Zakoni i propisi - Pravni savjeti 50 30.11.1990 Odluka o utvrđivanju tarifnih stavova za prodaju električne energije
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju člana 10. Zakona o elektroprivredi "Narodne novine", broj 31/90 i 47/90), te članova 6. i 7. Zajedničkih kriterija za formiranje cijena električne energije Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 27. studenoga 1990. donijela je

ODLUKU

o utvrđivanju tarifnih stavova za prodaju električne energije

I.

Važeći tarifni stavovi za prodaju električne energije koji se primjenjuju od 24. kolovoza 1990. povečavaju se za 8,3 %.

II.

Tarifni stavovi utvrđeni prema točki 1. ove odluke su njen sastavni dio.

III.

Danom donošenja ove odluke prestaje važiti Odluka koju je donio generalni direktor Hrvatske elektroprivrede na osnovi ovlaštenja Ministarstva za energetiku i industriju 16 kolovoza 1990, a koja se primjenjivala od 24 kolovoza 1990.

IV.

Ova odluka stupa na snagu 1. prosinca 1990. godine.

Klasa: 310-02/90-04/10

Urbroj : 5030116-90-12

Zagreb, 27. studenoga 1990.

Predsjednik

Josip Manolić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.