Zakoni i propisi - Pravni savjeti 50 30.11.1990 Rješenje o obustavi izvršenja naplate naknade za putove, koja se utvrđuje propisom na osnovi odredbe člana 78. stava 2. Zakona o javnim cestama
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD JUGOSLAVIJE

RJEŠENJE

o obustavi izvršenja naplate naknade za putove, koja se utvrđuje propisom na osnovi odredbe člana 78. stava 2. Zakona o javnim cestama

1. Savezno izvršno vijeće pokrenulo je postupak pred Ustavnim sudom Jugoslavije za ocjenjivanje suprotnosti odredaba člana 77. stava 1. točke 4. i člana 78. stava 2. Zakona o javnim cestama ("Narodne novine", broj 20/90) sa Zakonom o oporezivanju proizvoda i usluga u prometu ("Službeni list SFRJ", broj 33/72, 55/72, 28/73, 36/75, 58/75, 7/77, 61/78, 26/79, 5/80, 63/80, 3/81, 23/82, 15/83, 66/83, 71/84, 39/85, 11 /86, 21 /87, 10/88, 27/88, 31 /88, 41 /89, 46/89, 60/89 i 13/90).

1. Savezno izvršno vijeće podnijelo je zatjev da Ustavni sud Jugoslavije, u smislu člana 379. Ustava SFRJ, naredi da se obustavi izvršenje naplate naknade za putove koja se naplaćuje na osnovi osporenih odredaba navedenog zakona u iznosu višem od iznosa utvrđenoga u Odluci o određivanju najviših cijena nafte i derivata nafte ("Službeni list SFRJ" broj 55/90) zbog toga što smatra da bi naplatom te naknade mogle nastupiti neotklonjivo štetne posljedice za potrošaće benzina i dizel goriva, kao i negativne posljedice za ostvarivanje mjera i ciljeva ekonomske politike.

2. Odredbom člana 379. Ustava SFRJ utvrđeno je da Ustavni sud Jugoslavije može, u toku postupka, do donošenja konačne odluke, narediti da se obustavi izvršenje pojedinačnog akta ili radnje koja je poduzeta na osnovi zakona čija se ustavnost, odnosno zakonitost ocjenjuje, ako bi njihovim izvršenjem mogle nastupiti neotklonjivo štetne posljedice.

Ustavni sud Jugoslavije ocijenio je da su ispunjeni uvjeti da, u smislu člana 379. Ustava SFRJ, izda naredbu čije je izdavanje tražilo Savezno izvršno vijeće pa je, sjednici održanoj 14. studenoga 1990. godine, donio

Rješenje

1.Obustavlja se izvršenje naplate naknada za putove, koja se utvrđuje propisom na osnovi odredbe člana 78. stava2. zakona o javni cestama ("Narodne Novine" broj 20/90).

2. Ovo rješenje objavit će se u "Službenom listu SFRJ" i "Narodnim Novinama".

Broj: I-U-119/1-90

Beograd, 14. studenoga 1990.

Ustavni sud Jugoslavije

Predsjednik

Milovan Buzadžić, v.r.