđenom kilometru.

VI.

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o visini dnevnice za službena putovanja i visini naknada drugih troškova koji se republičkim organima uprave priznaju u materijalne troškove ("Narodne novine", broj 27/90).

VII.

Ova odluka stupa na snagu 1. prosinca 1990. godine.

Urbroj : 5030119-90

Klasa : 121-02/90-01 /01

Zagreb, 27. studenoga 1990.

Predsjednik

Josip Manolić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.