Zakoni i propisi - Pravni savjeti 46 12.11.1990 Izmjena liste stručnjaka ovlaštenih za provođenje nadzora nad stručnim radom u djelatnosti fizičke kulture
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTAR PROSVJETE I KULTURE

Na temelju odredbe člana 80. Zakona o fizičkoj kulturi ("Narodne novine", br. 22/87) i točke 5. Uputstva o načinu obavljanja nadzora nad stručnim radom u fizičkoj kulturi ("Narodne novine", br. 7/89) ministar prosvjete i kulture donosi

IZMJENU LISTE

stručnjaka ovlaštenih za provođenje nadzora nad stručnim radom u djelatnosti fizičke kulture

U Listi stručnjaka ovlaštenih za provođenje nadzora nad stru;nim radom u djelatnosti fizičke kulture ("Narodne novine", br. 8/89 i 20/89) mijenja se i glasi: "Emilio Bello, prof. koordinator programa fizičke kulture u općini Dubrava - Zagreb".

Klasa : 023-\3/90-01-18

Urbroj : 532-04/2-90-13

Zagreb, 22. listopada 1990.

Ministar prosvjete i kulture

prof. dr. Vlatko Pavletić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.