Zakoni i propisi - Pravni savjeti 50 30.11.1990 Odluka o visini naknade općinama za korištenje prostora kojeg koriste objekti za proizvodnju električne energije na njenom području
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 7. Zakona o elektroprivredi ("Narodne novine", br. 31/90 i 47/90), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 27. studenoga 1990. donijela je

ODLUKU

o visini naknade općinama za korištenje prostora kojeg koriste objekti za proizvodnju električne energije na njenom području

I.

Hrvatska elektroprivreda plaća naknadu općinama u Repubilici Hrvatskoj za korištenje prostora kojeg koriste njeni objekti za proizvodnju električne energije (u daljnjem tekstu: elektrana) ovisno o proizvedenoj elektrkčnoj energiji na pragu elektrane.

Proizvedena električna energija na pragu elektrane množi se s koeficijentom koji je utvrđen za svaku elektranu.

Utvrđeni koeficijenti i općine kojima pripada naknada čine sastavni dio ove odluke.

II.

Naknadu za korišteje prostora elektrana koje nisu u sastavu Hrvatske elektroprivrede plaćaju vlasnici tih elektrana prema proizvedenoj električnoj energiji na pragu elektrane.

Koeficijente iz stavka 1. ove točke utvrdit će Ministarstvo energetike i industrije do 31. prosinca 1990.

III.

Sredstva iz točke I. i II. ove odluke općine mogu koristiti za zaštitu okoliša ili za svoj razvoj.

Općine su dužne voditi posebnu evidenciju o primljenim i utrošenim sredstvima.

IV.

Naknadu za korištenje prostora ne plaćaju objeki i to: dizelelektrični agregati za vlastite potrebe, hidroelektrane snage do 500 kW, elektrane na bio-plin, elektrane na energiju sunca, elektrane na energiju vjetra, elektrane na energiju valova i elektrane na geotermalne izvore.

V.

Naknada iz točke I. i II. ove odluke plaća se od 1. prosinca 1990. godine i traje do 1 srpnja 1991. godine. a plaća se za svaki protekli mjesec.

VI.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa 310-02/90-04/20

Urbroj 5030116-90-4

Zagreb, 28. studenoga 1990.

Potpredsjednik

dr. Franjo Gregurić, v r


SPISAK ELEKTRANA U SASTAVU HRVATSKE ELEKTROPRIVREDE, KOEFICIJENATA I OPĆINA KOJIMA NAKNADA PRIPADA

Dio naknade Elektrana Koeficijent Općina kojoj u oio koji
din/kWh naknada pripada pripada općini I 2 3
    Elektrana    Koeficijent din/kWh   Općina kojoj naknada pripada  % koji pripada općini

1. HE DUBROVNIK     0,0212     DUBROVNIK                100
2. HE SENJ       0,0184     SENJ                  33
                    GOSPIČ                 33
                    OTOČAC                 34
3. HE SKLOPE      0,0254     OTOČAC                 100
4. HE N. TESLA     0,0234     DELNICE                 60
                    CRIKVENICA               40
5. HE RIJEKA      0,0217     RIJEKA                 100
6. HE KRALJEVAC     0,0240     OMIŠ                  100
7. HE ZAKUČAC      0,0222     OMIŠ                  64,4
                    SINJ                  35,6
8. HE PERUČA      0,0286     SINJ                  100
9. HE ORLOVAC      0,0191     SINJ                  100
10. HE MANOJLOVAC    0,0238     DRNIŠ                  100
11. HE GOLUBIČ     0,0238     KNIN                  100
12. HE OBROVAC     0,0254     OBROVAC                 50
                    GRAČAC                 50
13. HE GOJAK      0,0245     OGULIN                 100
14. HE VARAŽDIN     0,0240     VARAŽDIN                100
15. HE ČAKOVEC     0,0236     ČAKOVEC                 31
                    LUDBREG                 16
                    VARAŽDIN                53
16. HE DUBRAVA     0,0238     ČAKOVEC                 51
                    LUDBREG                 49
17. HE ĐALE       0,0224     SINJ                  100
18. HE ZELENI VIR    0,0238     DELNICE                 100
19. HE JAPUGA      0,0238     ŠIBENIK                 100
20. HE OZALJ      0,0238     OZALJ                  100
21. HE ZAVRELJE     0,0238     DUBROVNIK                100
22. TE-TO OSIJEK    0,0291     OSIJEK                 100
23. PTE OSIJEK     0,0277     OSIJEK                 100
24. TE JERTOVEC     0,0239     ZLATAR BISTRICA             100
25. TE-TO ZAGREB    0,0278     ZAGREB                 100
26. EL-TO ZAGREB    0,0277     ZAGREB                 100
27. TE SISAK      0,0255     SISAK                  100
28. TE RIJEKA      0,0249     RIJEKA                 100
29. TE PLOMIN      0,0271     LABIN                  100