Zakoni i propisi - Pravni savjeti 46 12.11.1990 Rješenje o razrješenju dosadašnjeg i imenovanju novog predsjednika i članova Komisije za rješavanje o pravu na posebnu novčanu naknadu i visini naknade
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Vlada Republike Hrvatske na osnovama članka 15. stavka 2. Zakona o posebnoj novčanoj naknadi borcima narodnooslobodilaćkog rata i predratnim revolucionarima, na svojoj sjednici održanoj 2. studenog 1990. godine, donijela je

RJEŠENJE

o razrješenju dosadašnjeg i imenovanju novog predsjednika i članova Komisije za rješavanje o pravu na posebnu novčanu naknadu i visini naknade

1. Razrješavaju se dosadašnji predsjednik i članovi Komisije za rješavanje o pravu na posebnu novčanu naknadu i visini naknade.

2. Imenuju se:

- JANKO BOBETKO- za predsjednika

- IVAN DENAC - za člana

- KREŠIMIR HAJDIĆ - za člana

- MARIJAN POKRAJČIĆ - za člana

- MATO KRASIĆ - za člana

- SLAVO KOVAĆIĆ - za člana

- STJEPAN KVAKAN - za člana Komisije za rješavanje o pravu na posebnu novčanu naknadu i visinu naknade borcima narodnooslobodilaćkog rata i predratnim revolucionarima.

Klasa: 080-02/90-03/23

Urbroj 50304/2-90-01

Zagreb, 5 studenoga 1990.

Predsjednik

Josip Manolić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.