Zakoni i propisi - Pravni savjeti 47 14.11.1990 Ukaz o proglašenju Zakona o dopunama Zakona o dopunskim sredstvima općinama za 1990. godinu i razlici dopunskih sredstava po konačnom obračunu za 1989. godinu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temeiju člana 389. Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o dopunama Zakona o dopunskim sredstvima općinama za 1990. godinu i razlici dopunskih sredstava po konačnom obračunu za 1989. godinu

Proglašava se Zakon o dopunama Zakona o dopunskim sredstvima općinama za 1990. godinu i razlici dopunskih sredstava po konačnom obračunu za 1989. godinu, što ga je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednici Vijeća udruženog rada 8. studerloga 1990.i na sjednici Vijeća općina 9. studenoga 1990. godine

Klasa: 011-01/90-02/34

Urbroj : 71-90-1

Zagreb, 9. studenoga 1990.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


ZAKON

o dopunama Zakona o dopunskim sredstvima općinama za 1990. godinu i razlici dopunskih sredstava po konačnom obračunu za 1989. godinu

Član 1.

U Zakonu o dopunskim sredstvima općinama za 1990. godinu i razlici dopunskih sredstava po konačnom obračunu za 1989. godinu ("Narodne novirie", broj 13/90 i 18/90) iza člana 3. i 3a. dodaju se novi članovi koji glase:

Član 3b.

Dopunska sredstva općinama iz člana 3. i 3a. ovoga zakona za drugo polugodište 1990. godine povećavaju se u ovim iznosima:

0p ć i n i - u tisućama dinara -

Beli Manastir 2.063

Benkovac 5.385

Ćazma 4.380

Daruvar 3.279

Delnice 60

Donji Lapac 2.500

Donji Miholjac 3.406

Drniš 5.730

Duga Resa 6.319

Dvor 5.509

Dakovo 3.193

Đurđevac 6.901

Garešnica 2.451

Glina 3.495

Gračac 3.546

Grubišno Polje 5.239

Gospić 2.253

Imotski 8.049

lvanec 2.839

Knin 2.326

Kostajnica 4.473

Križevci 621

Lastovo 643

Ludbreg 5.897

Našice 8.312

Nova Gradiška 3.359

Novi Marof 3.226

Novska 2.295

Obrovac 3.721

Otočac 4.730

Ozalj 2.627

Pakrac 4.289

Podravska Slatina 4.438

Sinj 10.279

Slavonska Požega 7.519

Slunj 5.191

Sveti Ivan Zelina 2.478

Titova Korenica 2.111

Vinkovci 9.143

Virovitica 5.262

Vis 1.335

Vojnić 2.264

Vrbovec 1.707

Vrginmost 4.051

Vrgorac 3.280

Vukovar 10.503

Zabok 497

Zlatar Bistrica 1.486

Županja 2.818

UKUPNO 197.483

Dopunska-sredstva općinama za 1990. godinu osiguravaju se u ovim iznosima:

Orahovica 2.415

Vrbovsko 2.644

UKUPNO 5.059

Član 3c.

Iznimno od odredbe člana 3b. ovoga zakona uskratit će se dopunska sredstva općinama, ako se odlukom Vlade RepubIike Hrvatske, utvrdi da organi stanovite općine iz člana 5. stavka 1. točke 1. Zakona o financiranju općih društvenih potreba ("Narodne novine", br. 53/84, 55/86, 52/87, 27/88 i 55/89) ne provode utvrđenu politiku ili ne provode odnosno ne osiguravaiu provedbu propisa u poslovima od općeg interesa za Republiku Hrvatsku.

Odredba prethodnog stavka primjenjuje se od 1. srpnja 1990.

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 402-01 /90-02/01

Zagreb, 9. studenoga 1990

SABOR REPUBLIKE IiRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Ivan Matija, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Vijeća općina

Slavko Degoricija, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Ivan Vekić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r