Zakoni i propisi - Pravni savjeti 46 12.11.1990 Pravilnik o jedinstvenom informatičkom sistemu i obradi podataka o vozilima za poslove koji se obavljaju u stanicama za tehnički pregled vozila i Centru za vozila Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE

Na temelju člana 99. stav 2. Zakona o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine", broj 20/90) i Odluke o određivanju stručne organizacije koja obavlja poslove jedinstvenog tehnološkog sistema tehničkih pregleda vozila, registracije i produženja registracije vozila, te poslova ispitivanja vozila ("Narodne novine", broj 23/90), Izvršni odbor Centra za vozila Hrvatske na sjednici održanoj 8. studenoga 1990. godine, donosi

PRAVlLNIK

o jedinstvenom informatičkom sistemu i obradi podataka o vozilima za poslove koji se obavljaju u stanicama za tehnički pregled vozila i Centru za vozila Hrvatske

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se uvjeti za uvođenje elektroničke obrade podataka koji se prikupljaju u toku kontrole tehničkog stanja vozila, registracije, produženja registracije i ostalih poslova koji se obavljaju u stanicama za tehničke preglede vozila (u daljnjem tekstu stanice), a u

okviru realizacije jedinstvenog tehnološkog sistema tehničkih pregleda vozila, kao i međusobnih obaveza stanica i Centra za vozila Hrvatske (u daljnjem tekstu: Centar).

Član 2.

Stanice i Centar organiziraju zajednički informatičko - tehnološki sistem (u daljnjem tekstu: sistem) prikupljanja, obrade, distribucije, dostavljanja i korištenja podataka koji se koriste u poslovanju stanica, sa svrhom bržeg, boljeg i efikasnijeg poslovanja stanica, ujednačavanja kriterija kontrole i općeg podizanja razine kvalitete tehničkih pregleda vozila.

Član 3.

U sistem distribucije, dostavljanja i korištenja podataka pored stanica i Centra uključene su i organizacije u čijem sastavu posluju stanice, služba unutrašnjih poslova, osiguravajuće organizacije, organizacije koje prikupljaju sredstva za održavanje cesta, kao i drugi zainteresirani subjekti.

Član 4.

Koncepcija primijenjenog sistema mora osiguravati:

- trajno memoriranje svih u sistem unesenih podataka i njihovo opetovano korištenje u neograničenom broju slučajeva,

- automatsko ispisivanje (štampanje) unesenih, odnosno ranije memoriranih podataka u odgovarajuće rubrike svih obrazaca koji se koriste u strnicama,

- statističku obradu svih u sistem unesenih podataka u svrhu mogućnosti analitičkog sagledavanja međusobnih odnosa komparabilnih veličina, štampanja odgovarajućih tabelarnih prikaza i njihovo objavljivanje u stručnim publikacijama i sl.,

- mogućnost kontinuiranog (dnevnog, mjesečnog, po radnim smjenama i sl.) iskazivanje i obračuna materijalno-financijskog poslovanja stanica uz štampanje odgovarajučih tabelarnih prikaza,

- mogučnost internog (radnih mjesta unutar stanice) i eksternog (ostalih subjekata uključenih u sistem), povezivanja svih korisnika sistema radi mogućnosti prenosa podataka i međusobnog komuniciranja,

- fleksibilnost u smislu mogućnosti unošenja dodatnih, odnosno proširivanja i izmjena obrade unesenih podataka, uključivanja u sisteme naknadnih korisnika i sl.

Član 5.

Centar je u okviru izvršavanja obaveza i zadataka iz ovog pravilnika dužan obavljati slijedeće poslove:

- organizirati izradu i usavršavanje, te trajno praćenje primjenjivosti odgovarajućeg programa sistema u skladu s potrebama njegovih korisnika,

- koordinirati odnose, sa i između, svih korisnika sistema,

- izvršiti nabavu sve neophodne opreme za funkciju sistema, prijenos podataka i njegovo uključivanje u sistem ostalih korisnika,

- organizirati instruktažu i kontinuirano usavršavanje operativnog osoblja stanica za rad i korištenje sistema,

- analizirati komparabilne podatke unutar sistema, izrađivati izvještaje o utvrđenim rezultatima, na temelju statističke obrade podataka, objavljivati ili dostavljati ih zainteresiranim subjektima.

Obaveze stanica u smislu operativnog funkcioniranja sistema su slijedeće:

- unošenje neophodnih podataka iz svog poslovanja u memoriju sistema,

- prenošenje podataka unesenih u sistem u centralnu memoriju sistema, odnosno, selekcioniranih podataka izravno u sisteme pojedinih korisnika,

- osiguranje i redovno održavanje telefonske linije u svrhu neometanog funkcioniranja sistema,

- da radnike koji operativno rade u sistemu redovito upućuju na stručnu instruktažu i usavršavanje koje organizira Centar.

Član 6.

Priprema, obrada i prezentacija podataka, način i uvjeti povezivanja i distribucije podataka, uključivanje ostalih korisnika u sistem, kao i ostali zajednički poslovi realizirat če se prema posebnim odlukama Izvršnog odbora Centra.

Član 7.

Sredstva za financiranje realizacije sistema osiguravaju se kroz redovnu djelatnost Centra i stanica.

Član 8.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Narodnim novinama".

I/1, broj : 1418-1 /90.

Zagreb, 8. studenoga 1990.

Predsjednik Izvršnog odbora

Nenad Juretič, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.