Zakoni i propisi - Pravni savjeti 46 12.11.1990 Odluka Ustavnog suda Hrvatske broj U/IV-95/1990 od 18. listopada 1990.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD HRVATSKE

Ustavni sud Hrvatske, na sjednici 18. listopada 1990. godine, donio je ovu

ODLUKU

1. Za odlučivanje o zahtjevu za iselenje Bertić Ane iz stana u zgradi A. B Šimića 13/III u Vinkovcima nadležan je Općinski sekretarijat za urbanizam, građevinarstvo, stambene i komunalne poslove Općine Vinkovci.

2. Ova odluka objavit će se u "Narodnim novinama".

Obrazloženje:

Zahtjev za iselenje Bertić Ane iz stana u zgradi A. B. Šimića 13/III u Vinkovcima, Općinski sekretarijat za urbanizam, građevinarstvo, stambene i komunalne poslove Općine Vinkovci odbio je rješenjem br. UP/I-2188-06-03-89-1 od 13. prosinca 1989. godine ( povodom zahtjeva za iseljenje od strane Radne organizacije "Medicinski centar" - Osnovne organizacije udruženog rada "Primarna zdravstvena zaštita" - Vinkovci), odnosno odbacio zaključkom br. UP/I-2188-06-03-89-1 od 20. ožujka 1990. ( povodom zahtjeva za iselenje od strane dr. Gordane Rajsman ). Ovo iz razloga što - kako se navodi - "nema osnove za donošenje rješenja po članu 94. Zakona o stambenim odnosima". Republički komitet za građevinarstvo, stambene i komunalne poslove i zaštitu čovjekove okoline rješenjem br. UP/II-371-O1190-04/323 od 18. travnja 1990. odbio je žalbu dr. Gordane Rajsman potvrdivši - u pogledu nadležnosti u konkretnom slučaju - stajalište navedenoga prvostepenog organa. Međutim, istovremeno Okružni sud u Osijeku, rješenjem br. GŽ-435/90-02 od 9. veljače 1990, ukinuo je presudu Općinskog suda u Vinkovcima, br. P-1584/89 od 5. siječnja 1990. i odbacio tužbu za iselenje Bertić Ane, navodeći da za rješavanje konkretnog spora "nije nadležan redovni sud već upravni organ temeljem člana 94. stava 6. Zakona o stambenim odnosima". Ustavni sud Hrvatske, ocjenjujući nastali sukob nadležnosti temeljem člana 412. toč. 5. Ustava Republike Hrvatske, odlučio je da je za iselenje Bertić Ane iz navedenog stana nesumnjivo nadležan organ uprave: Općinski sekretarijat za urbanizam, građevinarstvo, stambene i komunalne poslove Općine Vinkovci. Pravno uporište za ovu odluku Sud nalazi u članu 94. Zakona o stambenim odnosima ("Narodne novine", br. 51 /85. 42/86). Prema toj zakonskoj odredbi, ako netko useli u stan bez pravomoćne odluke o davanju stana na korištenje ili koje druge valjane pravne osnove, stambeni će organ narediti iselenje. Stanje stvari - kakvo proizlazi iz akata i dokumenata u ovom predmetu - upućuje na zaključak da se u konkretnom slučaju radi o nadležnosti stambenog organa iz člana 94. Zakona. Sud je stoga odlućio kao u izreci.

Broj: U/IV-95/ 1990

Zagreb, 18. listopada 1990.

USTAVNI SUD HRVATSKE

Predsjednik

Jadranko Crnić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.