Zakoni i propisi - Pravni savjeti 50 30.11.1990 Odluka o prestanku važenja Odluke o organiziranju i formiranju dobrovoljačkih omladinskih jedinica civilne zaštite Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 23. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 41/90), Vlada Republike Hrvatske donosi

ODLUKU

o prestanku važenja Odluke o organiziranju i formiranju dobrovoljačkih omladinskih jedinica civilne zaštite Hrvatske

I.

Odluka o organiziranju i formiranju dobrovoljačkih omladinskih jedinica civilne zaštite Hrvatske ("Narodne novine", broj 30/90) prestaje važiti. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaju važiti i svi propisi doneseni na temelju odluke iz stava 1. ove točke.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 810-01/90-01

Urbroj : 5030107-90-10

Zagreb, 27. studenoga 1990.

Predsjednik

Josip Manolić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.