Zakoni i propisi - Pravni savjeti 46 12.11.1990 Odluka o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju magistralnog plinovoda Osijek - Vukovar
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju člana 13. Zakona o eksproprijaciji ("Narodne novine", br. 46/82, 28/87 i 39/88), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 2. studenoga 1990. godine donijela je slijedeću

ODLUKU

o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju magistralnog plinovoda Osijek - Vukovar

I.

Utvrđuje se da je od općeg interesa izgradnja magistralnog plinovoda Osijek - Vukovar.

II.

Magistralni plinovod Osijek - Vukovar gradit će se na nekretninama u katastarskim općinama Osijek i Tenja u općini Osijek i na nekretninama u katastarskim općinama Klisa, Bobota, Trpinja, Lipovača, Bršadin i Vukovar u općini Vukovar, a prema trasi ucrtanoj u topografskoj karti.

III.

Opći interes za izgradnju magistralnog plinovoda Osijek - Vukovar utvrđuje se na temelju Uvjeta uređenja prostora broj: 04-UUP-12/1990 od 19. ožujka 1990., Uvjerenja o uvjetima uređenja prostora broj Klasa: 350-05/90-02/21 od 28. ožujka 1990. utvrđenim i izdanim od strane Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva i topografske karte izrađene u mjerilu 1: 25 000, izrađene od strane Geodetskog odjela INA-Naftaplin, a koja je sastavni dio citiranih uvjeta uređenja prostora.

IV.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 943-03/90-O1/03

Urbroj : 5030119-90-4

Zagreb, 5. studenoga 1990.

Predsjednik

Josip Manolić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.