Zakoni i propisi - Pravni savjeti 48 16.11.1990 Odluka o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora Republičkog fonda sredstava od igara na sreću
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Amandmana XLIX. točke 5. alineje 5. na Ustav Republike Hrvatske i člana 27. Zakona o igrama na sreću i zabavnim igrama ("Narodne novine", br. 19/90), Sabor Republike Hrvatske, na sjednici Društveno-političkog vijeća 9. studenoga 1990. donio je

ODLUKU

o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora Republičkog fonda sredstava od igara na sreću

I. Razrješavaju se, danom donošenja odluke:

- predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda sredstava od igara na sreću ANTE MATUTINOVlĆ, i

- članovi

DANIJEL BELAMARIĆ

STJEPAN BRATKO

MATO ERJAVEC

MIŠKO JURAS

NIKICA KARAMARKO

MARIJAN MALOVIĆ

RATKO PIHLER

IVAN ŠEPAK

STJEPAN VUČAGIĆ.

II.

Ova odluka objavit će se u "Narodnim novinama".

Klasa: 013-03/90-02/06

Zagreb, 9. studenoga 1990.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Ivan Vekić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Sabora

Dr. Žarko Domljan, v. r