Zakoni i propisi - Pravni savjeti 46 12.11.1990 Uputstvo o dopunama Uputstva o registraciji kolektivnih ugovora
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTAR RADA I SOCIJALNE SKRBI

Na temelju člana 89 stava 2. Zakona o radnim odnosima ("Narodne novine", br 19/90), ministar rada i socijalne skrbi donosi

UPUTSTVO

o dopunama Uputstva o registraciji kolektivnih ugovora

Član 1.

U članu 9. Uputstva o registraciji kolektivnih ugovora ("Narodne novine", br 36/90), dodaje se stav 2. koji glasi "lznimno od odredbe stava 1. ovoga člana, registrirani kolektivni ugovori zaključeni prema stavu 2. člana 88. Zakona o radnim odnosima objavljuju se u službenom glasilu određenom statutom općine odnosno gradske zajednice općina prema sjedištu organizacije odnosno poslodavca, na način na koji se objavljuju propisi i drugi opći akti organa tih društveno-politićkih zajednica."

Član 2.

Ovo uputstvo stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 112-07/90-01/14

Urbroj : 524-05-90-2

Zagreb, 22. listopada 1990.

Ministar rada i socijalne skrbi

Marin Črnja, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.