Zakoni i propisi - Pravni savjeti 48 16.11.1990 Odluka o izboru predsjednika radnih tijela Sabora
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Amandmana XLIX. točke 10. alineje 5. na Ustav Republike Hrvatske i člana 36. alineje 4. Poslovnika Sabora Republike Hrvatske; Sabor Republike Hrvatske na zajedničkoj sjednici Vijeća udruženog rada, Vijeća općina i Društveno-političkog vijeća 8. studenoga 1990, donio je

ODLUKU

o izboru predsjednika radnih tijela Sabora

Za predsjednike radnih tijela Sabora Republike Hrvatske biraju se:

- za predsjednika Odbora za poljodjelstvo, selo i seljaštvo STJEPAN SULIMANAC, zastupnik u Društveno-političkom vijeću,

- za predsjednika Odbora za turizam mr. MILIVOJ FRANIĆ, zastupnik u Vijeću udruženog rada.

Klasa 080-02/90-03/31

Zagreb, 8. studenoga 1990.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Sabora

Dr. Žarko Domljan, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.