Zakoni i propisi - Pravni savjeti 50 30.11.1990 Naredba o izmjenama Naredbe o prometu vozila na motorni pogon i priključnih vozila na cestama u zimskim uvjetima
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTAR UNUTARNJIH POSLOVA

Na temelju člana 56. stava 2. Zakona o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine" broj 20/90. i 26/90.) u suglasnosti s ministrom prometa i veza, ministar unutarnjih poslova izdaje

NAREDBU

o izmjenama Naredbe o prometu vozila na motorni pogon i priključnih vozila na cestama u zimskim uvjetima

I.

U Naredbi o prometu vozila na motorni pogon i priključnih vozila na cestama u zimskim uvjetima ("Narodne novine" broj 6/77, 4/85. i 53/89) u točki IV. u stavu 1. riječi "1.500.000 do 2.500.00 dinara" zamjenjuju se riječima. "1.500 do 2.500 dinara". U stavu 2. i 3. riječi "500.000 do 1,00.000 dinara" zamjenjuju se riječima "500 do 1.000 dinara.

II.

Ova naredba stupa na snagu osnmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Broj: 511-01-22-23181/90.

Zagreb, 23. studenoga 1990.

Ministar

Josip Boljkovac v.r.