Zakoni i propisi - Pravni savjeti 48 16.11.1990 Odluka Ustavnog suda Hrvatske broj U/I-197/1990. od 18 listopada 1990.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD HRVATSKE

Ustavni sud Hrvatske, na sjednici 18. listopada 1990. godine, donio je ovu

ODLUKU

1. Ukida se odredba člana 23. Odluke o komunalnoj naknadi, što su je donijele Skupština općine Županja 20. svibnja 1988. i Skupština Samoupravne interesne zajednice stambeno-komunalne djelatnosti Županja, 11. ožujka 1988 ("Službeni vjesnik" općine Županja, broj 6/1988) u dijelu koji glasi: "a primjenjuje se od 1. siječnja 1988. godine."

2. Ova će se odluka objaviti u "Narodnim novinama" i u "Službenom vjesniku" općine Županja.

Obrazloženje

Prema odredbi člana 23. u izreci navedene Odluke ta Odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objavljivanja, s tim da se primjenjuje od 1. siječnja 1988. godine.

Prijedlog za ocjenu ustanvosti Odluke, objavljene 23. svibnja 1988. godine, podnio je Upravni sud Hrvatske, radi ocjene njezine ustanvosti sa stajališta odredaba člana 295. Ustava Republike Hrvatske.

Prema odredbama stava 1. i 2. člana 295. Ustava zakoni i drugi propisi i opći akti organa društveno-političkih zajednica ne mogu imati povratno djelovanje, i samo se zakonom može odrediti da pojedine njegove odredbe imaju povratno djelovanje, kad se u posebnom postupku utvrdi da je to u općem društvenom interesu. Utvrdivši da je Odluci o komunalnoj naknadi, suprotno citiranoj ustavnoj odredbi, dano povratno djelovanje, ustavni sud je odlučio kao u izreci.

Broj: U/I-197/ 1990.

Zagreb, 18. listopada 1990.

USTAVNI SUD HRVATSKE

Predsjednik

Jadranko Crnić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.